Bluebeam Çözümler

Araştır

Endüstriye göre

Revu kullanarak dijital iş akışının olanaklarından yararlanan endüstri profesyonellerinin örneklerini, kullanıcı beyanlarını ve daha fazlasını okuyun.

Mimari

Saha ölçümlerinden raporlamasına, tasarım güncellemesinden uygulamasına tüm proje yaşam döngüsünü hızlandıran dijital iş akışlarını uyarlayın.

Mühendislik

İletişimi düzenlemek ve kağıt kullanımı ve maliyetleri azaltmak için kolay işaretleme araçları ile CAD’den PDF dönüşümünün gücünü birleştirin.

Mobil uygulamalar

PDF dosyalarına internet bağlantısından bağımsız olarak istediğiniz yerde ve zamanda erişerek işaretlemeler yapın ve proje paydaşları ile çalışın.

Genel Yükleniciler

Kağıtsız teslim, RFI’ler, teklif setleri, devam eden iş listeleri, as built’ler, OM manüelleri ve daha fazlası için takip, verimlilik ve iletişimi geliştirin.

Özel Yükleniciler

Teklifleri daha verimli yönetin, proje iletişimini arttırın ve metrajları %70’e kadar daha hızlı hesaplayın.

Yapısal Çelik

İş akışlarını dijitize edin ve detaylandırma, keşif ve üretim departmanları içerisindeki üretkenliği arttırın.

Petrol & Gaz ve Kimya

İncelemeler, hatlar, sızdırma testleri ve kapatmalar da dahil olacak şekilde çoklu proje iletişimini geliştirerek zaman tasarrufunda bulunun.

İş

Kağıt kullanımını azaltmak için girişim-çapında çözümleri kullanarak iletişimi düzenleyin.

Devlet

İzin ve elektronik plan revizyonları için daha etkin süreçleri adapte edin.

Malikler

Revu’nun dijital iletişim çözümleri ile maliyetleri düşürün ve proje iletişimini hızlandırın.

Üreticiler

2D ve 3D PDF-bazlı iş akışı çözümleri ile üretkenlik ve proje iletişimini geliştirin.

Araştır

İş akışı

Geleneksel kağıt-bazlı iş akışlarının dijital ortama taşınmasında Revu’nun kritik rolü hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hasarlı İşler & Kontrol

Çizimleri hasarlar için elektronik olarak işaretleyin, hasarlistesi dağıtımını hızlandırın ve geri bilgilendirmeleri düzenleyin.

Teslimler

Basit PDF işaretleme, düzenleme ve işbirliği araçları ile teslim işlemlerini dijital hale getirin.

Metrajlar

Program içerisindeki ölçüm araçları ve özelleştirilebilen formül kolonlarını metrajları çıkartmak ve hızlı maliyet tahminleri yapabilmek için kullanabilirsiniz.

Shop Drawing Notları

2D ve 3D PDF’ler üzerinde iş birliği ve dijital işaretlemeleriyle shop drawing not işlemini geliştirin.

Spesifikasyonlar

Spesifikasyonlardan tahminleri dijital ortamda paylaşın.

Bilgi Talebi (RFI)

Bir yapı projesinin tüm aşamalarında iletişimi geliştirmek için kağıtsız RFI işlemlerini uygulayın.

Dijital İmzalar

Dokümanları elektronik olarak imzalarken dijital ID’nizin doğruluğunu, Ensure the authenticity, bütünlüğünü ve yadsınmazlığını garanti altına alın.

Kağıt israf etmeyin

Tüm projelerinizde arşivleme de dahil olacak şekilde kağıt tüketimini minimize ederek çevre üzerinde pozitif bir etkide bulunun.

Tasarım Notları

Elektronik tasarım iletişimini düzenleyin ve verimliliği bulut bazlı işbirliği teknolojisiyle arttırın.

Doküman İzleme

Proje PDF’lerinizin ayarlanma süreçlerini, sahadaki ekiplere dokümanlara daha hızlı erişebilecekleri ve gezinebilecekleri yenilikçi çözümlerle destekleyin.

3D PDF’lerle Çalışma

BIM iş akışınızı 2D ve 3D PDF oluşturma, işaretleme ve eş zamanlı kullanma özellikleri ile destekleyin.

Batch Link, Bluebeam, Bluebeam Revu, eXtreme, Revu ve Studio, Bluebeam Inc.'in tescilli ticari markalarıdır.

STORE