On-Site Survey 1

On-Site Survey

Bir rölövenin tamamlanması için tüm verinin ve ölçülerin doğru olarak alınması için eforunuzun tamamını harcamak yerine, enerjinizi diğer işler için korumak ister misiniz?

On-Site Survey bunun çözümü ve daha da ötesidir. Muhtemelen sahada bir lazer ölçüm cihazı ile çalıştınız ve daha sonra veriyi bilgisayarınızda değerlendirdiniz. Bu, bir anda çok önemli bir bilginin eksik olmadığını fark etmediğiniz sürece hiç de kötü değildir…

On-Site Survey bunun olmasını engeller. Dizüstü bilgisayar veya tablet PC’ler ve bluetooth özelliği olan bir lazer ölçüm cihazı ile ölçümlerinizi sahada ve hemen işleyebilirsiniz. Program kat planlarını oluşturur, eksik veriyi talep eder ve akıllı rölöve fonksiyonları sayesinde size ekstra ölçüm zamanı sağlar. Kat planlarınızı kapı, pencere vb diğer unsurlar ile tamamlayabilirsiniz. On-Site Photo çalışma adımlarınızı kaydeder ve rölövenizin kontrolünü ele alır – işiniz daha güvenilir hale gelir, zaman kazanırsınız ve projeleriniz daha kolaylaşır.

On-Site Survey

Uygulama Alanı

Herhangi bir bina rölevesi için esnek sistem. Binaların geometrilerinin, teknik verilerinin ve multimedya bilgilerinin kaydedilmesi.

Özel Nitelikler

Entegre bir ses çıkışı ile girilen tüm verilerin sesli kontrolü ile hata engelleme.
Tek bir tuşa basılarak sonradan işlem veya hemen basım için detaylı analiz ve raporlar.
Tablet bilgisayar üzerinde elektronik kalem işlemleri, el yazısı tanıma ve eskizlerin profesyonel çizimi.
Bluetooth arayüzü ile el lazer ölçüm cihazından kablosuz veri transferi.
Bina yönetimi projelerinde verinin güvenilir ve hızlı kaydı için uyarlanabilir FM modülü.
Bina planları ve içeriğinin multimedya dokümantasyonu için web kamerası kontrolü, sesli yorumlar, dijital fotoğraflar ve videoların uygun şekilde kaydı.

Donanım Gereksinimleri

Kişisel bilgisayar, dizüstü veya Tablet bilgisayar
Bluetooth arayüzlü bir el lazer ölçüm cihazı tavsiye edilir.

Uyumluluk

On-Site Survey DXF formatında herhangi bir CAD programına ölçekli ve doğru boyutlarla kat planı verilerini gönderir. Yeterli ve kuvvetli direkt arayüzler aşağıdaki CAD sistemleri için mevcuttur:

  • Nemetschek Allplan
  • Autodesk AutoCAD
  • Glaser -isb cad-

Sistem Gereksinimleri

XP Tablet PC Edition yüklü Tablet PC, Windows 2000/XP/Vista yüklü PC, Dizüstü:

  • min. 400 MHz işlemci
  • min. 128 MB RAM
  • min. 1024×768 piksel, 256 renk
  • 250 MB boş sürücü alanı
  • program yüklenmesi için CD-Sürücü
On-Site Survey 2

On-Site Survey

On-Site Survey 3

3D control view of a survey project

On-Site Survey 4

Dialogs for roof areas, windows, project management and check measurement

On-Site Survey 5

The room book is one of the numerous survey reports.

On-Site Survey ile ilgili daha fazla detay arzu eder misiniz? – Aşağıdaki bölümlerde özelliklerini bulabilirsiniz.

Kat planı oluşturulması

On-Site Survey ’deki kat planı rölöveleri için taban alanları baz çizim elemanlarıdır. On-Site Survey ölçülecek her oda için taban alanı diyaloğundan seçilebilecek alan tipi düzenlemeleri içermektedir.
İpucu: ‘Sketch and Measure’ fonksiyonu direkt bir lazer cihazından kullanılabilir.

1. Oda köşelerinin çizilmesi

Taban alanı serbest form ‘Sketch and Measure’ odaların ölçülmesi için hızlı bir yöntemdir:Oda dış konturu her odanın köşeleri tıklanarak çizilir. Geçici yardımcı çizgiler 45°, 90° ve 135° açılarını destekler.

2. Ölçüm modunda çizim

Oluşturulan dış kontur kapatıldıktan sonra ölçüm modülüne otomatik olarak yerleştirilir. Şimdi oda kenarlarının her biri ölçülen değere göre boyutlandırılıp ayarlanabilir. On-Site Survey ilişkileri algılar ve otomatik olarak ölçülecek değer sayısını düşürür

3. Taban alanının değiştirilmesi

Ölçülen oda kenarlarından taban alan hesaplanır ve ekrana getirilir. Otomatik bir oda etiketi odanın veri değerlerini ekrana getirir.

4. Taban alanının değiştirilmesi

Ölçüm modülüne istenildiği anda yeniden erişilebilir. On-Site Survey tüm oda çaprazlarını ekrana getirir. Çapraz ölçüler veya açılar girilerek taban değiştirilebilir.

Taban Alanı Bulmacası

Oda zemin planları farklı baz alanlardan oluşabilir. Farklı alan düzenleme tiplerinin kullanımı toplam baz alanı değerini kontrol eder.

Örnek oda aşağıdaki baz alanlar kullanılarak oluşturulmuştur.
Eklenen alanlar:
1. Tip: Baz alanı %100, Form: Dikdörtgen 1
2. Tip: Baz alanı 100%, Form: Yay
3. Tip: Baz alanı %100, Form: Üçgen3

Çıkartılan alan:
Tip: Sütun, Form: Çember 4
Doğal alan:
Tip: Kiriş

5. Tip: Altlık Kirişi

On-Site Survey mevcut katı otomatik olarak hesaplar ve odanın yüzey alanını ve hacmini ekrana getirir.
Baz alanı bulmacası net ve kolaylıkla kontrol edilir. Mahalin büyük veya küçük, basit veya komplike olmasına bakılmaksızın, taban alanı yapbozu daima güvenilir şekilde işler

Yapı Yönetimi

On-Site Survey entegre bir bina yönetimi modülü içerir. Ek teknik veriler hızlı bir şekilde kaydedilerek bina yönetim projelerinde kullanılabilecek şekilde yapılandırılırlar.

Şablon Tasarımcısı

Şablon tasarımcısı verinin proje özel girişi için veri giriş ekranları oluşturur. Farklı oda ve oda elemanları için farklı kayıt kriterleri içeren farklı veri tipleri tanımlanabilir.

Özelleştirilebilen Veri Kaydı

Kaydedilen verinin detayı ve içeriği projeden projeye farklılık gösterir. On-Site Survey bunu şablon tasarımcısı ile yönetir

Veri bütünlüğünün görselleştirilmesi

Proje gezicisinde On-Site Survey tamamen kayıtlandırılmış veriyi (yeşil) ve tamamlanmamış veriyi (kırmızı) ekrana getirir.

Veri gönderilmesi

Tüm veri EXCEL’e direkt gönderilebilir veya gerek duyulursa ASCI veya XML dosyası olarak kaydedilebilir. Aynı zamanda XML ve EXCEL dosyaları da On-Site Survey’ e alınabilir.

Oda elemanları

On-Site Survey pencereleri, kapıları, radyatörleri, nişleri vb elemanları oda elemanları olarak tanımlar. Oda elemanları yakalama noktaları ve ölçü dizileri ile veya elemanın direkt boyutları ve elemanın derinliği ve duvar kenarındaki konumu ile oluşturulurlar.
Bir pencere (resim 1) sol duvardan 85 santimetre mesafe ile ve 1,50 m genişliğinde yerleştirilmiştir. Pencerenin tüm diğer parametreleri ölçülür ve diyalog alanındaki alanlara girilirler.

Pencere (resim 2) üç tıklama ile yerleştirilir: biri referans noktasına (sol köşe), biri hizalama için (oda kenarı seçin) ve biri doğrultu için (dış/iç seçin).

Ek olarak radyatörler (resim 3) merkezlenmiş olarak yerleştirilebilirler. ‘merkezcil yerleştir’ fonksiyonu ile radyatör bir pencereye merkezlenerek yerleştirilebilir. Merkez nokta tıklanılan iki nokta arasında oluşturulur.

Raporlama

Oda defteri

Oda defteri bir projenin tüm ölçülmüş yüzeylerini kaydeder ve toplar. Bir HTML dosyası olarak oluşturulur ve direkt olarak basılabilir, kaydedilebilir ve diğer programlarda düzenlenebilir.

Veri Kayıt Defteri

Veri kayıt defteri strüktürü oda defterine benzer. Her veri girişinin kaydı projelerin takibedilebilirliğini garanti altına alır. Tüm girilen veriler her yüzey ve her inşa çizgisi için depolanır. Oda elemanları biçimleri ve ölçü verileri ile listelenirler. Bir projenin durumu istenildiği zaman veri kayıt defteri ile kontrol edilebilir.

Dokümantasyon

Dokümantasyon her oda için bir plan ve tanımlama oluşturur. Oda ile ilişkili fotoğraflar otomatik olarak düzenlenir ve dokümantasyonda ekrana getirilir. Bu, proje dokümantasyonunun oluşturulması için baz teşkil eder.

Bina Yönetimi Raporu

Bina yönetimi raporu proje strüktürünün her seviyesi için klasikike edilen teknik veri listesidir.

 

Arayüzler

DXF Verisi Gönderilmesi

On-Site Survey On-Site Survey projelerin çeşitli CAD sistemlerine gönderilebilmesi için DXF veri gönderim özelliği içerir. DXF veri gönderimi maxmess’in standart paket özelliğidir

AutoCAD Verisi Gönderilmesi

AutoCAD kullanıcıları için rahat ve kuvvetli bir 3B direkt arayüz geliştirilmiş ve standart paketin bir parçasıdır.

Glaser – isc cad Verisi Gönderilmesi

Opsiyonel bir veri gönderim arayüzü özellikle GLASER – isb cad kullanıcıları için geliştirilmiştir. Bu veri gönderimi sadece Glaser GmbH ve iş ortaklarından temin edilebilir.

STORE