Cineware for Illustrator’a Hoşgeldiniz!

Cineware for Illustrator ile, yeni bir dünyaya, 3D dünyasına yelken açın! 3D objelerle 2D çalışmalarınızı birleştirin ve 2D tasarımlarınızın 3D objeler üzerinde nasıl göründüklerini deneyimleyin. Lütfen unutmayın: Cineware for Illustrator kullanmak için en son Adobe Illustrator CC versiyonuna gerek duyarsınız.

Cineware for Illustrator Documentation 1

Dosyayı aktif dokümanda açar

Cineware for Illustrator Documentation 2

Dosyayı yeni bir dokümanda açar

2. Arayüz

3D sahnelere müdahale edebilmeniz için gerekli tüm araçlara dört panel kullanarak erişebilirsiniz. Tümü, Cineware içerisinde Illustrator penceresi menüsünden erişilebilir.

Cineware for Illustrator Documentation 3
KONTROL ÇUBUĞU (1)
Cineware for Illustrator Documentation 4

SAHNE STRÜKTÜRÜ PANELİ (2)

Cineware for Illustrator Documentation 5

MALZEMELER PANELİ (3)

Cineware for Illustrator Documentation 6

NİTELİKLER PANELİ (4)

Özetle, Kontrol Çubuğu (1) sahnede gezinmenizi sağlayan tüm araçları içerir ve resim ve dosyaları kaydetmenizi sağlar. Bu, Illustrator içerisindeki kontrol çubuğunun karşılığıdır.  Sahne Strüktürü Paneli (2) Cinema 4D sahnesindeki tüm obje ve elemanları (ışıklar, kameralar vs.) içerir. Malzemeler paneli (3) sahnenizdeki tüm malzemeleri içerir ve Illustrator’ın Swatches paneli gibidir. Nitelikler paneli (4) ışık şiddetinden obje yerleşim ve açısına kadar .c4d dosyanızdaki pek çok elemanı düzenlemek için bir grup ayar sunar. Cinema 4D malzemelerinde yapılabilecek değişiklikler de burada ekrana getirilir.

Cineware for Illustrator Documentation 7

Tüm bu panellerin bulunduğu bir çalışma ortamına geçiş yapmak için eklenti ile yüklenen 3D workspace’e geçebilirsiniz. Buraya erişmek için Illustrator arayüzünün sağ üst bölümündeki workspace açılır menüsüne gidin.

Cineware for Illustrator Documentation 8

2.1 Kontrol Çubuğu

Dosya yüklendikten sonra, sahne içerisinde Kontrol Çubuğunu kullanarak gezinebilirsiniz.
Kontrol çubuğu dört ana bölümden oluşmaktadır: a) Gezici b) .c4d dosyası önizlemesi c) Dosya ve resim kaydetme seçenekleri  d) içerikler e) Dokümantasyon bölümü. Gezici bölümü üç alt kategoriden oluşmaktadır: kamera seçimi, kamera hareketi, sahne çerçeveleme.

Cineware for Illustrator Documentation 9
Cineware for Illustrator Documentation 10

Cineware for Illustrator Documentation 11

1) Burada .c4d dosyası içerisinde kayıtlı tüm kameralar veya bakış noktaları arasında geçiş yapabilirisiniz. Eğer bir kamera kilitli durumdaysa, bir kilit ikonu yanında ekrana getirilir. Kilitli kameraların kilitleri Cinema 4D içerisinde Protection etiketinin silinmesi ile kaldırılabilir. 2) Sahne çevresinde kaydırma 3) Sahneye yaklaşma/uzaklaşma 4) Seçili bir obje ekranında dönme. Bir objenin çevresinde dönmek için o objeyi Sahne Strüktürü panelinden seçin. Eğer hiç bir obje seçili değilse, dönme merkezi .c4d sahnesinin dünya merkezidir. 5) Objeyi çerçevele: görünümü Sahne Strüktürü panelinde aktif olarak seçili durumdaki objenin, Cineware çerçevesini dolduracağı şekilde ayarlar. 6)Sahneyi çerçevele: görünümü .c4d dosyasındaki tüm objelerin Cineware çerçevesinde görünmesini sağlayacak şekilde ayarlar. 7) kameranın orijinal konumuna dön: görünümü .c4d dosyasında kayıtlı olan orijinal konumuna geri getirir.

Cineware for Illustrator Documentation 12

5. Frame Object

Cineware for Illustrator Documentation 13

6. Frame Scene

Cineware for Illustrator Documentation 14

7. Return to original position

Cineware for Illustrator Documentation 15

Gösterim Seçenekleri alanı, Cinema 4D çalışmanızın, Illustrator içerisinde nasıl görüneceğini belirlemenizi sağlar. 3D terminolojisi ile, bu, render kalitesi ve şeffaflığı veya alfa maskelemeyi tanımlar. Detaylandırırsak: 8) Pause Rendering – Bu seçeneği, Illustrator içerisinde vektör elemanlar üzerinde çalışırken, performansı arttırmak için kullanın. Siz bu seçeneği kapatmak için yeniden tıklayana kadar Cineware doku elemanlarını güncellemez ve yeniden render işlemi gerçekleştirmez. 9) Quality açılan menüsü, farklı render yöntemleri arasından seçim yapmanızı sağlar.

Cineware for Illustrator Documentation 16

Tüm panelleri bulunduran bir çalışma ortamına geçmek için eklenti ile birlikte yüklenen 3D çalışma ortamını kullanabilirsiniz. Erişmek için Illustrator ekranının sağ üst bölümündeki workspace açılan menüsünü kullanın.

High Quality
Son render işlemi için ideal ayarlar sunar. Bu seçeneği, tasarımınızı tamamladığınızda kullanın. Bu mod CPU kullandığından, tamamlanması süre alacaktır. Bu, tamamen normaldir.

Draft
Bu, dosyanızla çalışmanın en hızlı yoludur. Bu, sahnenizin bir OpenGL önizlemesidir ve sahnenizde kesintisiz dolaşmanızı ve dokularınızı render işlemini beklemeden hızla görebilmenizi sağlar.  Draft modu, hali hazırda .c4d içerisinde yoksa yansımaların simüle edilmesi için  standart bir gökyüzü içerir. Bu durumda, yansımalar, Low ve High Quality modlarındakinden farklı görünecektir.

Custom
Eğer .c4d dosyası özel render ayarları içeriyorsa, Custom seçeneği sahnenin render işlemi için bu seçenekleri kullanır.

Low Quality
Üst Kalitede renderda ekrana getirilecek şekilde ışıkların, gölgelerin ve malzemelerin kaliteli önizlemesini sağlar. Daha fazla parazitli bir görüntüdür ancak hızlı bir önizlemedir. Bu seçeneği, her şeyin beklentilerinize uygun göründüğünü kontrol etmek için kullanın ve düzenlemeye devam etmek için Draft, son görsel için High Quality seçeneklerini kullanın. Low Quality ayarı, Cinema 4D içerisindeki one-pass progressive render seçeneğinin karşılığıdır.

Gösterim Seçenekleri içerisindeki bir sonraki ayar şeffaflık modudur.

10) Bu, eğer arkaplandan kesmek ve çalışmanızda diğer 2D elemanlarla kaynaştırmak istediğiniz bir 3D modeliniz varsa son derece kullanışlıdır.  Eğer alfaya geçerseniz ve tüm çerçeveyi kaplayan bir arka plan objeniz bulunmamaktaysa, objenizin kesilmiş halini elde edersiniz. Eğer Cinema 4D sahneniz bir object buffer (özel obje maskesi) içeriyorsa, onu, bu açılır menüden seçebilirsiniz. Unutmayın ki object buffer Draft modda kullanılamaz. Farklı bir kalite seviyesine geçmeniz gerekir (Low, High, veya Custom).

Cineware for Illustrator Documentation 17

Şeffaflık modu: None

Cineware for Illustrator Documentation 18

Şeffaflık modu: Alpha

Cineware for Illustrator Documentation 19

Şeffaflık modu: Object Buffer

Cineware for Illustrator Documentation 7

Bir Object Buffer ayarlamak çok kolaydır:

Cinema 4D içerisinde, maskelemek istediğiniz objeyi farenin sağ tuşu ile tıklayın ve Cinema 4D Tags/Compositing  seçeneğini işaretleyin (a). Etiket eklendiğinde, Compositing etiketini tıklayın ve Attributes Manager içerisinden Object Buffer sekmesine geçin. Enable onay kutularından birini işaretleyin (b).

Bir Object Buffer oluşturduğunuza göre onu Render Settings içerisinde açmanız gerekmektedir. Render Settings penceresinde, Multi-Pass tuşunu tıklayın ve Object Buffer’ı seçin (c).  Listeden Object Buffer’ı çift tıklayın ve ona belirleyici bir isim verin. Dosyanızı kaydettiğinizde, o Object Buffer’ı Illustrator içerisinden seçebilirsiniz.

Cineware for Illustrator Documentation 21

a. Object Buffer

Cineware for Illustrator Documentation 22

b. Object Buffer Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 23

c. Render Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 24

Bu bölümde, render görüntüyü bir PNG dosyası olarak kaydetmek ve Illustrator içerisinde yapacağınız değişiklikleri yeni bir c4d dosyası olarak göndermeyi öğreneceksiniz. Detaylandırırsak:

11) Renderlar için çözünürlük ayarları. Eğer Cinema 4D sahneniz animasyon içermekteyse, hangi karenin Illustrator içerisinde ekrana getirileceğini belirleyebilirsiniz; 12) Image save tuşu. Render işleminiz tamamlandığında, bunu tek bir resim olarak bu komutu kullanarak kaydedebilirsiniz; 13) File save tuşu: Bu tuşu, Illustrator içerisinde görünüme, objelere ve malzemelere yaptığınız değişiklikleri içeren bir c4d dosyası olarak göndermek için kullanabilirsiniz. Cinema 4D’de değişiklikler yaptıktan sonra, güncellenen .c4d dosyasını Illustrator içerisine geri yerleştirmeniz gerekir (ilk olarak mevcut .c4d dosyasını seçin ve Place file diyalog kutusundaki Replace seçeneğini işaretleyin)

Cineware for Illustrator Documentation 25
Cineware for Illustrator Documentation 26

MAXON, TurboSquid ile, 3D model ve paket tasarımı ön hazırları için bir alan oluşturması ile ilgili işbirliğine gitti. Bu tuşun tıklanması, mevcut objeleri görebileceğiniz bir diyalog açar.

Cineware for Illustrator Documentation 27

15) Cineware tuşu: Cineware for Illustrator Web sayfasını açar. Burada, komutlar hakkında ek bilgi, bilgilendirme videoları ve eklentinin geliştirilmesi ile ilgili daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.

2.2 Scene Structure Paneli

Burada, seçili .c4d dosyasındaki tüm ışık ve kameraları bulabilirsiniz. Bu alan, Cinema 4D Object Manager karşılığıdır.

Cineware for Illustrator Documentation 28

Örneğin bu basit sahneyi ele alalım. Sahne bir küp, küre, piramit, 2 ışık ve 2 kameradan oluşmaktadır. Eğer bu dosyayı Illustrator’a yüklerseniz, tüm elemanlar Scene Structure panelinde ekrana getirilir.

Cineware for Illustrator Documentation 29

Daha kolay algılanması için, Cinema 4D elemanları üç kategoriye ayrılmıştır: geometri, ışıklar ve kameralar. Panelin sağ üstündeki tuşlar, bu üç kategoriden seçim yapmanızı sağlar.

Cineware for Illustrator Documentation 30

Bir obje veya ışığı açıp kapatmak ve kameralar arasında geçiş yapmak için tüm yapmanız gereken isminin yanındaki göz işaretini tıklamaktır.

Cineware for Illustrator Documentation 31

Her objenin yanında bir malzeme haznesi göreceksiniz. Eğer objeye atalı bir malzeme yoksa, bildiğiniz “no color” Illustrator işaretini görürsünüz.

2.3 Attributes Panel

Bu panelde, obje açısı, ışık şiddeti ve malzeme ayarları dahil olacak şekilde Cinema 4D shaneniz ile ilgili pek çok şeyi ayarlayabilirsiniz. Panel, içerik duyarlıdır ve Scene Structure panelinde neyin seçili olduğuna bağlı olarak ekrana getirilen parametreleri değişir. Bu, Cinema 4D içerisindeki Attribute Manager gibi davranır.

MALZEMELER HAKKINDA

Cineware for Illustrator Documentation 32

OBJECT PROPERTIES (e)

Position:
Objenin 3D uzaydaki konumunu değiştirir

Rotation:
Objeyi çevirir

Scale:
Obje ölçeğini değiştirir

LIGHT PROPERTIES (f)

Color:
Işık rengini ayarlar

Intensity:

Işığın şiddetini ayarlar

Shadows:
Işık tarafından oluşturulan gölgeleri açıp kapatır

CAMERA PROPERTIES (g)

Position:
Kameranın 3D uzaydaki konumunu değiştirir

Rotation:

Kamerayı çevirir

Physical attributes:
Focus distance:
Mercek derinliğini tanımlar

F-Stop (Aperture):
1.2 değeri 8 değerinden daha fazla alan derinliği oluşturur. Bu efektin kullanılabilmesi için ilk olarak Cinema 4D dosyasının Render Settings bölümünde açılması gerekir.

Shutter speed:
Diyaframın hangi süreyle açık kalacağını tanımlar. Daha düşük diyafram hızları daha fazla hareket flulaşması oluşturur.

2.4 Materials paneli

Burada bir Cinema 4D sahnesine atanan tüm malzemeleri görürsünüz.
Illustrator içerisinde atayacağınız malzemeler de burada görünürler.

Trash Can: Bir malzeme seçildiğinde, panelin sağ altında bir çöp kutusu işareti de görünür. Bir malzemenin çöp kutusuna sürüklenmesi sahneden ve uygulandığı objelerden kaldırılmasını sağlar.

Cineware for Illustrator Documentation 33

Materials panel

Bir malzemenin uygulanması

Bir objeye malzeme atamanın iki yolu bulunur.

Cineware for Illustrator Documentation 34
Cineware for Illustrator Documentation 35

1) Eğer Cinema 4D sahnesi malzemeler içeriyorsa, birini seçmek için ikonunu tıklayıp açılan pencereden seçebilirsiniz.

Cineware for Illustrator Documentation 36
Cineware for Illustrator Documentation 37

2) Alternatif olarak, bir Illustrato çalışmanızı veya yerleştirilmiş resmi objenin üzerine sürükleyip bıraktığınızda, yeni bir malzeme oluşturulur. Bir malzemeyi silmek için, silmek istediğiniz hazneyi ve panelin sağ altındaki çöp kutusunu tıklayın.

Cineware for Illustrator Documentation 38

Bir malzemeyi silmek için silinmesini istediğiniz hazneyi ve ardından panelin alt bölümündeki çöp kutusu işaretinı tıklayın.

Material Attributes

Scene Structures veya Materials panelindeki bir malzeme haznesini tıklamak, o malzemenin özelliklerini ekrana getirir. Malzeme nitelikleri iki bölüme ayrılmıştır:

Nitelik ayarları, malzeme özelliklerini  (glossy, textures, vs.) ve izdüşüm ayarlarını, ki bu ayarlar malzemenin obje üzerine nasıl kaplanacağını belirler, tanımlarsınız.

Bu iki mod arasında, panelin sağ üstündeki tuşları kullanarak geçiş yapabilirsiniz. İzdüşüm ayarlarının sadece malzemenin bir objeye kaplanmış olması durumunda ekrana getirileceğini unutmayın.

Cineware for Illustrator Documentation 39

Material channel modu

Cineware for Illustrator Documentation 40

Projection modu

MATERIAL PROPERTIES (h)

Rasterization:
Illustrator içerisinde uygulanan çalışmanın çözünürlüğünü tanımlar. Yüksek dpi ayarı, yüksek çözünürlüklü doku oluşturur.

COLOR CHANNEL

Color: Rengin tıklanması, malzemenin temel rengini seçebileceğiniz bir renk diyaloğu ekrana getirir.

Texture:
Malzeme içerisinde uygulanan doku veya shaderı ekrana getirir. Onları bir doku olarak atamak için Illustrator elemanlarını bu alana sürükleyin.

Mix Strength: 
Mix Strength seçeneğini Color ve Texture karıştırmak için kullanın (%100 sadece dokuyu; %0 sadece rengi gösterir)

LUMINANCE

Bunun açılması, objelerinizin ışımasını sağlar. Luminous malzemeler ışıklardan etkilenmez ve üzerlerinde tonlama veya gölgeleri olmaz. Low ve High Quality ayarlarında, Luminous malzemeler diğer objeleri aydınlatmayabilirler – bu, Cinema 4D içerisinde açılabilen özel GI veya reflectance ayarları ile devreye alınabilir.

Color:
Işıma yapan malzemenizin rengini belirler

Texture:
Bir resim veya vektör çalışmanızı bu alana sürüklemeniz, dokuyu ışıma yapan malzemenize uygular

Brightness:
Malzemenizin ne kadar ışıma yapacağını belirler. Değerlerin %100’ü aşabileceğini unutmayın.

Cineware for Illustrator Documentation 41

Luminance Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 42

Transparency Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 43

Transparency Ayarları

TRANSPARENCY:

Objenizin ne kadar şeffaf olacağını tanımlar. %100 tam şeffaftır, %0 opak bir obje oluşturur.

REFLECTANCE:

Reflectance Brightness: Objenizin ne kadar yansıtıcı olacağını belirler. %100 tam yansıtıcı malzeme, %0 yansıtıcı olmayan malzeme oluşturur.

Specular Brightness: Malzemenin parlamasını tanımlar. %100 tam parlaklık kazandırırken, %0 parlamayı kaldırır.

BUMP

Strength: Kabartma etkisinin kuvvetini belirler.
%0 ile kabartma oluşmaz, %100 tam kabartma sağlar.

Texture:
Bu etkinin görünebilmesi için, bir resim veya doku uygulamanız gerekir.
Gri tonlamalı bir görüntü kullanın. %50 gri, düzgün bir yüzey oluşturur; parlak yüzeyler yükseklik, koyu yüzeyler çukur etkili oluşturur.

Alpha:
Eğer dokunuzun belirli bölümlerinin şeffaf olmasını isterseniz, Alpha kanalında gri tonlamalı bir doku kullanın.
Beyaz değerler size opak alanlar verirken, siyah değerler şeffaf alanlar sağlar.

Cineware for Illustrator Documentation 44

Bump Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 45

Alpha Ayarları

PROJECTION PROPERTIES (i)

PROJECTION TYPE

Aşağıdaki modlar arasından seçim yapabilirsiniz

Spherical:
Spherical mapping dokuyu obje üzerine küresel şekilde yansıtır.
Spherical projection düz objeler için genellikle uygun değildir. Küresel veya silindirik şekiller dokuyu kolayca bozar.

Cylindrical:
Bu kaplama tipi, dokuyu objeye silindirik şekilde yansıtır.
Silindirik yansıtma düz objeler için genellikle uygun değildir. Bozulma küresel objelerde de olur.

Flat:
Flat mapping dokuyu obje üzerine düzlemsel bir doğrultudan yansıtır.
Flat projection temelde sadece düz objelerle kullanılır. Doku, bir küre veya silindire yansıtmada bozulur.

Cubic:
Cubic mapping dokuyu objeye bir kübün her altı yüzeyinden de yansıtır.

Frontal:
Doku objeye kamera konumundan yansıtılır. Bu sayede, eğer doku bir çokgen objeye ve bir arka plan objesine yansıtılıyorsa, iki doku da tam olarak eşleşir (her iki objenin de Texture etiketlerinin aynı Offset ve Length değerlerine sahip oldukları kabul edilerek). Frontal mapping kullanarak pek çok görsel efekt oluşturabilir veya doğrudan Cinema 4D içerisinde kompozisyon oyunları yapabilirsiniz.

Spatial:
Spatial mapping Flat projection’a benzer. Ancak, Spatial mapping ile, doku objeden geçerken yukarı ve sola çekilir. Spatial mapping bir miktar bozulma oluşturduğundan fotoğrafik görüntüler için uygun değildir. Spatial mapping daha çok sıva ve mermer gibi yapısal dokular için uygundur.

UVW Mapping:
Eğer bir objenin UVW koordinatları varsa, onları, izdüşüm şekli olarak seçebilirsiniz. Bu durumda, doku geometrisi obje yüzeyine sabitlenir ve objeye uygulanan tüm deformasyon ve hareketlere tepki verir. UVW mapping örneği olarak çevrilen bir kitap sayfasını düşünebilirsiniz. İlk olarak dokuyu sayfaya UVW mapping kullanarak sabitlemeniz gerekir (örn., yazı ve bir resim). Doku, sayfa ile bükülür.

Shrink Wrapping:
Bu projeksiyon tipi ile, dokunun merkezi bir kürenin kuzey kutbuna sabitlenir ve geri kalanı da üzerine gerilir. Bu mapping tipinin avantajı, dokunun sadece üst noktada birleşmesidir. Bu sayede kutuplar arasında oluşabilecek birleşim izi ortadan kalkar. Resmin merkezine karşılık gelen çemberin merkezi ile, dokunun sadece dairesel bir bölümü kullanılır. Resmin geri kalanı kullanılmaz.

Camera Mapping:
Camera mapping ile, doku, obje üzerine kameradan yansıtılır.

TILE:

Bu seçenek açıkken, doku resmi yüzey üzerinde kendini sürekli tekrar eder.

Offset U, Offset V 
Length U, Length V
Offset ve Length ayarları doku zarfı üzerinde dokunun U ve V doğrultularındaki konum ve boyutlarını tanımlar. örneğin, eğer Length U ve Length V %100 olarak ayarlanmışlarsa, doku zarfı tamamen kaplar.

STORE

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1. Taraflar 

a. www.fga.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Süleyman Seba Cad. Maçka Talimyeri Sk. No:4/2 34357 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi (Bundan böyle “FGA Mimarlık” olarak anılacaktır). 

b. www.fga.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) 

2. Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme’nin konusu FGA Mimarlık’ın sahip olduğu internet sitesi www.fga.com.tr‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

 1. Üye, www.fga.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, FGA Mimarlık’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
 2. Üye, FGA Mimarlık tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FGA Mimarlık’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FGA Mimarlık’ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
 3. Üye www.fga.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
 4. Üye, www.fga.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
 5. www.fga.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FGA Mimarlık’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FGA Mimarlık’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 6. FGA Mimarlık, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.fga.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FGA Mimarlık’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
 8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FGA Mimarlık’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FGA Mimarlık’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 9. FGA Mimarlık’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FGA Mimarlık’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. 
 10. www.fga.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı FGA Mimarlık mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 11. FGA Mimarlık tarafından www.fga.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
 12. FGA Mimarlık kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. FGA Mimarlık, üyenin www.fga.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 
 13. FGA Mimarlık’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında FGA Mimarlık tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, FGA Mimarlık’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, FGA Mimarlık tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, FGA Mimarlık tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece FGA Mimarlık’ın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve FGA Mimarlık’ı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.fga.com.tr/kvk  adresinden ulaşabilir. 
 14. FGA Mimarlık, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya FGA Mimarlık’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) FGA Mimarlık ve FGA Mimarlık web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğun  iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 
 15. FGA Mimarlık web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye FGA Mimarlık web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
 16. FGA Mimarlık, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya FGA Mimarlık web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 
 17. FGA Mimarlık, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 
 18. Taraflar, FGA Mimarlık’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
 19. FGA Mimarlık, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 

4. Sözleşmenin Feshi 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya FGA Mimarlık tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. FGA Mimarlık üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

5. İhtilaflerin Halli 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

6. Yürürlük 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin FGA Mimarlık tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, FGA Mimarlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın ve FGA Mimarlık ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, FGA Mimarlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın ve FGA Mimarlık ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından iletilebilecektir. FGA Mimarlık, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. FGA Mimarlık’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Şirketimiz FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin FGA Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için FGA Mimarlık tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri FGA Mimarlık Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, FGA Mimarlık iş ortakları tarafından FGA Mimarlık müşterilerine FGA Mimarlık’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, FGA Mimarlık’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda FGA Mimarlık’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Gizlilik Politikası

FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu FGA Mimarlık Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. FGA Mimarlık.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. 

İşbu Politika’nın amacı, FGA Mimarlık tarafından işletilmekte olan www.fga.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından FGA Mimarlık ile paylaşılan veya FGA Mimarlık’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 

Hangi Veriler İşlenmektedir? 

Aşağıda FGA Mimarlık tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

FGA Mimarlık, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere FGA Mimarlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile FGA Mimarlık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. 

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları 

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, FGA Mimarlık, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı

FGA Mimarlık, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için FGA Mimarlık’ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. FGA Mimarlık, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi ve Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.fga.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında FGA Mimarlık tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. FGA Mimarlık, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. FGA Mimarlık’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

Çerez Politikası

FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. 

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, FGA Mimarlık.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. 

İşbu Çerez Politakası FGA Mimarlık.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. 

FGA Mimarlık, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. FGA Mimarlık tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için www.fga.com.tr Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz. 

Çerez (“Cookie”) Nedir? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz. 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? 

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir: 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır? 

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır: 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? 

FGA Mimarlık, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz. 

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Hangi Haklara Sahipsiniz? 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, FGA Mimarlık’ya başvurarak, kendileriyle ilgili, 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında FGA Mimarlık tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, FGA Mimarlık, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar. 

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler 

FGA Mimarlık, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. 

FGA Mimarlık, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.