InDesign’da Belgeleri Yazdırma

Yazdırma hakkında

Bir servis sağlayıcıya çok renkli bir belge gönderirken veya mürekkep püskürtmeli ya da lazer yazıcıya belgenin taslağını gönderirken, yazdırmayla ilgili bazı temel bilgilere sahip olmanız yazdırma işinin sorunsuz yürümesini sağlar ve tamamlanan belgenin beklenen şekilde görünmesine yardımcı olur.

Yazdırma türleri

Dosya yazdırırken, Adobe InDesign belgeyi doğrudan kağıda ya da dijital baskı ortamına yazdırılması veya film üstünde pozitif ya da negatif bir görüntüye dönüştürülmesi için yazdırma aygıtına gönderir. İkinci durum söz konusuysa bu film daha sonra ticari bir baskı aygıtında basılacak bir ana kalıp oluşturmak için kullanılabilir.

Görüntü türleri

Metin gibi en basit görüntü türleri, tek bir gri tonunda yalnızca bir renk kullanır. Daha karmaşık görüntüler, görüntü içinde değişen renk tonlarına sahiptir. Bu türde görüntüler devamlı ton görüntüsüolarak adlandırılır. Fotoğraflar devamlı ton görüntülerine örnektir.

Yarı tonlama

Devamlı ton izlenimi oluşturmak için görüntüler bir dizi noktaya bölünür. Bu işleme yarı tonlamadenir. Yarı tonlu bir ekrandaki noktaların boyutlarını ve yoğunluklarını çeşitlendirmek, yazdırılan görüntüde gri ya da devamlı renk çeşitleri olarak algılanan optik yanılsamalar oluşturur.

Renk ayrımı

Ticari olarak basılacak olan ve tek renkten fazlasını içeren resim, her renk için ayrı birer kalıpta yazdırılmalıdır. Bu işleme renk ayrımı denir.

Ayrıntı elde etme

Yazdırılan görüntüdeki ayrıntı, çözünürlük ve tram frekansının birleşiminin sonucunda oluşur. Çıktı aygıtının çözünürlüğü ne kadar yüksek olursa, o kadar hassas (yüksek) tram frekansı kullanabilirsiniz.

Çift taraflı yazdırma

Çift taraflı yazdırma gibi yazıcıya özgü özellikler Yazdırma iletişim kutusundaki yazıcı düğmesini tıklattığınızda kullanılabilir. Çift taraflı yazdırma yalnızca yazıcı destekliyorsa kullanılabilir. Çift taraflı yazdırma hakkında bilgi için yazıcı belgelerinize bakın.

Saydam nesneler

Çizim, Efektler paneli, alt gölge veya geçiş yumuşatma komutları kullanılarak saydamlık özellikleri eklediğiniz nesneler içeriyorsa, saydam çizim seçtiğiniz düzleştirici hazır ayarlarına göre düzleştirilir. Yazdırılan resimde rasterleştirilmiş görüntülerin vektör görüntülere oranını etkileyebilirsiniz.

Yazdırma hakkında bilgi için www.adobe.com/go/print_resource_tr adresindeki Adobe Print Resource Center sitesine bakın. Yazdırma sorunlarını gidermek için bkz.www.adobe.com/go/learn_id_printtrouble_tr.

 1. Yazıcınız için doğru sürücüyü ve PPD dosyasını yüklediğinizden emin olun.
 2. Yazdır iletişim kutusunu açın:
  • Açık olan ayrı ayrı belgeleriniz varsa Dosya > Yazdır’ı seçin. Bu, geçerli belge için Yazdır iletişim kutusunu açar.
  • Kitap panelinde hiçbir belge seçili değilse ya da tüm belgeler seçiliyse, Kitap paneli menüsünden Kitap Yazdır’ı seçin. Bu, kitaptaki tüm belgeleri yazdırır.
  • Kitap panelinde seçili bazı belgeleriniz varsa Kitap paneli menüsünden Seçili Belgeleri Yazdır’ı seçin.
 3. Yazıcı menüsünde, kullandığınız yazıcıyı belirtin. Yazıcı hazır ayarı istediğiniz ayarlara sahipse o ayarı Yazdırma Hazır Ayarı menüsünden seçin.
 4. Genel alanında yazdırılacak kopya sayısını girin, sayfaları harmanlamayı ya da ters sırada yazdırmayı seçin ve yazdırmak istediğiniz sayfaları belirtin.Kitap yazdırıyorsanız Sayfa Aralığı seçeneği kullanılamaz.

  Birden fazla sayfa boyutu olan bir belgeyi yazdırıyorsanız aynı boyutlu sayfaların tümünü kapsayan bir seçim yapmak için Aralık seçeneğinin üzerindeki kontrolleri kullanın. Bkz. Farklı sayfa boyutlarına sahip belgeleri yazdırma.

 5. Yazdırılmayan nesneleri, boş sayfaları ya da görünür kılavuzları ve satır taban çizgisi ızgaralarını yazdırmak isteyip istemediğinizi belirtin.
 6. Yazdır iletişim kutusunun her alanına ilişkin ayarları yapın.
 7. Yazdır’ı tıklatın.

Yazdır iletişim kutusunda belirttiğiniz ayarlar belgeyle birlikte kaydedilir.

Sayfalar panelinin içinden yazdırma

Sayfalar panelinde bulunan yazdırma seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

 1. Sayfa panelinde, aşağıdaki seçimlerden birini yapın:
  • Tek bir sayfa seçme
  • Birçok sayfa seçme
  • Kalıp sayfa seçme
  • Sayfa forması seçme
 2. Seçimi sağ tıklatın ve (seçiminize bağlı olarak) Sayfayı Yazdır veya Formayı Yazdır’ı seçin.

  Dilerseniz Sayfalar paneli açılır menüsünden Sayfayı Yazdır veya Formayı Yazdır’ı da seçebilirsiniz.

  Seçilen sayfayı veya Yazdır iletişim kutusunda gösterilen aralığı içeren Yazdır iletişim kutusu açılır.

 3. Yazdır’ı tıklatın.

Sayfa yazdırma seçenekleri

Tüm sayfaları, çift ya da tek numaralı sayfaları, ayrı ayrı birden fazla sayfayı ya da belirli bir aralıktaki sayfaları yazdırabilirsiniz.

Aralık

Geçerli belgedeki yazdırılacak sayfa aralığını belirler. Aralıktaki sayıları tireyle, birden çok sayfayı veya aralığıysa virgül veya boşlukla birbirinden ayırın. (Bkz. Yazdırılacak sayfaları belirtme.)

Birden fazla sayfa boyutu olan bir belgeyi yazdırıyorsanız aynı boyutlu sayfaların tümünü kapsayan bir seçim yapmak için Aralık öğesinin üzerindeki seçenekleri kullanabilirsiniz. (Bkz. Farklı sayfa boyutlarına sahip belgeleri yazdırma.)

Geçerli Sayfa

Geçerli belgedeki geçerli sayfayı yazdırın.

Not:

Geçerli sayfanın sayfa numarası şu formatta belirtilir: Geçerli Sayfa: Ad>:

Dizi

Belgedeki tüm sayfaları yazdırmak için Tüm Sayfalar öğesini seçin. Belirtilen aralıkta yalnızca çift ya da tek numaralı sayfaları yazdırmak için Sadece Çift Numaralı Sayfalar ya da Sadece Tek Numaralı Sayfalar’ı seçin. Formalar ya da Kalıp Sayfaları Yazdır seçeneklerini kullanıyorsanız bu seçenekler kullanılamaz.

Formalar

Sayfaları, ciltlenmiş ya da aynı yaprağa yazdırılmış gibi birlikte yazdırın. Her sayfaya yalnızca bir forma yazdırabilirsiniz. Yeni sayfa seçili kağıt boyutundan daha büyükse, InDesign yazdırabildiği kadarını yazdırır, ancak Yazdır iletişim kutusunun Kurulum alanında Sığacak Biçimde Ölçekle’yi seçmediyseniz sayfayı görüntülenebilir alana sığması için otomatik olarak ölçeklemez. Yatay yönlendirme belirlemek de isteyebilirsiniz.

Not:

Formadaki sayfalara farklı bindirme stilleri uygulanmışsa InDesign farklılıkları giderir.

Kalıp Sayfaları Yazdır

Belge sayfaları yerine tüm kalıp sayfaları yazdırır. Bu seçeneği işaretlemek Aralık seçeneğini kullanılamaz yapar.

Sayfa aralıkları örnekleri

Sayfa aralığı Yazdırılan sayfalar
11- Sayfa 11’den belgenin son sayfasına kadar.
-11 Sayfa 11’e kadar, sayfa 11 dahil tüm sayfalar
+11 Yalnızca sayfa 11.
-+11 Sayfa 11’e kadar, sayfa 11 dahil tüm sayfalar
+11- On birinci sayfadan belgenin sonuna kadar tüm sayfalar.
1, 3-8, Sayfa 1 ve ayrıca sayfa 3’ten 8’e.
+1, +3-+8, Sayfa 1 ve ayrıca sayfa 3’ten 8’e.
Sec1 “Sec1” etiketli bölümdeki tüm sayfalar.
Sec2:7 “Sec2:” olarak etiketli bölümdeki 7 numaralı sayfa (o bölümün yedinci sayfası olması gerekmez)
PartB:7- “PartB” etiketli bölümdeki 7 numaralı sayfadan bölümün son sayfasına kadar.
Chap2:7-Chap3 “Chap2” etiketli bölümdeki 7 numaralı sayfadan “Chap3” etiketli bölümün sonuna kadar.
Sec4:3-Sec4:6, Sec3:7 “Sec4” içindeki sayfa 3–6 ve “Sec3” içindeki sayfa 7.

Yazdırma nesnelerine ilişkin seçenekler

Yazdır iletişim kutusunun Genel alanı, ızgaralar ve kılavuzlar gibi genellikle ekranda görülebilir öğelerin yazdırılmasına ilişkin seçenekler içerir. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Katmanları Yazdır

Yazdırılacak katmanları belirleyin. (Bkz. Yazdırılacak ya da PDF’ye dışa aktarılacak katmanları seçme.)

Yazdırılmayan Nesneleri Yazdır

Ayrı ayrı nesneleri seçerek yazdırılmalarını önlemek üzere belirlediğiniz ayarlardan bağımsız olarak tüm nesneleri yazdırır.

Boş Sayfaları Yazdır

Sayfada hiçbir metin ya da nesne görünmese de, belirtilen sayfa aralığındaki tüm sayfaları yazdırır. Renk ayrımlarını yazdırırken bu seçenek kullanılamaz. Bileşik yazdırma için Kitapçık Yazdır’ı kullanıyorsanız, bileşik imzaları doldurmak için eklenen boş formaları yazdırmak için Boş Yazıcı Formalarını Yazdır seçeneğini kullanın.

Görünür Kılavuzları ve Satır Taban Çizgisi Izgaralarını Yazdır

Görünür kılavuzları ve ızgaraları belgede gösterilen renkte yazdırır. Hangi kılavuzların ve ızgaraların görünür olacağını Görünüm menüsünden kontrol edebilirsiniz. Renk ayrımlarını yazdırırken bu seçenek kullanılamaz.

Farklı sayfa boyutlarına sahip belgeleri yazdırma

Farklı boyutlardaki sayfaları ayrı olarak yazdırmak isteyebilirsiniz. Yazdır iletişim kutusundaki bir seçenek, belgenin aynı boyuttaki tüm sayfalarını seçerek bir aralık belirlemenizi kolaylaştırır.

Birden çok sayfa boyutuna sahip bir belgeyi baskıya göndermeden önce baskı sağlayıcısından özel gereksinimlerle ilgili bilgi alın. Birden çok sayfa boyutuna sahip bir belgeyi yazdırmakta zorlanıyorsanız, belgenizi farklı belgeler bölmeyi deneyebilirsiniz.

 1. Dosya > Yazdır seçeneğini belirleyin.
 2. Genel panelinde, sayfaların mı yoksa formaların mı yazdırılacağını belirlemek için Formalar seçeneğini belirleyin veya seçimini kaldırın.

  Bir forma farklı boyutlarda sayfalar içeriyorsa geçerli forma boyutu, formadaki en büyük genişliğe ve yüksekliğe göre belirlenir.

 3. Yalnızca aynı boyuttaki sayfaları yazdırmak için sayfalardan birinin mi yoksa formaların mı yazdırılacağını seçmek üzere Aralık alanının altındaki seçeneklerini kullanın ve ardından sayfalar simgesini InDesign'da Belgeleri Yazdırma 1 tıklatın.

  Aralık alanı o boyuttaki tüm sayfaları veya tüm formaları görüntüler.

 4. Bir sayfa boyutu aralığını yazdırdıktan sonra, diğer sayfa boyutları için de aynı adımları tekrarlayın.

Yazdırılacak sayfaları belirtme

Mutlak numaralandırmayı (sayfanın geçerli belgedeki konumu) ya da sayfa/kısım numaralandırmasını (kısım ve sayfa numaraları sayfaya atanır) kullanarak sayfa aralığı belirtebilirsiniz. Varsayılan olarak InDesign’daki iletişim kutuları, Tercihler iletişim kutusundaki Sayfa Numaralandırma için belirtilen formatı kabul eder.

 • Mutlak Numaralandırma seçildiğinde, sayfalar ya da sayfa aralıkları için belirttiğiniz numaralar belgenizdeki sayfaların mutlak konumlarına karşı gelir. Örneğin belgedeki üçüncü sayfayı yazdırmak için Yazdır iletişim kutusundaki Aralık için “3” girersiniz.
 • Tercihler iletişim kutusunda Kısım Numaralandırması seçildiğinde, sayfaları ve sayfa aralıklarını tam olarak mizanpajınızda göründüğü şekilde ya da mutlak numaralandırma kullanarak girebilirsiniz. Örneğin SecA:5 etiketli sayfa belgenizdeki on beşinci sayfaysa, Yazdır iletişim kutusuna “SecA:5” girerek ya da “+15” girerek yazdırabilirsiniz. “+” işareti, mutlak numaralandırma kullanmak için normal kısım ve sayfa numaralandırmasını geçersiz kılmak istediğinizi belirtir.

Yazdır iletişim kutusuna numara girerken hangi numaraları kullanacağınızdan emin değilseniz belge penceresinin en altındaki sayfa kutusunda kullanılan biçimlendirmeyi taklit edin.

Kağıt boyutunu ve kağıt yönlendirmesini belirtme

Sayfa boyutu  (Belge Ayarı iletişim kutusunda belgeniz için tanımlanan) ve kağıt boyutu (kağıt yaprağı, film parçası veya yazdırdığınız baskı kalıbının alanı) arasındaki farkı anlamak önemlidir. Sayfa boyutunuz U.S. Letter (8,5 x 11 inç) olabilir ancak yazıcının işaretlerine ya da taşma payı ve bilgi alanına uyması için daha büyük kağıt veya film parçasına yazdırmanız gerekebilir.

InDesign’da kullanılabilen kağıt boyutlarının listesi PPD’den (PostScript yazıcılar) veya yazıcı sürücüsünden (PostScript olmayan yazıcılar) gelir. PostScript yazdırma için seçtiğiniz yazıcı ve PPD özel kağıt boyutlarını destekliyorsa, Kağıt Boyutu menüsünden Özel seçeneğini görürsünüz.

Görüntü yerleştiricilerin çoğu letter ve tabloid gibi normal kağıt boyutlarının yanı sıra, yazdırıldığında sayfanın 90° döndürüldüğü enine yönlendirmeyi de kabul eder. Enin yönlendirme çoğu zaman görüntü yerleştirici ortamının daha verimli kullanılmasını sağlar.

InDesign'da Belgeleri Yazdırma 2
Görüntü yerleştiriciler için sayfa boyutu ve yönlendirmeleri

A. Letter (boyuna yönlendirme) B. Özel sayfa boyutu (boyuna yönlendirme) C. Letter (enine yönlendirme)

Kağıt boyutları bilinen adlarla listelenir (örneğin Letter). Boyutlar, görüntülenebilir alanın sınırlarını tanımlar; yazıcı ya da görüntü yerleştirici tarafından kullanılan yazdırılamaz kenarlıklar olmadan toplam kağıt boyutu. Lazer yazıcıların çoğu sayfanın tam kenarına yazdırır.

Farklı bir kağıt boyutu seçerseniz (örneğin Letter’dan Legal’e geçerseniz) önizleme penceresinde belge yeniden boyutlandırılır. Önizleme penceresi seçili sayfanın tüm görüntülenebilir alanını görüntüler; önizleme boyutu değiştiğinde önizleme penceresi görüntülenebilir alanı içerecek şekilde otomatik olarak yeniden ölçeklenir.

Not:

Farklı yazıcılar ve görüntü yerleştiriciler görüntülenebilir alanlarının boyutlarını farklı şekilde tanımladıklarından, görüntülenebilir alan, aynı kağıt boyutu için (örneğin Letter) bile PPD dosyasına göre değişir.

InDesign'da Belgeleri Yazdırma 3
Letter boyutunda bir sayfanın Letter, Letter.extra ya da Tabloid kağıda yazdırılmasının karşılaştırması
Not:

Yazdır iletişim kutusunun sol alt bölümündeki önizleme, yazıcının işaretlerinin ve taşma payı ve bilgi alanlarının tümünü dahil edecek yeterli alana sahip olup olmadığınızı belirtir.

Kağıt boyutunu ve yönlendirmesini belirleme

 1. Dosya > Yazdır’ı seçin.
 2. Yazdır iletişim kutusunun Kurulum alanında Kağıt Boyutu menüsünden bir seçenek belirleyin.Kağıt boyutunuzun belgenizi, taşma payı ve bilgi alanlarını (varsa) ve yazıcı işaretlerinin tümünü içerek büyüklükte olduğundan emin olun. Görüntü yerleştirici filminden ya da kağıttan tasarruf etmek için belgenizi ve gerekli yazdırma bilgilerini içerebilecek en küçük kağıt boyutunu seçin.
 3. Belgeyi ortam üstünde döndürmek için bir Yönlendirme düğmesini tıklatın.Çoğu durumda, Belge Ayarları’nda (Dosya > Belge Ayarları) belirlenen sayfa yönlendirmesi ve Yazdır iletişim kutusunun Ayarlar alanında belirlenen çıktı yönlendirmesi, normal ya da enine yazdırsanız da, aynı olmalıdır (hem dikey hem yatay). Forma yazdırıyorsanız, formanın tüm sayfalarını tek bir kağıda sığdırmak için farklı bir kağıt boyutu ve yönlendirme (örneğin yatay) seçmek isteyebilirsiniz. Forma görünümünü döndürdüyseniz, formayı düzgün yazdırmak için yönünü değiştirmeniz gerekebilir.

InDesign'da Belgeleri Yazdırma 4
Yönlendirme düğmeleri

A. Dikey B. Yatay C. Ters Dikey D. Ters Yatay

Özel kağıt boyutu belirleme

Yüksek çözünürlüklü görüntü yerleştiriciler gibi çeşitli kağıt boyutlarını kabul eden bir yazıcı kullanıyorsanız, yazdırırken özel bir kağıt boyutu belirleyebilirsiniz. InDesign yalnızca seçilen PPD özel kağıt boyutlarını destekliyorsa özel seçeneğini kullanılabilir yapar.

Belirleyebileceğiniz en büyük kağıt boyutu görüntü yerleştiricinizin en büyük görüntülenebilir alanına bağlıdır. Daha fazla bilgi edinmek için yazıcınızın belgelerine bakın.

Not:

InDesign Yazdır iletişim kutusundan PostScript olmayan yazıcılara ilişkin özel kağıt boyutu seçeneklerine erişilemez. Yazıcıya özgü bu özellikleri ayarlamak için InDesign Yazdır iletişim kutusunda Kurulum (Windows), Yazıcı (Mac OS) ya da Sayfa Ayarı (Mac OS) seçeneğini tıklatın. Ayrıntılı bilgi için PostScript olmayan yazıcınızın belgelerine bakın.

 1. Dosya > Yazdır’ı seçin.
 2. PostScript dosyası yazdırıyorsanız Yazdır iletişim kutusunun Genel alanında Yazıcı için PostScript seçeneğini belirleyin. Sonra özel kağıt boyutlarını destekleyen PPD’yi seçin.
 3. Yazdır iletişim kutusunun Kurulum alanında Kağıt Boyutu menüsünden Özel’i seçin.
  Not:Özel seçeneği kullanılamıyorsa, yazıcınızı kurarken seçtiğiniz PPD özel kağıt boyutlarını desteklememektedir.
 4. Genişliği ve yüksekliği belirlemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Belgenizin içeriği, taşma payı ve bilgi alanları ve yazıcı işaretlerinin tümü için en küçük kağıt boyutunu InDesign’ın seçmesini sağlamak için Genişlik ve Yükseklik için Otomatik’i seçin. Varsayılan seçenek olan Otomatik, bir kitapta farklı boyutta sayfalarınız varsa ve film rulosu ya da ışığa duyarlı kağıt gibi kesintisiz bir ortama yazdırıyorsanız kullanışlıdır.
  • Varsayılandan büyük bir kağıt boyutu belirlemek için yeni boyutlarını Genişlik ve Yükseklik metin kutularına girin. Değerleri artırdığınızdan emin olun; varsayılan değerleri azaltmak belgenizin kırpılmasına neden olabilir.
 5. Sayfanın film üstündeki yerleşimini değiştirmek üzere Kenardan Uzaklık için bir değer girin.Kenardan Uzaklık değeri görüntülenebilir alanın sol tarafı boyunca yer alacak boşluk miktarını belirler. Örneğin Kenardan Uzaklık seçeneği için 30 punto değeri girmek sayfanızı 30 punto sağa kaydırır.
 6. Hem ortamı hem de sayfa içeriğini döndürmek için Enine’yi seçin ve Tamam’ı tıklatın.Enine seçeneğini Kenardan Uzaklık seçeneğiyle birlikte kullanarak önemli miktarda film ya da kağıt tasarrufu sağlayabilirsiniz. InDesign tarafından Enine seçiliyken ve seçili değilken yazdırılan bir görüntünün aşağıdaki örneklerini karşılaştırın.

  InDesign'da Belgeleri Yazdırma 5
  Enine seçili değilken (sol) / Enine seçiliyken (sağ)

  A. Kenardan Uzaklık değeri B. Aralık C. Tasarruf edilen film

 7. Kesintisiz ortama yazdırırken tek tek sayfaların arasındaki mesafeyi belirtmek üzere Aralık için bir değer girin.

Yazdırılacak ya da PDF’ye dışa aktarılacak katmanları seçme

 1. Belgenize ilişkin Katmanı Göster ve Katmanı Yazdır ayarlarını incelemek ya da değiştirmek için Katmanlar panelinden bir katman seçin ve sonra panel menüsünden Katman Seçenekleri’ni seçin. Katman seçeneklerini belirleyin ve Tamam düğmesini tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dosya > Yazdır’ı seçin ve Yazdır iletişim kutusunun sol tarafındaki Genel’i tıklatın.
  • Dosya > Dışa Aktar’ı seçin, Adobe PDF’yi belirtin ve sonra Kaydet’i tıklatın. Adobe PDF’yi Dışa Aktar iletişim kutusunun sol tarafında Genel’i seçin.
 3. Katmanları Yazdır ya da katmanları Dışa Aktar menüsünden yazdırmak ya da PDF’ye eklemek istediğiniz katmanları seçin:Tüm Katmanlar: Belgenizdeki katmanlar gizli ya da yazdırılmayan olarak ayarlanmış olsa da tümünü yazdırır ya da çıktı olarak sağlar.

  Görünür Katmanlar: Katman Seçeneklerinde yazdırılmayan olarak ayarlanmış olsa da tüm görünür katmanları yazdırır ya da çıktı olarak sağlar.

  Görünür ve Yazdırılabilir Katmanlar: Yalnızca hem görünür hem de yazdırılabilir olarak ayarlanmış katmanları yazdırır ya da çıktı olarak sağlar.

PostScript dilini içermeyen yazıcılara yazdırma

PostScript dilini içermeyen bir yazıcıda belge yazdırabilirsiniz. Ancak PostScript profesyonel yayıncılık için standart sayfa açıklama dili olduğundan, tram frekansları ya da renk ayrımları gibi birçok gelişmiş renk ve grafik özelliği PostScript olmayan yazıcılarda kullanılamaz. İçe aktarılan grafik dosyası formatlarının çoğu yazdırılabilir. Genel olarak, PostScript olmayan bir yazıcıda yazdırılan bir belge, o belgeyi Önizleme Modunda incelerken ekranda göründüğü şekilde görünmelidir.

Bazı satıcılar PostScript dili içermeyen bir yazıcıya PostScript dili özelliği ekleyen yazılım programları satmaktadır. Bu programların bulunup bulunmadığı ve uyumlu olup olmadığını öğrenmek için yazılım satıcınızla görüşün.

Bit eşlem olarak yazdırma

PostScript olmayan bir yazıcıya yazdırırken, yazdırma sırasında tüm resimleri rasterleştirmeyi seçebilirsiniz. Hata ihtimalini azalttığından bu seçenek, karmaşık nesneler (örneğin, yumuşak renk geçişleri veya degrade renkler gibi nesneler) içeren belgeler yazdırıldığında yararlıdır.

 1. Dosya > Yazdır’ı seçin.
 2. Yazdır iletişim kutusunun sol tarafında Gelişmiş’i seçin.
 3. Bit eşlem Olarak Yazdır’ı seçin.Bu seçenek yalnızca yazıcı sürücüsü yazıcıyı PostScript olmayan bir yazıcı olarak tanımlarsa kullanılabilir. Mac OS 10.3 ya da sonraki sürümlerinde PostScript olmayan yazıcılar için bu seçenek belirlenirse, InDesign daha sonra Mac OS ve sürücü tarafından sayfa görüntülerini işlemek için kullanılan PostScript’i yazdırır. Windows’da, bu seçenek belirlenmezse, gelişmiş renk ve grafik özellikleri düzgün şekilde dönüştürülemeyebilir.
 4. Bit eşlem yazdırma için bir çözünürlük belirleyin.Çıktı çözünürlüğü yazıcı sürücüsünün çözünürlüğü tarafından sınırlanabilir. En kaliteli çıktıyı elde etmek için PostScript olmayan yazıcı sürücüsü çözünürlüğünü, InDesign Yazdır iletişim kutusunda belirlenen çıktı çözünürlüğüne eşit ya da bundan büyük olacak şekilde ayarlayın.

Belgeleri önizleme

PostScript yazıcıya yazdırmadan önce belgenin sayfalarının seçilen kağıt boyutuna nasıl sığdığını görüntüleyebilirsiniz. Yazdır iletişim kutusunun sol alt bölümündeki önizleme, sayfa ve yönlendirme ayarlarınızın sayfa boyutunuz için uygun olup olmadığını gösterir. Yazdır iletişim kutusunda farklı seçenekler belirlediğinizde, önizleme penceresi yazdırma ayarlarınızın birleşik efektleriyle dinamik olarak güncelleştirilir.

 1. Dosya > Yazdır’ı seçin.
 2. Yazdır iletişim kutusunun sol alt tarafındaki önizleme görüntüsünü tıklatın.

Önizleme üç görünüm içerir:

Standart görünüm

Belge sayfasının ortamla ilişkisini görüntüler. Kağıt boyutu gibi çeşitli seçeneklerin görüntülenebilir alana, taşma payı ve bilgi alanlarına ve sayfa işaretlerine etkilerinin yanı sıra döşeme ve minik resim efektlerini de gösterir.

InDesign'da Belgeleri Yazdırma 6
Standart görünümdeki dört farklı sayfa sığdırma ayarı

A. Varsayılan B. Formalar C. Yönlendirme D. 2 x 2 Minik Resim

Metin görünümü

Belli yazdırma ayarlarına ilişkin sayısal değerleri listeler.

Özel sayfa/Kesik sayfa görünümleri

Sayfa boyutunuza bağlı olarak farklı yazdırma ayarlarının etkilerini görüntüler. Özel sayfa boyutları için önizleme, ortamın özel çıktı aygıtına nasıl sığdığını, çıktı aygıtının desteklenen en büyük ortam boyutlarını ve kenardan uzaklık, aralık ve enine yönlendirme ayarlarını gösterir. Letter ve Tabloid gibi kesik sayfalar için önizleme, görüntülenebilir alanın ortam boyutuyla ilişkisini gösterir.

Hem özel sayfa hem de kesik sayfa görünümlerinde önizleme bir simge kullanarak çıktı modunu da belirtir: Renk ayrımları InDesign'da Belgeleri Yazdırma 7, Bileşik Gri Tonlama InDesign'da Belgeleri Yazdırma 8, Bileşik CMYK InDesign'da Belgeleri Yazdırma 9 ya da Bileşik RGB InDesign'da Belgeleri Yazdırma 10.

InDesign'da Belgeleri Yazdırma 11
Özel sayfa görünümü (sol) ve kesik sayfa görünümü (sağ)

A. Ortam hareketinin yönü B. Enine seçili değil C. Kağıt boyutu D. Ortam E. Görüntülenebilir alan F. Ortam

Yazıcı kurma

InDesign, en güncel yazıcı sürücülerini kullanarak hem PostScript® (Düzey 2 ve 3) hem de PostScript dilini içermeyen yazıcılara yazmayı destekler. PostScript yazıcıya yazdırırken, InDesign, Yazdır iletişim kutusunda görüntülenecek bilgileri belirlemek için bir PPD (PostScript Printer Description) dosyasından alınan bilgileri kullanır.

Yazıcınızı kurarken bu temel adımları izleyin:

 • Çıktı aygıtınıza ilişkin en son yazıcı sürücüsünü yükleyin. Yönergeler için işletim sisteminizin belgelerine bakın.
 • PostScript yazdırma için yazıcıyı kurarken bir PPD dosyası seçin.

Yazıcı sürücüleri hakkında

Yazıcı sürücüsü, yazıcı özelliklerine doğrudan bilgisayarınızdaki uygulamalardan erişmenizi sağlar. Doğru sürücüye sahip olmak, belli bir yazıcının desteklediği tüm özelliklere erişmenizi mümkün kılar.

Adobe, işletim sisteminize ilişkin en son sürücüye yükseltme yapmanızı önerir.

Yazıcı sürücüsü özelliklerine erişme

Yazıcı sürücüleri, çift taraflı yazdırma gibi InDesign’da bulunmayan özellikleri destekleyebilir. Bu özelliklere ilişkin destek sahip olduğunuz yazıcıya göre değişir. Ayrıntılar için yazıcı üreticinizle bağlantı kurun.

Belli bir yazıcının ayarlarını belirlemek istiyorsanız InDesign, Yazdır iletişim kutusundaki aşağıdaki düğmeler yoluyla yazıcı sürücüsüne erişim sağlar. (PostScript dosyasına yazdırmayı seçtiğinizde bu seçenekler kullanılamaz.)

Kurulum

(Windows) Bu düğme Windows Yazdır iletişim kutusunu açar.

Sayfa Yapısı

(Mac OS) Bu düğme standart Mac OS Page Setup iletişim kutusunu görüntüler.

Yazıcı

(Mac OS) Bu düğme standart Mac OS Print iletişim kutusunu görüntüler.

Not:

Bazı InDesign yazdırma özellikleri hem yazıcı sürücüsü iletişim kutularında hem de InDesign yazdır iletişim kutusunda görünür. En iyi sonuçları elde etmek için ayarları yalnızca InDesign Yazdır iletişim kutusunda belirleyin. Ayarlar çakışırsa InDesign ayarları senkronize etmeye ya da sürücünün ayarlarını yok saymaya çalışır. Bazı yazıcı sürücüsü özellikleri (örneğin aynı resmi aynı sayfaya bir defadan fazla yazdıran N-yukarı yazdırma gibi), renk ayrımları gibi InDesign özellikleriyle kullanıldıklarında istenmeyen yazdırma sonuçları verebilir.

PPD dosyası seçme

PPD dosyası (PostScript Printer Description; PostScript Yazıcı Tanımlaması dosyası), belirli bir PostScript yazıcının sürücüsünün davranışını özelleştirir. Çıktı aygıtı hakkında, yerleşik yazıcı fontları, varolan ortam boyutları ve yönlendirmesi, en iyileştirilmiş tram frekansları, tram açıları, çözünürlük ve renk çıktı yetenekleri gibi bilgiler içerir. Yazdırmadan önce doğru PPD ayarlarını yapmanız önemlidir. Kendi PostScript yazıcınıza veya görüntü yerleştiricinize karşılık gelen PPD’yi seçtiğinizde, Yazdır iletişim kutusundaki ayarlar çıktı aygıtınıza göre otomatik olarak doldurulur. İhtiyaçlarınıza göre, farklı bir PPD’ye geçebilirsiniz. Uygulamalar, bir belge yazdırılırken yazıcıya hangi PostScript bilgilerinin gönderileceğini belirlemek için, PPD dosyasındaki bilgilerden yararlanır.

En iyi yazdırma sonucunu almak için Adobe, çıktı aygıtınıza uygun PPD dosyasının en son sürümünü üreticisinden edinmenizi önerir. Birçok baskı servis sağlayıcısı ve ticari basımevi, kendi kullandıkları görüntü yerleştiricilerin PPD’lerini kullanır. PPD’leri, işletim sistemi tarafından belirlenen konumda sakladığınızdan emin olun. Ayrıntılı bilgi edinmek için, işletim sisteminizin belgelerine bakın.

 • Windows ve Mac OS’da, yazıcı eklediğiniz şekilde PPD dosyası seçersiniz. PPD dosyasını seçmek için gereken adımlar her platformda farklıdır. Ayrıntılar için işletim sistemi belgelerinize bakın.

Yazdırma hazır ayarlarını kullanma

Düzenli olarak farklı yazıcılara veya iş türlerine çıktı veriyorsanız, bütün çıktı ayarlarını yazdırma hazır ayarları olarak kaydederek yazdırma işlerini otomatize edebilirsiniz. Yazdırma hazır ayarlarının kullanılması, sürekli olarak Yazdır iletişim kutusundaki birçok seçenek için kesin ayarlar gerektiren işleri tutarlı bir şekilde yazdırmanın güvenilir bir yoludur.

Yazdırma hazır ayarlarını kaydedebilir ve yükleyebilirsiniz, böylece bu ayarların yedeklenmelerini kolaylaştırabilir veya servis sağlayıcılarınız, müşterileriniz veya iş grubunuzdaki diğer kişiler için kullanılabilir olmalarını sağlayabilirsiniz.

Yazdırma hazır ayarlarını, Yazdırma Hazır Ayarları iletişim kutusunda oluşturabilir ve inceleyebilirsiniz.

Yazdırma hazır ayarları oluşturma

 • Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dosya > Yazdır’ı seçin, yazdırma ayarlarını yapın ve Hazır Ayarı Kaydet’i tıklatın. Ad yazın veya varsayılan adı kullanın ve Tamam’ı tıklatın. Bu yöntemle, hazır ayar, tercihler dosyasına kaydedilmiş olur.
  • Dosya > Yazdırma Hazır Ayarları > Tanımla’yı seçip Yeni’yi tıklatın. Çıkan iletişim kutusunda yeni bir ad yazın veya varsayılan adı kullanın, yazdırma ayarlarını yapın ve Tamam düğmesini tıklatıp Yazdırma Hazır Ayarları iletişim kutusuna geri dönün. Sonra tekrar Tamam’ı tıklatın.

Yazdırma hazır ayarlarını uygulama

 1. Dosya > Yazdır’ı seçin.
 2. Yazdırma Hazır Ayarı menüsünden bir yazdırma hazır ayarı seçin. İsterseniz, Yazdır iletişim kutusunda yazıcı ayarlarını onaylayın.
 3. Yazdır’ı tıklatın.

Not: InDesign uygulamasında, yazdırma hazır ayarıyla yazdırmak için Dosya > Yazdırma Hazır Ayarları menüsünden de seçim yapabilirsiniz.

Yazdırma hazır ayarlarını düzenleme

 • Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Dosya > Yazdır’ı seçin, yazdırma ayarlarını yapın ve Hazır Ayarı Kaydet’i tıklatın. Çıkan Hazır Ayarı Kaydet iletişim kutusunda, metin kutusuna bir ad yazın veya mevcut adı kullanın. (Mevcut ad, varolan bir hazır ayarsa, aynı adla kaydetmeniz, o hazır ayarın ayarlarını geçersiz kılar.) Tamam’ı tıklatın.
  • Dosya > Yazdırma Hazır Ayarları > Tanımla’yı seçin, listeden bir hazır ayar seçin ve Düzen’i tıklatın. Yazdırma ayarlarını yapın ve Tamam düğmesini tıklatıp Yazdırma Hazır Ayarları iletişim kutusuna geri dönün. Sonra tekrar Tamam’ı tıklatın.

  Varsayılan hazır ayarı da tıpkı diğer hazır ayarları düzenlediğiniz gibi, yukarıda anlatılan adımları izleyerek düzenleyebilirsiniz.

Yazdırma hazır ayarlarını silme

 1. Dosya > Yazdırma Hazır Ayarları > Tanımla’yı seçin.
 2. Listeden bir veya birden çok hazır ayar seçin ve Sil’i tıklatın. Birbirini izleyen hazır ayarları seçmek için Shift (ÜstKrkt) tuşunu basılı tutarak tıklatın. Aralıklı hazır ayarları seçmek içinse, Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatın (Windows) veya Command tuşunu basılı tutup tıklatın (Mac OS).
in Bilgi BankasıInDesignAdobe
Bu İçeriği Faydalı Buluyor Musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

STORE