InDesign’da Nesneleri Gruplama, Kilitleme ve Çoğaltma

Nesneleri gruplama veya grubu çözme

Birkaç nesneyi tek bir birim olarak işlem görmeleri için bir grupta birleştirebilirsiniz. Daha sonra ayrı ayrı konumlarını ve niteliklerini değiştirmeden nesneleri taşıyabilir ya da dönüştürebilirsiniz. Örneğin, nesneleri bir logo tasarımı içinde gruplayabilir, böylece logoyu tek bir birim olarak taşıyabilir ve ölçekleyebilirsiniz.

Gruplar ayrıca iç içe olabilir; büyük grupların içinde alt gruplara gruplanabilir. İç içe bir grup sıradüzeninin farklı düzeylerini seçmek için Seçim, Doğrudan Seçim ve Grup Seçimi araçlarını kullanın.

Çakışan nesneler yığınıyla çalışıyorsanız ve yığınlanma sırasında bitişik olmayan bazı nesneleri gruplarsanız, seçili nesneler yığınlanma sırasında en öndeki seçili nesnenin hemen arkasında bir araya getirilir. (Örneğin nesneler önden arkaya A, B, C, D olarak yığınlanmışlarsa ve B ve D’yi birlikte seçerseniz, yığınlanma sırası A, B, D, C olur.) Farklı adlandırılmış katmanlardaki nesneleri gruplarsanız tüm nesneler, nesne seçtiğiniz en öndeki katmana taşınır. Ayrıca seçtiğiniz nesnelerin tümü kilitli ya da tümünün kilidi açık olmalıdır.

InDesign'da Nesneleri Gruplama, Kilitleme ve Çoğaltma 1
Gruplanmış nesne

 • Gruplanacak ya da grubu çözülecek birden fazla nesne seçin.
  Seçiminizde bir nesnenin bir parçası varsa (örneğin, bir bağlantı noktası) gruplama ve grubu çözme işlemleriyle tüm nesne gruplanır veya tüm nesnenin grubu çözülür.
 • Seçilen nesneleri gruplamak için Nesne > Grupla’yı seçin.
  Seçilen nesnelerin grubunu çözmek için Nesne > Grubu Çöz’ü seçin.

Nesnenin bir grubun parçası olup olmadığından emin değilseniz Seçim aracını InDesign'da Nesneleri Gruplama, Kilitleme ve Çoğaltma 2 kullanarak söz konusu nesneyi seçin ve Nesne menüsüne bakın. Nesne > Grubu Çöz komutunun kullanılabilir durumda olması, bir grup seçtiğinizi gösterir.

Faklı katmanlardaki nesneleri gruplama veya gruplarını çözme

Katmanlar panelini kullanarak da bir belgenin farklı mizanpajlarına yerleştirilmiş olan nesneleri gruplayabilirsiniz. Katmanlar hakkında daha ayrıntılı bilgi için burayı tıklatın.

Farklı katmanlardaki nesneleri gruplarken InDesign grubunda en az bir nesne bulunan en üst katmandaki nesneleri gruplar. Ancak, InDesign her nesnenin ait olduğu katmanı hatırlar. Yani, varsayılan olarak, nesnelerin grubunu çözdüğünüzde tüm nesneler orijinal katmanlarına geri döner.

Gruplanmamış nesneleri en üst katmanda bırakmayı tercih edebilirsiniz. Bunun için Katmanlar açılır menüsünde Katmanları Hatırlayan Grubu Çöz seçeneğinin işaretini kaldırın.

Not: Bu seçenek uygulama düzeyinde bir ayardır. Yani bu seçenek tüm belgelere uygulanır.

Nesneleri kilitleme ya da kilitlerini açma

Belgenizdeki belirli nesnelerin hareket etmesini istemediğinizi belirtmek için Kilitle komutunu kullanabilirsiniz. Kilitli nesneler belge kaydedildiğinde, kapatıldığında ve sonra yeniden açıldığında kilitli kalır.

Bir nesne kilitli olduğu sürece taşınamaz. Ancak, Genel tercihlerde Kilitli Nesnelerin Seçimini Önle’yi kapatırsanız kilitli nesneleri seçebilirsiniz. Kilitli bir nesneyi seçtiğinizde, renk gibi bazı nitelikleri değiştirebilirsiniz.

 • Yerine kilitlemek istediğiniz nesneyi ya da nesneleri seçin.
 • Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Nesneleri kilitlemek için Nesne > Kilitle’yi seçin.
  • Nesnenin kilidini açmak için kilit simgesini tıklatın.
  • Geçerli formdaki nesnelerin kilidini açmak için Nesne > Formadakilerin Tümünün Kilidini Kaldır’ı seçin.

Hem nesneleri hem de katmanları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için Katmanlar panelini de kullanabilirsiniz. Bir katmanı kilitlediğinizde, katmandaki tüm nesnelerin konumları kilitlenir ve nesneler seçilemez. Bkz. Katmanlar.

Nesneleri gizleme

Gizli nesneler seçilememesinin yanı sıra, yazdırılamaz veya dışa aktarılamaz.

 • Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Bir nesneyi gizlemek için nesneyi seçin ve ardından Nesne > Gizle seçeneğini belirleyin.
  • Gizli nesneleri göstermek için Nesne > Formadakilerin Tümünü Göster’i seçin.

Nesneleri çoğaltma

Nesneleri birkaç farklı yöntem kullanarak çoğaltabilirsiniz.

Çoğalt komutunu kullanarak nesneyi çoğaltma

Seçili bir nesneyi anında çoğaltmak için Çoğalt komutunu kullanın. Yeni kopya mizanpajda orijinalin biraz aşağısında ve sağında görünür.

 • Nesneyi ya da nesneleri seçin ve Düzen > Çoğalt seçeneğini belirleyin.

Seçili nesneyi dönüştürürken çoğaltma

Nesnenin konumu, yönlendirmesini ya da oranlarını her değiştirdiğinizde nesneyi çoğaltabilirsiniz. Örneğin bir çiçek yaprağı çizerek, referans noktasını yaprağın tabanına ayarlayıp sonra artan açılarla art arda döndürürken her açıda yaprağın yeni bir kopyasını bırakarak bir çiçek oluşturabilirsiniz.

 • Dönüştürme sırasında aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seçim aracını InDesign'da Nesneleri Gruplama, Kilitleme ve Çoğaltma 2, Döndürme aracını InDesign'da Nesneleri Gruplama, Kilitleme ve Çoğaltma 4, Ölçek aracını InDesign'da Nesneleri Gruplama, Kilitleme ve Çoğaltma 5 ya da Yamultma aracını InDesign'da Nesneleri Gruplama, Kilitleme ve Çoğaltma 6kullanarak sürüklüyorsanız sürüklemeye başlayın ve ardından Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Çoğaltmanın dönüşümünü sınırlamak için Alt+Shift (Windows) ya da Option+Shift (Mac OS) tuşlarını basılı tutarak imleci sürükleyin.
  • Dönüştür ya da Kontrol panelinde bir değer belirliyorsanız değeri yazdıktan sonra Alt+Enter (Windows) ya da Option+Return (Mac OS) tuşlarına basın.
  • Nesneleri taşımak için ok tuşlarına basıyorsanız ok tuşlarına basarken Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun.

Nesneleri çoğaltmak için Adım ve Yinele’yi kullanma

Çoğaltmalardan oluşan satır ya da sütunları hemen oluşturmak için Adım ve Yinele komutunu kullanın. Örneğin bir sayfayı tek bir kartvizit tasarımının, aralarında eşit boşluk bırakılmış çoğaltmalarıyla doldurabilirsiniz.

 • Çoğaltmak istediğiniz nesneyi ya da nesneleri seçin.
 • Düzen > Adım ve Yinele’yi seçin.
 • Yineleme Sayısı için orijinal dışında kaç çoğaltma yapmak istediğinizi belirtin.
 • Yatay Kenardan Uzaklık ve Dikey Kenardan Uzaklık için sırasıyla x ve y eksenleri boyunca her yeni çoğaltmanın konumunun bir öncekinden ne kadar uzaklıkta olmasını istediğinizi belirtin ve Tamam’ı tıklatın.

Çoğaltmalarla doldurulmuş bir sayfa oluşturmak için önce Adım ve Yinele seçeneğini Dikey Kenardan Uzaklık 0 (sıfır) olarak ayarlanmış şekilde kullanın; bu işlem çoğaltmalardan oluşan tek bir satır oluşturacaktır. Sonra tüm satırı seçin ve Adım ve Yinele seçeneğini Yatay Kenardan Uzaklık 0 olarak ayarlanmış şekilde kullanın; bu işlem satırı sayfada aşağıya doğru yineleyecektir.

Nesneleri ızgarada çoğaltma

Değiştirici tuşları sürükleyerek ve kullanarak, çoğaltılan nesneyle özdeş nesnenin bir ızgarasını oluşturabilirsiniz.

Izgara modunu kullanma hakkında video için bkz. https://tv.adobe.com/go/4949/.

 • Nesne seçin.
 • Seçim aracını kullanarak, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı turun ve sürüklemeye başlayın.
 • Sürüklerken, Alt veya Option tuşunu bırakın. Sütun sayısını değiştirmek için Sol Ok ve Sağ Ok tuşlarına basın. Satır sayısını değiştirmek için Yukarı Ok ve Aşağı Ok tuşlarına basın. Izgaranın boyutunu belirtmek için bir dikdörtgen sürükleyin.
 • Fare düğmesini serbest bırakın.

Yazdırılmayan nesneler oluşturma

Ekranda görünen ancak yazdırılmayan ve belgenin taşınabilir sürümlerinde görünmeyen nesneler oluşturmak isteyebilirsiniz.

Ayrıca bir belgedeki öğeleri seçerek gizlemek ya da göstermek için katmanları da kullanabilir ve katmanlara yazdırılamaz durumu atayabilirsiniz.

 • Yazdırılmasını istemediğiniz nesneyi ya da metin çerçevesini seçin.
 • Nitelikler panelini açın (Pencere > Çıktı > Nitelikler).
 • Nitelikler panelinde Yazdırılmayan’ı seçin.
in Bilgi BankasıInDesignAdobe Tags: Yeni başlayanlar içinAdobe
Bu İçeriği Faydalı Buluyor Musunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

STORE