Cineware for Illustrator’a Hoşgeldiniz!

Cineware for Illustrator ile, yeni bir dünyaya, 3D dünyasına yelken açın! 3D objelerle 2D çalışmalarınızı birleştirin ve 2D tasarımlarınızın 3D objeler üzerinde nasıl göründüklerini deneyimleyin. Lütfen unutmayın: Cineware for Illustrator kullanmak için en son Adobe Illustrator CC versiyonuna gerek duyarsınız.

Cineware for Illustrator Documentation 1

Dosyayı aktif dokümanda açar

Cineware for Illustrator Documentation 2

Dosyayı yeni bir dokümanda açar

2. Arayüz

3D sahnelere müdahale edebilmeniz için gerekli tüm araçlara dört panel kullanarak erişebilirsiniz. Tümü, Cineware içerisinde Illustrator penceresi menüsünden erişilebilir.

Cineware for Illustrator Documentation 3
KONTROL ÇUBUĞU (1)
Cineware for Illustrator Documentation 4

SAHNE STRÜKTÜRÜ PANELİ (2)

Cineware for Illustrator Documentation 5

MALZEMELER PANELİ (3)

Cineware for Illustrator Documentation 6

NİTELİKLER PANELİ (4)

Özetle, Kontrol Çubuğu (1) sahnede gezinmenizi sağlayan tüm araçları içerir ve resim ve dosyaları kaydetmenizi sağlar. Bu, Illustrator içerisindeki kontrol çubuğunun karşılığıdır.  Sahne Strüktürü Paneli (2) Cinema 4D sahnesindeki tüm obje ve elemanları (ışıklar, kameralar vs.) içerir. Malzemeler paneli (3) sahnenizdeki tüm malzemeleri içerir ve Illustrator’ın Swatches paneli gibidir. Nitelikler paneli (4) ışık şiddetinden obje yerleşim ve açısına kadar .c4d dosyanızdaki pek çok elemanı düzenlemek için bir grup ayar sunar. Cinema 4D malzemelerinde yapılabilecek değişiklikler de burada ekrana getirilir.

Cineware for Illustrator Documentation 7

Tüm bu panellerin bulunduğu bir çalışma ortamına geçiş yapmak için eklenti ile yüklenen 3D workspace’e geçebilirsiniz. Buraya erişmek için Illustrator arayüzünün sağ üst bölümündeki workspace açılır menüsüne gidin.

Cineware for Illustrator Documentation 8

2.1 Kontrol Çubuğu

Dosya yüklendikten sonra, sahne içerisinde Kontrol Çubuğunu kullanarak gezinebilirsiniz.
Kontrol çubuğu dört ana bölümden oluşmaktadır: a) Gezici b) .c4d dosyası önizlemesi c) Dosya ve resim kaydetme seçenekleri  d) içerikler e) Dokümantasyon bölümü. Gezici bölümü üç alt kategoriden oluşmaktadır: kamera seçimi, kamera hareketi, sahne çerçeveleme.

Cineware for Illustrator Documentation 9
Cineware for Illustrator Documentation 10

Cineware for Illustrator Documentation 11

1) Burada .c4d dosyası içerisinde kayıtlı tüm kameralar veya bakış noktaları arasında geçiş yapabilirisiniz. Eğer bir kamera kilitli durumdaysa, bir kilit ikonu yanında ekrana getirilir. Kilitli kameraların kilitleri Cinema 4D içerisinde Protection etiketinin silinmesi ile kaldırılabilir. 2) Sahne çevresinde kaydırma 3) Sahneye yaklaşma/uzaklaşma 4) Seçili bir obje ekranında dönme. Bir objenin çevresinde dönmek için o objeyi Sahne Strüktürü panelinden seçin. Eğer hiç bir obje seçili değilse, dönme merkezi .c4d sahnesinin dünya merkezidir. 5) Objeyi çerçevele: görünümü Sahne Strüktürü panelinde aktif olarak seçili durumdaki objenin, Cineware çerçevesini dolduracağı şekilde ayarlar. 6)Sahneyi çerçevele: görünümü .c4d dosyasındaki tüm objelerin Cineware çerçevesinde görünmesini sağlayacak şekilde ayarlar. 7) kameranın orijinal konumuna dön: görünümü .c4d dosyasında kayıtlı olan orijinal konumuna geri getirir.

Cineware for Illustrator Documentation 12

5. Frame Object

Cineware for Illustrator Documentation 13

6. Frame Scene

Cineware for Illustrator Documentation 14

7. Return to original position

Cineware for Illustrator Documentation 15

Gösterim Seçenekleri alanı, Cinema 4D çalışmanızın, Illustrator içerisinde nasıl görüneceğini belirlemenizi sağlar. 3D terminolojisi ile, bu, render kalitesi ve şeffaflığı veya alfa maskelemeyi tanımlar. Detaylandırırsak: 8) Pause Rendering – Bu seçeneği, Illustrator içerisinde vektör elemanlar üzerinde çalışırken, performansı arttırmak için kullanın. Siz bu seçeneği kapatmak için yeniden tıklayana kadar Cineware doku elemanlarını güncellemez ve yeniden render işlemi gerçekleştirmez. 9) Quality açılan menüsü, farklı render yöntemleri arasından seçim yapmanızı sağlar.

Cineware for Illustrator Documentation 16

Tüm panelleri bulunduran bir çalışma ortamına geçmek için eklenti ile birlikte yüklenen 3D çalışma ortamını kullanabilirsiniz. Erişmek için Illustrator ekranının sağ üst bölümündeki workspace açılan menüsünü kullanın.

High Quality
Son render işlemi için ideal ayarlar sunar. Bu seçeneği, tasarımınızı tamamladığınızda kullanın. Bu mod CPU kullandığından, tamamlanması süre alacaktır. Bu, tamamen normaldir.

Draft
Bu, dosyanızla çalışmanın en hızlı yoludur. Bu, sahnenizin bir OpenGL önizlemesidir ve sahnenizde kesintisiz dolaşmanızı ve dokularınızı render işlemini beklemeden hızla görebilmenizi sağlar.  Draft modu, hali hazırda .c4d içerisinde yoksa yansımaların simüle edilmesi için  standart bir gökyüzü içerir. Bu durumda, yansımalar, Low ve High Quality modlarındakinden farklı görünecektir.

Custom
Eğer .c4d dosyası özel render ayarları içeriyorsa, Custom seçeneği sahnenin render işlemi için bu seçenekleri kullanır.

Low Quality
Üst Kalitede renderda ekrana getirilecek şekilde ışıkların, gölgelerin ve malzemelerin kaliteli önizlemesini sağlar. Daha fazla parazitli bir görüntüdür ancak hızlı bir önizlemedir. Bu seçeneği, her şeyin beklentilerinize uygun göründüğünü kontrol etmek için kullanın ve düzenlemeye devam etmek için Draft, son görsel için High Quality seçeneklerini kullanın. Low Quality ayarı, Cinema 4D içerisindeki one-pass progressive render seçeneğinin karşılığıdır.

Gösterim Seçenekleri içerisindeki bir sonraki ayar şeffaflık modudur.

10) Bu, eğer arkaplandan kesmek ve çalışmanızda diğer 2D elemanlarla kaynaştırmak istediğiniz bir 3D modeliniz varsa son derece kullanışlıdır.  Eğer alfaya geçerseniz ve tüm çerçeveyi kaplayan bir arka plan objeniz bulunmamaktaysa, objenizin kesilmiş halini elde edersiniz. Eğer Cinema 4D sahneniz bir object buffer (özel obje maskesi) içeriyorsa, onu, bu açılır menüden seçebilirsiniz. Unutmayın ki object buffer Draft modda kullanılamaz. Farklı bir kalite seviyesine geçmeniz gerekir (Low, High, veya Custom).

Cineware for Illustrator Documentation 17

Şeffaflık modu: None

Cineware for Illustrator Documentation 18

Şeffaflık modu: Alpha

Cineware for Illustrator Documentation 19

Şeffaflık modu: Object Buffer

Cineware for Illustrator Documentation 7

Bir Object Buffer ayarlamak çok kolaydır:

Cinema 4D içerisinde, maskelemek istediğiniz objeyi farenin sağ tuşu ile tıklayın ve Cinema 4D Tags/Compositing  seçeneğini işaretleyin (a). Etiket eklendiğinde, Compositing etiketini tıklayın ve Attributes Manager içerisinden Object Buffer sekmesine geçin. Enable onay kutularından birini işaretleyin (b).

Bir Object Buffer oluşturduğunuza göre onu Render Settings içerisinde açmanız gerekmektedir. Render Settings penceresinde, Multi-Pass tuşunu tıklayın ve Object Buffer’ı seçin (c).  Listeden Object Buffer’ı çift tıklayın ve ona belirleyici bir isim verin. Dosyanızı kaydettiğinizde, o Object Buffer’ı Illustrator içerisinden seçebilirsiniz.

Cineware for Illustrator Documentation 21

a. Object Buffer

Cineware for Illustrator Documentation 22

b. Object Buffer Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 23

c. Render Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 24

Bu bölümde, render görüntüyü bir PNG dosyası olarak kaydetmek ve Illustrator içerisinde yapacağınız değişiklikleri yeni bir c4d dosyası olarak göndermeyi öğreneceksiniz. Detaylandırırsak:

11) Renderlar için çözünürlük ayarları. Eğer Cinema 4D sahneniz animasyon içermekteyse, hangi karenin Illustrator içerisinde ekrana getirileceğini belirleyebilirsiniz; 12) Image save tuşu. Render işleminiz tamamlandığında, bunu tek bir resim olarak bu komutu kullanarak kaydedebilirsiniz; 13) File save tuşu: Bu tuşu, Illustrator içerisinde görünüme, objelere ve malzemelere yaptığınız değişiklikleri içeren bir c4d dosyası olarak göndermek için kullanabilirsiniz. Cinema 4D’de değişiklikler yaptıktan sonra, güncellenen .c4d dosyasını Illustrator içerisine geri yerleştirmeniz gerekir (ilk olarak mevcut .c4d dosyasını seçin ve Place file diyalog kutusundaki Replace seçeneğini işaretleyin)

Cineware for Illustrator Documentation 25
Cineware for Illustrator Documentation 26

MAXON, TurboSquid ile, 3D model ve paket tasarımı ön hazırları için bir alan oluşturması ile ilgili işbirliğine gitti. Bu tuşun tıklanması, mevcut objeleri görebileceğiniz bir diyalog açar.

Cineware for Illustrator Documentation 27

15) Cineware tuşu: Cineware for Illustrator Web sayfasını açar. Burada, komutlar hakkında ek bilgi, bilgilendirme videoları ve eklentinin geliştirilmesi ile ilgili daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.

2.2 Scene Structure Paneli

Burada, seçili .c4d dosyasındaki tüm ışık ve kameraları bulabilirsiniz. Bu alan, Cinema 4D Object Manager karşılığıdır.

Cineware for Illustrator Documentation 28

Örneğin bu basit sahneyi ele alalım. Sahne bir küp, küre, piramit, 2 ışık ve 2 kameradan oluşmaktadır. Eğer bu dosyayı Illustrator’a yüklerseniz, tüm elemanlar Scene Structure panelinde ekrana getirilir.

Cineware for Illustrator Documentation 29

Daha kolay algılanması için, Cinema 4D elemanları üç kategoriye ayrılmıştır: geometri, ışıklar ve kameralar. Panelin sağ üstündeki tuşlar, bu üç kategoriden seçim yapmanızı sağlar.

Cineware for Illustrator Documentation 30

Bir obje veya ışığı açıp kapatmak ve kameralar arasında geçiş yapmak için tüm yapmanız gereken isminin yanındaki göz işaretini tıklamaktır.

Cineware for Illustrator Documentation 31

Her objenin yanında bir malzeme haznesi göreceksiniz. Eğer objeye atalı bir malzeme yoksa, bildiğiniz “no color” Illustrator işaretini görürsünüz.

2.3 Attributes Panel

Bu panelde, obje açısı, ışık şiddeti ve malzeme ayarları dahil olacak şekilde Cinema 4D shaneniz ile ilgili pek çok şeyi ayarlayabilirsiniz. Panel, içerik duyarlıdır ve Scene Structure panelinde neyin seçili olduğuna bağlı olarak ekrana getirilen parametreleri değişir. Bu, Cinema 4D içerisindeki Attribute Manager gibi davranır.

MALZEMELER HAKKINDA

Cineware for Illustrator Documentation 32

OBJECT PROPERTIES (e)

Position:
Objenin 3D uzaydaki konumunu değiştirir

Rotation:
Objeyi çevirir

Scale:
Obje ölçeğini değiştirir

LIGHT PROPERTIES (f)

Color:
Işık rengini ayarlar

Intensity:

Işığın şiddetini ayarlar

Shadows:
Işık tarafından oluşturulan gölgeleri açıp kapatır

CAMERA PROPERTIES (g)

Position:
Kameranın 3D uzaydaki konumunu değiştirir

Rotation:

Kamerayı çevirir

Physical attributes:
Focus distance:
Mercek derinliğini tanımlar

F-Stop (Aperture):
1.2 değeri 8 değerinden daha fazla alan derinliği oluşturur. Bu efektin kullanılabilmesi için ilk olarak Cinema 4D dosyasının Render Settings bölümünde açılması gerekir.

Shutter speed:
Diyaframın hangi süreyle açık kalacağını tanımlar. Daha düşük diyafram hızları daha fazla hareket flulaşması oluşturur.

2.4 Materials paneli

Burada bir Cinema 4D sahnesine atanan tüm malzemeleri görürsünüz.
Illustrator içerisinde atayacağınız malzemeler de burada görünürler.

Trash Can: Bir malzeme seçildiğinde, panelin sağ altında bir çöp kutusu işareti de görünür. Bir malzemenin çöp kutusuna sürüklenmesi sahneden ve uygulandığı objelerden kaldırılmasını sağlar.

Cineware for Illustrator Documentation 33

Materials panel

Bir malzemenin uygulanması

Bir objeye malzeme atamanın iki yolu bulunur.

Cineware for Illustrator Documentation 34
Cineware for Illustrator Documentation 35

1) Eğer Cinema 4D sahnesi malzemeler içeriyorsa, birini seçmek için ikonunu tıklayıp açılan pencereden seçebilirsiniz.

Cineware for Illustrator Documentation 36
Cineware for Illustrator Documentation 37

2) Alternatif olarak, bir Illustrato çalışmanızı veya yerleştirilmiş resmi objenin üzerine sürükleyip bıraktığınızda, yeni bir malzeme oluşturulur. Bir malzemeyi silmek için, silmek istediğiniz hazneyi ve panelin sağ altındaki çöp kutusunu tıklayın.

Cineware for Illustrator Documentation 38

Bir malzemeyi silmek için silinmesini istediğiniz hazneyi ve ardından panelin alt bölümündeki çöp kutusu işaretinı tıklayın.

Material Attributes

Scene Structures veya Materials panelindeki bir malzeme haznesini tıklamak, o malzemenin özelliklerini ekrana getirir. Malzeme nitelikleri iki bölüme ayrılmıştır:

Nitelik ayarları, malzeme özelliklerini  (glossy, textures, vs.) ve izdüşüm ayarlarını, ki bu ayarlar malzemenin obje üzerine nasıl kaplanacağını belirler, tanımlarsınız.

Bu iki mod arasında, panelin sağ üstündeki tuşları kullanarak geçiş yapabilirsiniz. İzdüşüm ayarlarının sadece malzemenin bir objeye kaplanmış olması durumunda ekrana getirileceğini unutmayın.

Cineware for Illustrator Documentation 39

Material channel modu

Cineware for Illustrator Documentation 40

Projection modu

MATERIAL PROPERTIES (h)

Rasterization:
Illustrator içerisinde uygulanan çalışmanın çözünürlüğünü tanımlar. Yüksek dpi ayarı, yüksek çözünürlüklü doku oluşturur.

COLOR CHANNEL

Color: Rengin tıklanması, malzemenin temel rengini seçebileceğiniz bir renk diyaloğu ekrana getirir.

Texture:
Malzeme içerisinde uygulanan doku veya shaderı ekrana getirir. Onları bir doku olarak atamak için Illustrator elemanlarını bu alana sürükleyin.

Mix Strength: 
Mix Strength seçeneğini Color ve Texture karıştırmak için kullanın (%100 sadece dokuyu; %0 sadece rengi gösterir)

LUMINANCE

Bunun açılması, objelerinizin ışımasını sağlar. Luminous malzemeler ışıklardan etkilenmez ve üzerlerinde tonlama veya gölgeleri olmaz. Low ve High Quality ayarlarında, Luminous malzemeler diğer objeleri aydınlatmayabilirler – bu, Cinema 4D içerisinde açılabilen özel GI veya reflectance ayarları ile devreye alınabilir.

Color:
Işıma yapan malzemenizin rengini belirler

Texture:
Bir resim veya vektör çalışmanızı bu alana sürüklemeniz, dokuyu ışıma yapan malzemenize uygular

Brightness:
Malzemenizin ne kadar ışıma yapacağını belirler. Değerlerin %100’ü aşabileceğini unutmayın.

Cineware for Illustrator Documentation 41

Luminance Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 42

Transparency Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 43

Transparency Ayarları

TRANSPARENCY:

Objenizin ne kadar şeffaf olacağını tanımlar. %100 tam şeffaftır, %0 opak bir obje oluşturur.

REFLECTANCE:

Reflectance Brightness: Objenizin ne kadar yansıtıcı olacağını belirler. %100 tam yansıtıcı malzeme, %0 yansıtıcı olmayan malzeme oluşturur.

Specular Brightness: Malzemenin parlamasını tanımlar. %100 tam parlaklık kazandırırken, %0 parlamayı kaldırır.

BUMP

Strength: Kabartma etkisinin kuvvetini belirler.
%0 ile kabartma oluşmaz, %100 tam kabartma sağlar.

Texture:
Bu etkinin görünebilmesi için, bir resim veya doku uygulamanız gerekir.
Gri tonlamalı bir görüntü kullanın. %50 gri, düzgün bir yüzey oluşturur; parlak yüzeyler yükseklik, koyu yüzeyler çukur etkili oluşturur.

Alpha:
Eğer dokunuzun belirli bölümlerinin şeffaf olmasını isterseniz, Alpha kanalında gri tonlamalı bir doku kullanın.
Beyaz değerler size opak alanlar verirken, siyah değerler şeffaf alanlar sağlar.

Cineware for Illustrator Documentation 44

Bump Ayarları

Cineware for Illustrator Documentation 45

Alpha Ayarları

PROJECTION PROPERTIES (i)

PROJECTION TYPE

Aşağıdaki modlar arasından seçim yapabilirsiniz

Spherical:
Spherical mapping dokuyu obje üzerine küresel şekilde yansıtır.
Spherical projection düz objeler için genellikle uygun değildir. Küresel veya silindirik şekiller dokuyu kolayca bozar.

Cylindrical:
Bu kaplama tipi, dokuyu objeye silindirik şekilde yansıtır.
Silindirik yansıtma düz objeler için genellikle uygun değildir. Bozulma küresel objelerde de olur.

Flat:
Flat mapping dokuyu obje üzerine düzlemsel bir doğrultudan yansıtır.
Flat projection temelde sadece düz objelerle kullanılır. Doku, bir küre veya silindire yansıtmada bozulur.

Cubic:
Cubic mapping dokuyu objeye bir kübün her altı yüzeyinden de yansıtır.

Frontal:
Doku objeye kamera konumundan yansıtılır. Bu sayede, eğer doku bir çokgen objeye ve bir arka plan objesine yansıtılıyorsa, iki doku da tam olarak eşleşir (her iki objenin de Texture etiketlerinin aynı Offset ve Length değerlerine sahip oldukları kabul edilerek). Frontal mapping kullanarak pek çok görsel efekt oluşturabilir veya doğrudan Cinema 4D içerisinde kompozisyon oyunları yapabilirsiniz.

Spatial:
Spatial mapping Flat projection’a benzer. Ancak, Spatial mapping ile, doku objeden geçerken yukarı ve sola çekilir. Spatial mapping bir miktar bozulma oluşturduğundan fotoğrafik görüntüler için uygun değildir. Spatial mapping daha çok sıva ve mermer gibi yapısal dokular için uygundur.

UVW Mapping:
Eğer bir objenin UVW koordinatları varsa, onları, izdüşüm şekli olarak seçebilirsiniz. Bu durumda, doku geometrisi obje yüzeyine sabitlenir ve objeye uygulanan tüm deformasyon ve hareketlere tepki verir. UVW mapping örneği olarak çevrilen bir kitap sayfasını düşünebilirsiniz. İlk olarak dokuyu sayfaya UVW mapping kullanarak sabitlemeniz gerekir (örn., yazı ve bir resim). Doku, sayfa ile bükülür.

Shrink Wrapping:
Bu projeksiyon tipi ile, dokunun merkezi bir kürenin kuzey kutbuna sabitlenir ve geri kalanı da üzerine gerilir. Bu mapping tipinin avantajı, dokunun sadece üst noktada birleşmesidir. Bu sayede kutuplar arasında oluşabilecek birleşim izi ortadan kalkar. Resmin merkezine karşılık gelen çemberin merkezi ile, dokunun sadece dairesel bir bölümü kullanılır. Resmin geri kalanı kullanılmaz.

Camera Mapping:
Camera mapping ile, doku, obje üzerine kameradan yansıtılır.

TILE:

Bu seçenek açıkken, doku resmi yüzey üzerinde kendini sürekli tekrar eder.

Offset U, Offset V 
Length U, Length V
Offset ve Length ayarları doku zarfı üzerinde dokunun U ve V doğrultularındaki konum ve boyutlarını tanımlar. örneğin, eğer Length U ve Length V %100 olarak ayarlanmışlarsa, doku zarfı tamamen kaplar.

STORE