MODELLEME

Cinema 4D Release 18 objelerin kesilmesi için yeni komutlar ve oyun geliştiricileri için yeni modlleme
özellikleri ve diğer uygulamalarla veri alışverişi olanakları getirmektedir.

C4D R18

Voronoi Fracturing

Yeni knife araçları

Keser, doğrar
Cinema 4D Release 18 yeni Knife komutu ile diğerlerinden daha ileride. Yeni Line Cut komutu, bir veya daha fazla objede kesimler yapmanızı ve interaktif bir önzilemede çalışırken ayarlayabilmenizi sağlar. Ardından, yaptığınız kesimlere göre yeni kenarları kilitleyebilir, parçaları ortadan kaldırabilir veya objeleri ayırabilirsiniz. Yeni Plane Cut komutuyla, yeni kenarları Local, World veya Camera eksenleri ile oluşturabilir veya bir düzlem tanımlamak için bir çizgi ile düzlemi belirleyip kesimin konum ve açısını değerlerle veya vitrinden girebilirsiniz. Loop/Path Cut komutu çevreleyen kenarlara belirli bir oran veya mesafede simetrik döngüler veya yollarla kesim tanımlayabilirsiniz. Tüm yeni komutlar, rahat erişiminiz için ayrı komutlar olarak bulunmaktadır.

Cinema 4D Object Tracker

Baking
Displacement

Release 18 basit geometriyi anime ederek yüksek detaylı karakterlerin render edilmesini sağlayacak şekilde, biçimlendirilmiş sonuçların displacement ve normal mapler olarak kaydedilmesini sağlayan, yeni bir raycast algoritması kullanmaktadır.

C4D Baked Object
Baked Obje

C4D Biçimlendirme Detayı
Biçimlendirme Detayı 1

C4D Biçimlendirme Detayı

Biçimlendirme Detayı 2

Cinema 4D Object Tracker

Set UVW
from projection

Set UVW from Projection komutu kullanarak çoklu objeler ve ortak izdüşümleri baz alan tüm hiyerarşiler için hızla ve kolaylıkla UV koordinatları oluşturabilir veya güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Bize Ulaşın