ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir?


ARCHICAD’te Navigatör Sistemi, projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu sistem Proje Çizimlerinden, Çıktılara ve fazlasına uzanan yolu yönetir.

Navigatör Nedir?

Navigatör Paleti (Navigatör), projenizin tüm mantıksal yapısını oluşturmanızı ve içerisinde gezinmenizi sağlayan bir sistemdir.

Navigatör sistemi, aşağıda gösterilen 4 ana başlıktan oluşur. Proje Haritası, Görünüm Haritası, Pafta Kitabı ve Yayıncı Setleri. Bu sistem BIM iş akışını takip etmek için tasarlanmıştır.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 1

Navigatör Sistemini anlamak = BIM iş akışını anlamak; olarak adlandırılabilir.

 • 2D ve 3D görünümler arasında modelleme ve dolaşım için: Proje Haritası
 • Modele filtreler uygulamak ve ondan bilgi almak için: Görünüm Haritası
 • Paftalar oluşturmak ve onları düzenlemek için: Pafta Kitabı
 • Paftaları dışa aktarmak, yayınlamak için: Yayıncı Setleri

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 2

Proje Haritası, Görünüm Haritası, Pafta Kitabı ve Yayıncı Setleri birbirleri ile bağlantılıdır. Bu sayede, modelde yapılacak herhangi bir değişiklik bütün içeriklerde değişecektir.

 

Peki Navigatör Nerede?

Navigatör paleti varsayılan olarak, en geniş alanı modelleme ve tasarıma bırakmak için gösterilmez. Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak Navigatörü gösterebilir/gizleyebilirsiniz.

 • Pencere>Paletler>Navigatör
 • Proje Seçici’den veya Açılan Navigatörün veya Navigatör Paletinin başlık alanından içerik menüsü komutları (sağ tıklatmadan sonra kullanılabilir).

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 3

Navigatör paleti, ekranın kenarına sürüklenerek çalışma ortamına sabitlenebilir.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 4

Not: Navigatör Paletinin neredeyse tüm navigatör ve görünüm yönetimi işlevleri Açılır navigatörde de bulunur. Açılır navigatör, Yayıncı Kümelerini içermez.

 
ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 5

Proje Haritası

Navigatörün, Proje Haritası, Sanal Bina Modelinize ait, bakış açılarını barındırır.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 6

Bakış Açısı Nedir?

Bakış noktaları (bazen model görünümleri olarak da adlandırılır), modele baktığınız konumu ve yönü ve ayrıca projeksiyon türünü tanımlar. Modelin 3D görünümü (perspektif veya aksonometrik) veya kat planları, kesitler, cepheler, detaylar vb. gibi 2D görünümü olabilir.

Navigatör’de listelenen adlarına çift tıklayarak farklı bakış açıları arasında gezinebilirsiniz. Açık bir bakış açısının adı kalın harflerle yazılır. Başka bir bakış açısına yalnızca bir kez tıklarsanız, o bakış açısını seçersiniz, ancak ona gitmezsiniz ama ayarlarına ve seçilen görünümün diğer birçok seçeneğine sağ tıklamayla erişebilirsiniz.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 7

Yeni bir kesit, cephe veya kat planı oluşturursanız, bu Proje Haritasının altında otomatik olarak görünür.

Yeni Bakış Açısı Nasıl Oluşturulur?

2D’de yeni bir Kesit, Cephe, İç Cephe veya Detay oluşturmak için, Araç Kutusundan özel araçları kullanmanız ve bunları kat planına, kesit veya cepheye yerleştirmeniz gerekir.

Kat planları söz konusu olduğunda ise yeni bir kat oluşturmanız gerekir. Bunu iki farklı yöntemle yapabilirsiniz:

 • Navigatör’deki kat planlarından birisinde sağ tıklayın ve içerik menüsünden Yeni Kat Oluştur komutunu seçin ya da
 • Birden çok kat oluşturmak/düzenlemek için Kat Ayarları seçeneğine tıklayıp, Kat Ayarları İletişim Kutusunu açabilirsiniz.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 8

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 9

Görünüm Haritası

Navigatörün ikinci kısmı Görünüm Haritası: kaydetmiş olduğunuz görünümlerin listesi.

Bakış Açıları ve Görünümler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bakış noktaları, modele baktığınız konumu ve yönü tanımlar, ancak söz konusu görünümün içeriğini tanımlamaz.

Görünüm, bir Bakış Açısının depolanan sürümüdür. Her görünüm, Sanal Binanızı oluştururken belirli bir amaç için yapılandırdığınız Görünüm Ayarlarının bir kombinasyonu ile tanımlanır.

Yeni Bir Görünüm Nasıl Oluşturulur?

ARCHICAD’de yeni bir görünüm oluşturmanın farklı yöntemleri vardır:

 • Navigatörde proje haritasını açıp, kaydetmek istediğiniz bakış açısına sağ tıklayıp Mevut Görünümü Kaydet seçeneğine tıklayarak.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 10
 • Navigatörde Görünüm Haritası açıkken, navigatör paletinin veya açılır navigatörün altındaki Mevcut Görünümü Kaydet butonuna tıklayın.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 11
 • Açılmış herhangi bir Bakış Açısında, Bakış Açısı sekmesinin içerik menüsünü açın (sekmenin adına sağ tıklayın) ve Görünüm Farklı Kaydet’i seçin.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 12

Görünümü kaydetmeden önce görünüm ayarlarını değiştirmenizi sağlayan Görünümü Ayarları iletişim kutusu görünür. Görünümü kaydetmek için Oluştur’a tıklayın.

Görünümü kaydettikten sonra, aşağıdaki ayarların kombinasyonunu saklar:

 • Katman Kombinasyonu
 • Ölçek
 • Kısmi Yapı Görüntüleme
 • Kalem Setleri
 • Model Görünüm Seçenekleri Kombinasyonları
 • Grafik Etkin Kılma Kombinasyonları
 • Kat Planı Kesit Düzlemi
 • Renovasyon Filtreleri
 • Ölçülendirme Seçenekleri
 • Yakınlaştırma ve Yönelim Ayarları
 • Görüntü Ayarları (3D Görünümler için): Bunlar arasında 3D projeksiyon ayarları (yakınlaştırma dahil), 3D’de filtrelenmiş elemanlar, 3D Stil, 3D kesme düzlemleri, 3D Kesit ve PhotoRendering Ayarları bulunur.

Bakış açısının sekme çubuğu simgesi, artık kaydedilmiş bir görünüm olduğunu belirtmek için maviye dönecektir. Bakış açıları sekme çubuğu simgeleri siyahtır. Kaydedilmiş bir görünümün kaynak bakış açısını değiştirmek mümkün değildir.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 13

Görünümler alt klasörler halinde düzenlenebilir (klasörlerle gösterilir). Navigatörün Harita Görünümünün altındaki “Yeni Klasör” düğmesi kullanılarak oluşturulabilir. Görünümler taşınarak bir klasöre yerleştirilebilir.

Görünüm kaydedildikten sonra, Görünüm Ayarlarındaki görünümünü değiştirmek isteyebilirsiniz. Ancak, bir Görünümün ayarlarını geçerli pencerenin ayarlarıyla hızlı bir şekilde geçersiz kılmak istiyorsanız, bunu yapmanın iki yolu vardır:

 • Navigatorda Haritayı Görüntüle açıkken, değiştirmek istediğiniz Görünümün bağlam menüsünü açın, Mevcut Görünüm Ayarlarıyla Yeniden Tanımlayı seçin.
 • Ayarları Görüntüle iletişim kutusu açıkken, iletişim kutusunun üst tarafındaki Mevcut Görünüm Ayarlarını Al düğmesini tıklayabilirsiniz. Bu işlem geçerli pencerenin tüm ayarlarını açılan Görünüm Ayarları iletişim kutusuna aktarır.

Görünüm ayarları başka bir ayar kombinasyonu kullanılarak değiştirildiğinde, Görünümün Kimliği, Adı ve Kaynağı aynı kalır.
ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 14

Pafta Kitabı

Pafta, son ürünün 2D temsilidir. Paftalarda gördükleriniz, yayınlama işleminden sonra ne al göreceğinizi yansıtır. Paftalar, Navigatörde Pafta Kitabında bulunur.

Her Pafta bir Master Pafta tarafından tanımlanır. Master Pafta, paftaların boyutlarını tanımlayan bir şablondur. Master Paftaya yerleştirdiğiniz grafik ve metin elemanları (ana elemanlar olarak adlandırılır), onu şablon olarak kullanan her paftada görünür. Bu, şirket logosunun eklenmesi gibi görevlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olur.

Master Paftalar, pafta Kitabının Masterlar klasöründe bulunur ve ayırt edici isimler verilebilir. ARCHICAD, varsayılan altlıkta önceden tanımlanmış birkaç Master Pafta içerir. Bu önceden tanımlanmış Master Paftaları kullanabilir, özelleştirebilir veya kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Yeni Master Pafta Oluşturma

Yeni bir Master Pafta oluşturmak için aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

 • Pafta Kitabının, Masterlar klasörünün herhangi bir elemanın içerik menüsünden Yeni Master Pafta komutunu kullanın
 • Menü çubuğunda Belgeleme> Pafta Kitabı> Yeni Master Pafta komutunu açın
 • Navigatör veya Düzenleyicide Yeni Master Pafta Düzeni simgesini tıklayın.

Yeni Master Pafta Oluştur iletişim kutusu açılacaktır. Burada yeni oluşturulan Master Paftanın adını, boyutlarını, kenar boşluklarını vb. Ayarlayabilirsiniz. Tamam düğmesine basın, yeni Master Pafta otomatik olarak açılacaktır.

Master Pafta için Başlık Bloğunu Tasarlama

Yeni bir Master Pafta oluşturmayı bitirdikten sonra, içeriği eklemek veya değiştirmek için 2D belge araçlarını (Çizgi Aracı, Dolgu Aracı, Metin Aracı vb.) kullanarak başlık bloğunu çizmeye başlayabilirsiniz.

Metin Aracını kullanırken Otomatik Metin’i de kullanabilirsiniz.

Master Paftayı Uygulama

Mevcut Paftaların herhangi birine bir Master Pafta uygulayabilirsiniz. Pafta> Pafta Ayarlarına sağ tıklayarak seçilen Paftanın, Pafta Ayarlarını açarak iletişim kutusunun Kimlik ve Biçim bölümündeki Master Paftalar listesinden Master Pafta olarak kullanmak istediğinizi seçin.

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 15

Yayıncı Setleri

Navigatörün Yayıncı Setleri bölümü, Paftaları ve Görünümleri çeşitli biçimlerde yayınlamaya başlayabileceğiniz yerdir. Burada yeni Yayıncı Setleri veya bir ya da daha fazla yayıncı elemanı (görünümler veya paftalar) oluşturabilir ve bunları tek bir tıklama ile dışa aktarabilirsiniz.

Yayıncı Setleri ve Yayıncı Elemanları

Yayıncı Seti, birden çok Yayıncı Elemanı toplanması için kullanılan bir klasördür. Her Yayıncı Elemanı doğrudan bir Görünüm veya Pafta anlamına gelir. Projede saklanırlar, böylece yeniden yayınlamak istediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.

Varsayılan şablona bağlı olarak, ARCHICAD varsayılan olarak PDF formatında bazı Yayıncı Setleri oluşturur. Yayıncı Setleri, Navigatörün üst kısmındaki listeye tıklayarak seçilebilir.

Navigatörün üstündeki düğme, projede bulunan tüm Yayıncı Setlerine genel bir bakış sunar.
ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 16

Bunları kullanabilir ya da şu işlemleri yaparak silebilirsiniz;

 • Navigatörde, Yayıncı Setlerinin altındaki silme tuşunu kullanarak ya da
 • Elemana sağ tıklayıp silme komutunu kullanabilirsiniz.

Yayıncı Setlerini / Elemanlarını silmek geri alınamaz, bu nedenle bir Yayıncı Elemanını veya Setini silmeye karar verirken dikkatli olun.

Paftaları PDF Olarak Yayınlama

 1. Navigatördeki Yayıncı Setlerinde Paftalar adındaki klasöre gidin.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 17
 2. Herhangi bir Yayıncı Elemanı> Yayınlama Özelliklerine sağ tıklayarak Yayınlama Özellikleri iletişim kutusunda Dosyaları Kaydetin seçili olduğundan emin olun.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 18
  Gözat… butonuna tıklayarak dışa aktarılan PDF dosyalarını kaydetmek istediğiniz konumu bulun.
 3. Yayıncı Setinden bir veya daha fazla Yayıncı elemanı seçin. Yayıncının Biçim bölümünde, PDF olarak ayarlandığından emin olun. (Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın.)
 4. Tüm Paftaları tek bir PDF dosyasında birleştirmek istiyorsanız, bu Paftayı içeren klasör için paletin Biçim panelinde Bir PDF Dosyasında Birleştir seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 19
  Not: Yayıncı Setleri harita klasörlerinden biri (veya tüm Pafta Kitabı için) için “Bir PDF dosyasına birleştir” seçeneğini işaretledikten sonra, seçenek alt klasörlerinden hiçbiri için kullanılamaz. PDF birleştirme tercihinizi daha düşük düzeyli bir klasöre değiştirmek için, önce daha üst düzey klasör için bu tercihin işaretini kaldırın.
 5. Elde edilen PDF Belgesinin içeriği için tercih ettiğiniz ayarları tanımlamak için Belge Seçeneklerine tıklayın.
 6. Tüm Yayıncı Setini mi yoksa yalnızca seçili Yayıncı Elemanlarını mi yayınlamak istediğinizi seçmek için tıklayın.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 20
 7. Yayınlama işlemini başlatmak için alttaki Yayınla’ya tıklayın.
 8. Yayınlama işleminin ilerlemesini gösteren Yayınlama iletişim kutusu açılır. İletişim kutusundaki düğmeyi kullanarak işlemi Durdurabilir veya Duraklatabilirsiniz.
  ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 21
 9. Kapat düğmesi göründüğünde iletişim kutusu kapatılabilir.

Navigatör ve Düzenleyici

Düzenleyici Palet, Navigatör Paleti ile ilgilidir. Temelde aynı kontrolleri barındırır, ancak görünümleri ve paftaları bir haritadan diğerine taşımayı ve kopyalamayı kolaylaştırmak için çift ağaçlı bir sahiptir. Düzenleyicinin ana odağı, Bakış noktaları, Görünümler, Paftalar ve özellikle Yayıncı Setlerini organize etmektedir.

Düzenleyici, Navigatörden veya Pencere>Paletler>Düzenleyici yolundan açılabilir.

Düzenleyici Paletinin moduna bağlı olarak, uygun elemanı (görünüm veya pafta) sol taraftan sağ taraftaki ağaç yapısına ekleyebilir veya kopyalayabilirsiniz (Görünüm Haritası, Pafta Kitabı veya Yayıncı Seti)

ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 22              ARCHICAD Navigatör Sistemi Nedir? 23

Öte yandan, Navigatör kullanıcının Bakış Noktaları, Görünümler ve Paftalar arasında gezinmeye odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Daha basit bir tasarıma sahiptir ve Düzenleyici ile karşılaştırıldığında daha az yer kaplar.

Yayıncı Setlerinizin içeriğini düzenlemek yalnızca Düzenleyicide yapılabilirken, setleri / elemanları yayınlamak da Navigatörden mümkündür.

Bu İçeriği Faydalı Buluyor Musunuz?

Comments are closed.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1. Taraflar 

a. www.fga.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Süleyman Seba Cad. Maçka Talimyeri Sk. No:4/2 34357 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi (Bundan böyle “FGA Mimarlık” olarak anılacaktır). 

b. www.fga.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) 

2. Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme’nin konusu FGA Mimarlık’ın sahip olduğu internet sitesi www.fga.com.tr‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

 1. Üye, www.fga.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, FGA Mimarlık’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
 2. Üye, FGA Mimarlık tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FGA Mimarlık’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FGA Mimarlık’ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
 3. Üye www.fga.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
 4. Üye, www.fga.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
 5. www.fga.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FGA Mimarlık’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FGA Mimarlık’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 6. FGA Mimarlık, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.fga.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FGA Mimarlık’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
 8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FGA Mimarlık’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FGA Mimarlık’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 9. FGA Mimarlık’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FGA Mimarlık’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. 
 10. www.fga.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı FGA Mimarlık mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 11. FGA Mimarlık tarafından www.fga.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
 12. FGA Mimarlık kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. FGA Mimarlık, üyenin www.fga.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 
 13. FGA Mimarlık’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında FGA Mimarlık tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, FGA Mimarlık’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, FGA Mimarlık tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, FGA Mimarlık tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece FGA Mimarlık’ın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve FGA Mimarlık’ı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.fga.com.tr/kvk  adresinden ulaşabilir. 
 14. FGA Mimarlık, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya FGA Mimarlık’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) FGA Mimarlık ve FGA Mimarlık web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğun  iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 
 15. FGA Mimarlık web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye FGA Mimarlık web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
 16. FGA Mimarlık, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya FGA Mimarlık web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 
 17. FGA Mimarlık, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 
 18. Taraflar, FGA Mimarlık’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
 19. FGA Mimarlık, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 

4. Sözleşmenin Feshi 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya FGA Mimarlık tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. FGA Mimarlık üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

5. İhtilaflerin Halli 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

6. Yürürlük 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin FGA Mimarlık tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, FGA Mimarlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın ve FGA Mimarlık ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, FGA Mimarlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın ve FGA Mimarlık ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından iletilebilecektir. FGA Mimarlık, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. FGA Mimarlık’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Şirketimiz FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin FGA Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için FGA Mimarlık tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri FGA Mimarlık Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, FGA Mimarlık iş ortakları tarafından FGA Mimarlık müşterilerine FGA Mimarlık’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, FGA Mimarlık’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda FGA Mimarlık’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Gizlilik Politikası

FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu FGA Mimarlık Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. FGA Mimarlık.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. 

İşbu Politika’nın amacı, FGA Mimarlık tarafından işletilmekte olan www.fga.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından FGA Mimarlık ile paylaşılan veya FGA Mimarlık’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 

Hangi Veriler İşlenmektedir? 

Aşağıda FGA Mimarlık tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

FGA Mimarlık, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere FGA Mimarlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile FGA Mimarlık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. 

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları 

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, FGA Mimarlık, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı

FGA Mimarlık, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için FGA Mimarlık’ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. FGA Mimarlık, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi ve Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.fga.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında FGA Mimarlık tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. FGA Mimarlık, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. FGA Mimarlık’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

Çerez Politikası

FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. 

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, FGA Mimarlık.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. 

İşbu Çerez Politakası FGA Mimarlık.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. 

FGA Mimarlık, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. FGA Mimarlık tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için www.fga.com.tr Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz. 

Çerez (“Cookie”) Nedir? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz. 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? 

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir: 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır? 

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır: 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? 

FGA Mimarlık, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz. 

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Hangi Haklara Sahipsiniz? 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, FGA Mimarlık’ya başvurarak, kendileriyle ilgili, 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında FGA Mimarlık tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, FGA Mimarlık, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar. 

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler 

FGA Mimarlık, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. 

FGA Mimarlık, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.