Çelik Birleşim Tasarımı – Yeniden Keşfedildi

EC/AISC ye göre dakikalar içinde yapısal birleşimlerin ve düğüm noktalarının tasarımı için yeni bir yol.

IDEA StatiCa Connection

2D Çerçeve & Makas

IDEA StatiCa Steel 1

Taban Plakası, Ankraj

IDEA StatiCa Steel 2

3D Çerçeve & Makas

IDEA StatiCa Steel 3

IDEA StatiCa Connection  kaynaklı ya da cıvatalı tüm birleşim tiplerini, taban  plakalarını ve ankrajları tasarlayabilir. Bir çelik düğüm noktasının dayanım sonuçlarını ,rijitlik hesaplarını,burkulma sonuçlarını ve kesin hesapları sağlar. Civatalar ,kaynaklar ve beton blok EC/AISC ye göre kontrol edilir. En çok kullanılan birleşim tipleri için şablonlar kullanılabilir. Kesit kütüphanesi oldukça geniştir.

Herhangi Bir Topoloji

Düğüm noktasında kaç tane birleşim olacağının , tiplerinin ne olduğunun ve nasıl bir araya getirildiklerinin bir limiti yoktur. Düğüm noktasının şekli yazılımın kapasitesine değil projenin gerektirdiği duruma göre belirlenir.

Herhangi Bir Yükleme

Bütün kuvvetler analiz edilir. Düğüm noktasının genel kontrolü tüm kirişler ve birleşimler arasındaki etkileşimi hesaba katar. Böylece Mühendisler herzaman güvenli tarafta kalmış olur.

Dakikalar İçinde

Bütün tasarım ve kontrol işlemleri, dünyanın dört bir yanındaki yapısal mühendislerin ve fabrikatörlerin gündelik işlerinin bir parçası olacak kadar kısa tutulur.

Idea StatiCa Connection’ın Sağladığı Özellikler

Genel Kontrol

Çeşitli ulusal tasarım kodlarına göre

IDEA StatiCa Steel 4

Gerilme-Şekil Değiştirme Analizi

Çelik düğüm noktasının FE modeli otomatik olarak oluşur

IDEA StatiCa Steel 5

Rijitlik Analizi

Her birleşimin dönme rijitliği

IDEA StatiCa Steel 6

Kapasite Tasarımı

Moment aktarmayan bağlantıların sismik kontrolü

IDEA StatiCa Steel 7

Burkulma Analizi

Bölgesel burkulma etkisi ve kritik yük faktörü

IDEA StatiCa Steel 8

Tasarım Düğüm Noktası Dayanımı

Birleşimde bulunan,olası maksimum yükler

IDEA StatiCa Steel 9

Diğer Programların Dataları İle Çalışın

FEA YAZILIMLARI

Düğüm noktasını sıfırdan oluşturun ya da Scia Engineer, Robot, Sap2000, RFEM, RSTAB Revit, AxisVM, Consteel, Midas Civil + Gen ve diğer programların verilerini kullanarak inşa edin.

CAD YAZILIMLARI

Tekla Structures ve Advance Steel ile entegrasyondan faydalanarak imalat çizimleri ve üretim prosesini destekleyin.

Mühendislerin Günlük Çalışmalarını Geliştirir

Idea StatiCa Connection her türlü topolojinin çelik düğüm noktaları ve birleşimlerini tasarlayabilir ve her doğrultuda yükleme yapabilir. Tüm analiz,tasarım,kontrol süreçlerini dakikalar içerisinde gerçekleştirir. Bu dünyanın her yerindeki yapı mühendisleri ve imalatçıların çelik düğüm noktası ve birleşimlerin dizayn verimliliğini artırması için olanak sağlar.

besafe

GÜVENLİ TARAFTA KAL

Seçilen ulusal koda göre her zaman kontrol altında olan güvenli tarafta kalın.

savetime

ZAMANI KORU

Mühendisler birleşim tasarım zamanının %70 ini (%30) standart olmayan durumlar için harcıyor. Bu birleşimleri birkaç dakika içinde yapın.

optimize

OPTIMIZE

Düğüm noktasında tam olarak ne kadar malzemeye ihtiyaç olduğunu bilin ve bundan faydalanın.

Çıktı Raporları

Çıktı raporlarının 3 tipi arasından seçim yapabilirsiniz. 1 satır, 1 sayfa veya detaylı. Eurocode’a vaya AISC’ye göre yapılan tüm çekler görüntülenir ve referanslar verilir.

IDEA StatiCa Steel 10
IDEA StatiCa Steel 11
IDEA StatiCa Steel 12

Her Türlü Topoloji-İmalat Aşamaları

IDEA StatiCa Steel 13
IDEA StatiCa Steel 14
IDEA StatiCa Steel 15
IDEA StatiCa Steel 16

Her Türlü Yükleme – 3B Global Analizden Gelen Tüm İç Kuveetler

IDEA StatiCa Steel 17

Base plate – N, My, Mz

IDEA StatiCa Steel 18

3D loaded joint

IDEA StatiCa Steel 19

End plate – My, Mz, Vy, Vz

Çelik Düğüm Noktasının 3B Simulasyonu

Çelik düğüm noktası plakalar,kaynaklar,cıvatalardan oluşturulur ve beton bloğa ankraj yapılabilir.FEA model otomatik oluşturulur.

Plakalar

Model çelik plakalardan oluşur – hem çelik üyelerin hem de rijitlik plakalarının parçaları. Plakaların gerçek şekli korunur.Her plaka bağımsız olarak mash edilir. Eşdeğer gerilme kontrol edilir.

IDEA StatiCa Steel 20

Temas Elemanı

Temas elemanları iki plakanın temas halinde olduğu yerlerde görünür. Basıncın% 100’ünü alırlar ancak çekmede hiçbir şekilde hareket etmezler.

IDEA StatiCa Steel 21

Betonarme Blok

Çelik yapı beton bloğa tutturulabilir. Taban plakası beton ile temas halindedir. Çekme ankrajlar tarafından alınır. Kesme;civatalar,sürtünme ve ya kesme çubukları tarafından alınır.

IDEA StatiCa Steel 22

Burkulma Analizi

Bölgesel burkulma, düğüm noktasının emniyet tasarımını belirleyebilir. Yazılım güvenlik seviyesini gösterir ve düğüm noktasının en zayıf kısmını gösterir.

IDEA StatiCa Steel 23

Kaynaklar

Kaynaklar, plakalar arasındaki sınırlamalar olarak modellenmiştir. Her kaynaktaki kuvvetler değerlendirilir. Kaynaktaki gerilme EN / AISC’ye göre kontrol edilir.

IDEA StatiCa Steel 24

Civatalar

Civatalar çekme ve kesmeyi alan nonlinear yaylardır.

IDEA StatiCa Steel 25

Rijitlik Analizi

Bağlanmış her üyenin rijitliği analiz edilir. Bağlantı sınıflandırılır ve moment / dönme diyagramı kapasitesi hakkında net bir görüş sağlar.

IDEA StatiCa Steel 26

IDEA StatiCa Connection ile Tasarlandı

IDEA StatiCa Steel 27
IDEA StatiCa Steel 28
IDEA StatiCa Steel 29
IDEA StatiCa Steel 30

Yeni CBFEM Methodu yapısal düğüm noktası tasarımında oyunu değiştirdi

En iyi iki teknik üniversiteyle birlikte, genel şekillerin ve yüklemelerin çelik bağlantılarının analizi ve kontrolü için yeni bir yöntem geliştirdik. Bileşen Tabanlı-Sonlu Elemanlar (CBFEM) modeli olarak adlandırıldı. 5 yıllık ön araştırma ve teorik hazırlıklardan sonra, uygulamanın ilk sürümü 24 ay içinde kodlanmış ve Mayıs 2014’te yayınlanmıştır.

CBFEM Nasıl Çalışır?

Tüm dünyada mühendisler tarafından kullanılan,iki tanınmış ve güvenilir yöntemi birleştiriyoruz; sonlu elemanlar yöntemi ve bileşen yöntemi:

  • Düğüm noktası parçalara ayrılır
  • Tüm çelik plakalar, ideal elastik-plastik malzeme varsayımıyla sonlu elemanlar yöntemiyle modellenir
  • Cıvata, kaynak ve beton bloklar nonlinear yaylar olarak modellenir
  • Sonlu elemanlar modeli bileşenlerin her birinde iç kuvvetleri analiz etmek için kullanılır
  • Plakalar limit plastik gerilmeye göre kontrol edilir (EC3’e göre %5)
  • Her bir bileşen, bileşen yöntemi kullanıldığında olduğu gibi, ulusal kodda tanımlanan özel formüllere göre kontrol edilir.

IDEA StatiCa Steel 31

Onaylama ve Doğrulama

CBFEM yönteminin ve IDEA StatiCa Connection’ın güvenliğini ve güvenilirliğini doğrulamak için yapılan tüm testlerin sonuçları yayınlanmıştır ve ulaşılabilirdir. İncelemek için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Profesör Wald ve ekibi ayrıca CBFEM yöntemini kullanarak yapısal çelik bağlantı tasarımına dair bir kitap yayınladı:

IDEA StatiCa Steel 32

Yapısal çelik bağlantıların ileri tasarımı için benchmark vakaları.

STORE