SCIA ENGINEER – ÖZELLİKLER

SCIA Engineer - Özellikler 1

En Basit Şekilde, SCIA Engineer Geleneksel Yapısal Analiz Yazılımlarının Çok Ötesindedir

Sezgisel kullanımı, verimli ortamı ve geniş uygulama alanı ile, size çeşitli faydalar sunar:

 • Hızlı ve verimli modelleme
 • Gelişmiş analizler
 • Çoklu-malzeme tasarımı
 • Koordineli dokümantasyon ve raporlama
 • Birlikte çallışabilme ve işbirliği

SCIA Engineer’in aşağıda bulunan seçili bazı özelliklerini keşfedin.

BIM-tarzında Modelleme

SCIA Engineer yapısal objelerle çalışmada sezgisel bir yöntem sunmaktadır. Tekil nodlar ve sonlu elemanlarla çalışan geleneksel yazılım araçlarından farklı olarak, SCIA Engineer elemanları sadece tek tıklama ile oluşturmanızı veya karmaşık eğrisel kabukları günümüzün CAD ve BIM araçlarındaki gibi kolayca oluşturmanızı sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 2

Eğrisel Şekiller

Sabit veya değişken kalınlıklı eğrisel kiriş ve kabuklar, basit özelliklerin modifikasyonu ile, kolaylıkla tanımlanabilir.  Ek olarak, yüzeyler arasındaki kesişimler, otomatik olarak oluşturulur ve kesimler elde etmek için bir baz teşkil ederler. Bu, karmaşık geometrilerin oluşturulmasını, geleneksel sonlu eleman tasarım araçlarından çok daha kolay hale getirir.

SCIA Engineer - Özellikler 3

Izgaralar & Katlar

Bina ve çerçevelerin modellenmesini sağlamak için, SCIA Engineer geniş bir 2D ve 3D Izgara ile birlikte sunulur:

 • Kartezyen
 • Eğik
 • Silindirik
 • Küresel
 • Sıralı (Serbest) ızgara çizgileri

Projede herhangi bir sayıda ızgara tanımlanabilir, aktive veya deaktive edilebilir ve serbestçe çevrilebilir.

Çok katlı yapılarda, Katlar, modelde daha rahat gezinmenizi sağlarken, katlar arasında hızla geçmenizi ve her kat için sonuçları görselleştirmenizi sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 4

Kuvvetli Filtreleme & Seçim Araçları

Tüm yapısal objeler ve ek veriler, bir grup filtreleme ve seçim aracı ile, 3D ortamda gezinime bağımlı kalmayı gerektirmeksizin erişilebilir durumdadır:

 • Tek bir elemanı seçerek, modeldeki benzer bir özelliğe sahip tüm diğer elemanları kolayca filtreleyebilirsiniz.
 • Projenin sadece ekranda aktif olan bölümü ile çalışabilirsiniz. Bu filtreleme, modeldeki katmanlar, çalışma düzlemlerinin yakınsaklığı veya kesim kutuları ile sağlanabilir.
 • Seçili elemanlar kaydedilebilir, düzenlenebilir ve bir başka zaman yeniden kullanılabilirler.
SCIA Engineer - Özellikler 5

Tablo Girişi

Bir projenin 3D ortamda modellenmesi en etkin yöntem olmadığında, tabloda veri girişi geometrinin oluşturulması için kullanılabilir.  Tablodan veri girişinde mevcut bazı özellikler aşağıdadır:

 • SCIA Engineer’in yapısal elemanlarının, yüklerinin ve kütüphanelerinin büyük kısmı için giriş
 • Büyük veri setleri veya fonksiyonlarının Excel’den alınabilmesi
 • Verinin ayrıştırılması için filtreleme ve sıralama araçları
 • Tekil seçimlerin kolayca belirlenebilmesi için tablo girişi ve grafik pencere arasında bağlantı
 • Parametreler ve klavye kısayolları için destek
SCIA Engineer - Özellikler 6

Parametrik Modelleme

Parametrik modelleme, kullanıcıların kendini tekrar eden veya karmaşık yapılarının çeşitlerini hızlıca oluşturabilmeleri için yardımcı olur.  Parametrik modeller herhangi bir model elemanı veya niteliği (koordinatlar, ölçüler, kesitler, malzemeler, yükler, vb.) girilerek oluşturulurlar.

Son olarak, parametrik şablonlar, kullanıcıların projeleri oluşturmalarını veya değiştirmelerini, önceden tanımlı objeleri düzenleyerek kullanılabilir.

SCIA Engineer - Özellikler 7

3D rüzgar oluşturucu

SCIA Engineer Eurocode 1 ve ASCE 7-05/7-10 içindeki provizyonlara uygun olarak 3 boyutlu rüzgar yüklerini otomatik olarak oluşturur ve tüm yapınıza uygular.  ASCE için, hem Doğrultusal (Tüm Yükseklikler) hem de Zarf (Alçak İrtifa) metotları yük durumlarının (torsiyonel durumlar da dahil) kapalı ve kısmen kapalı yapılarda oluşturulması için destekler.

Ek olarak, SCIA Engineer’in grafik arayüzü kullanıcıların basınç katsayılarını ve yapının çeşitli yüzeylerine uygulanan yükleri gözden geçirmesi ve değerlendirmesini sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 8

Serbest yükler

Serbest yük oluşturma, kullanıcıların pek çok yük uygulamasında daha esnek çalışmalarına olanak verecek şekilde, yapının geometrisi veya yüzey örüntüsünden bağımsız olarak yükler oluşturmasına olanak tanır.

Serbest yüklerle: altındaki yüzey örüntüsü ile mükemmel eşleşen ekipman yükleri, karmaşık kabuklarda hidrostatik yükler ve kullanıcı tanımlı rüzgar basıncı tanımlayabilirsiniz.

Doğrudan Yükleme Uygulaması

SCIA Engineer tüm standart yük tiplerini modellemenizi sağlar: odaklanmış ve yayılmış yükler, momentler ve görsel termal yükler obje olarak. Bu yük objeleri ardından diğer elemanlara veya yük koşullarına kopyalanabilir veya taşınabilirler ve bu sırada SCIA Engineer içerisindeki diğer tüm veriler gibi filtrelenebilir ve özellik penceresi üzerinden değiştirilebilirler.

Pratik Yük Panelleri

SCİA Engineer içerisindeki Yük Panelleri, uygulanan yüklerin modelin yapısal elemanlarına dağıtılması görevi için kullanılırlar.  Pek çok uygulamada, yük panelleri cepheler veya diğer yük taşımayan strüktürel elemanları temsil eder. SCIA Engineer bu elemanları yükleri 1-doğrultu veya 2-doğrultu işlemlerini analizden önce yükleri dağıtmak için kullanarak, model boyutunda azaltma, hesaplama hızında artış ve uygulanan yük ve sonuçlarında şeffaflık sağlamak için kullanır.

Ek olarak, SCIA Engineer’ın grafik arayüzü, kullanıcıların yapının farklı konumlarında oluşturulan yüklerin uygulanmasını gözlemlemeleri ve müdahalede bulunmalarını sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 9

Rafine ağ örüntüsü oluşturma

SCIA Engineer’ın ağ örüntüsü oluşturma işlemi, karmaşık yüzeyler veya farklı yüzey örüntü boyutları arasında düzgün geçişler sağlayarak, sonlu eleman analizlerinden kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlar.

 • Sonlu eleman örüntüsünün, tutarlı ve hatadan arındırılmış kullanıcı tanımlı genel örüntü bazlı, otomatik olarak oluşturulması.
 • Özel konumlarda yerel ağ örüntüsü iyileştirmeleri; nodlar çevresinde, hatlar veya kenarlar üzerinde veya tüm yüzeyde
 • Otomatik Ağ Örüntü Rafinasyonu seçeneği ile, optimal ağı tahmin etme süreçlerini kaldırır ve önerilen ve geçerli ağ örüntüsü ile ilgili geri bildirim sağlanır.

Otomatik Ağ Örüntüsü ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Engineering.com adresindeki makaleyi okuyun.

SCIA Engineer - Özellikler 10

Yüksek performanslı SEA (FEA) çözücüsü

64-bit işlemci ve çoklu çekirdek desteği ile, SCIA Engineer’ın sonlu eleman analizi son derece hızlıdır.

Doğrusal olmayan veya dinamik hesaplamalara sahip karmaşık strüktürler veya yüksek yapılardaki hesaplarda bile, hesaplama süreleri çok uzun olmayacak ve tasarım alternatiflerinizi denemeniz için size zaman kazandıracaktır.

SCIA Engineer - Özellikler 11

Dinamikler

Eigen frekanslarını ve mod şekillerini belirlemekte kullanılan, standart eigenmode analizine ek olarak, SCIA Engineer tüm standart dinamik analiz tiplerini ve sonrasında bazı diğerlerini çalıştırmanıza olanak sağlar: modal süperpozisyonla deprem analizleri, harmonik (sinus) yükleri, tüpler üzerinde Von Karman rüzgarı ve yükleme için zaman fonksiyonlarının tam zaman-geçmiş analizleri.

Ek olarak, Improved Reduced System (IRS) metodu, bir deprem analizi için gerekli olan eigenmodes sayısını düşürerek, yerel modları elimine eder ce hesaplamanın hızını ve doğruluğunu arttırır.

İnşa aşamaları

SCIA Engineer içerisindeki inşa aşamaları, kullanıcıların, yapının zaman içerisindeki davranışını gözlemlemelerini sağlar:

 • Kesitlerin prograsif inşası.
 • Yükler ve öngerilmenin kademeli uygulanması.
 • Sınır koşullarının değişimi.
 • Geçici yapısal elemanların çıkartılması.
 • Doğrusal olmayan fonksiyonelliğe kadar, deforme biçimin bir önceki aşamadan kullanımı.

Ek olarak, malzemelerin E-modulus’ü uzun vadedeki etkileri hesaplamak için kullanıcı tanımlı bir zaman fonksiyonunu takip edebilir.

SCIA Engineer - Özellikler 12

Büyük deplasmanlar

SCIA Engineer 2nci & 3ncü sıra analizlerin 1D & 2D eleman kombinasyonlu herhangi bir yapı tipinde gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu analizler strüktür deformasyonlarını (P-δ ve P-Δ etkileri), elemanlara bozulma atanması olarak veya olmaksızın işleme alır.  Ek özellikler şunlardır:

 • Farklı iterasyon yöntemleri (Timoshenko, Newton-Raphson, Picard) ve çerçeve koşulları (sadece gerilme, başlangıç gerilimi, güç ve boşluk sınırı)
 • Doğrudan Analiz Metodu veya dengi yerel yüklerin genel ve yerel kusurlulukların kullanılması ile değerlendirilmesi
 • Düz veya sarkma olarak gerçek kablo analizleri (kablo sarkmasında diğer ve kendi ağırlık yükü de dahil olacak şekilde)
SCIA Engineer - Özellikler 13

Malzeme, lineer olmayan

Analizlerde, malzemenin çeşitli doğrusal olmayan tipleri dahil edilebilir:

 • Doğrusal olmayan mafsal veya yayların, fonksiyonların hem doğrusal elemanlar hem de yüzeylerde (kenar mafsallar) tanımlanarak girilmesi
 • Doğrusal olmayan malzeme davranışı (plastisite) 1D elemanlarda plastik mafsallar kullanılarak veya 2D elemanlarda malzeme plastisitesi kullanılarak uygulanabilir.
SCIA Engineer - Özellikler 14

3D Deformasyonlar & Gerilimler

Bir yapının doğru modellendiğinin ve beklenildiği şekilde davranacağının belirlenmesinde deformasyonlar ve gerilimler önemli bir rol oynarlar.  Sonuç olarak, SCIA Engineer kullanıcının yapının performansına derinlemesine bir göz atmasını sağlayacak şekilde, başlangıç veya bitim şeklinin her bir fibre için 1D kesitte ve yüzeyin her iki yüzünde sonuçları göstererek, bu sonuçların gözlemlenmesi için hassas görseller ortaya koyar.

SCIA Engineer - Özellikler 15

Kat sonuçları

Bir yük analizi gerçekleştirdikten sonra (rüzgar, deprem, vb), sonuçlar kat başına özetlenebilir:

 • Kat sonuçları özeti: ağırlık merkezi, deplasmanlar, ivmelenmeler, kat kuvvetleri
 • Detaylı kat sonuçları: her yük taşıyan elemanda (kolonlar ve duvarlar) uygulanan kuvvetler
SCIA Engineer - Özellikler 16

Esnek, Grafiksel Sonuçlar

Tüm durumlar için sonuçları göstermenin standart bir yolu olmadığından, SCIA Engineer kullanıcılarına, sonuçların gösterimi için benzersiz esneklik sunar.  Özetle, kullanıcılar sonuçlarını görmek için: farklı renklendirme tipleri, esnek diyagramlar, filtre/seçim araçları ve uyarlanabilir yazı etiketleri gibi özelliklerden faydalanabilirler.

SCIA Engineer - Özellikler 17

Sonuç Tabloları

Sonuçların grafik olarak gösterimi son derece faydalı olmakla birlikte, mühendislerin verileri bir tablo formatında da görmeleri gerekir.  SCIA Engineer’da, tüm sonuç tipleri tablolara aşağıdaki özellikleri da kullanabilecek şekilde aktarılır:

 • Özelleştirilebilen kolonlar
 • Tablo değerlerinin sıralanması ve filtrelenmesi
 • Minimum ve maksimum değerlerin bulunduğu alanlarla ilgili görsel geri bildirim için hücre içi renkli barlar
 • Doğrudan seçim ve Excel’e kopyala yapıştır desteği
SCIA Engineer - Özellikler 18

Şeffaf donatılı beton tasarımı

SCIA Engineer içerisindeki betonarme eleman tasarımı, entegre bir FEA çözümü ve doğrudan elle yapılan hesaplamaları, veriyi bir başka yazılıma transfer etmekle uğraşmaya gerek kalmadan, yüksek üretkenlik seviyesine erişebilmeniz için bir araya getirir.

SCIA Design Forms teknolojisi sayesinde, kolonlar ve kirişlerin betonarme tasarımları:

 • Şeffaftır: tüm kod formülleri, matematiğini, ara sayısal değerleri ve sonuçları gösterecek şekilde raporda bulunur
 • Tamdır: tüm kesitler ve iç yük simülasyonları desteklenir; normal kuvvet, çift eksenli esneme, çift eksenli yırtılma ve burulma
 • Hızlıdır: paralel işlem için tüm çekirdekler kullanılır
SCIA Engineer - Özellikler 19

Yapısal çelik tasarımı

EN1993 ve AISC 360-10’un yanı sıra geniş yelpazedeki kodlara göre çelik elemanların kesit tasarımını gerçekleştirin. Eleman tasarımı geniş yelpazede profil kesiti kütüphanesi elemanlarının yanı sıra, oluşturulan veya özel profillerle otomatizasyonu içerir.

Ek olarak, Open Web Steel Joist tasarımı, Steel Joist Institutes’ün yeni virtual joist metodolojisinin kullanımıyla, eleman rijitliğini tüm yapı modelinde işleme katabilmelerini sağlayarak destekler.

Gerekli etkiler de değerlendirilir: normal güçlere, bükülmeye, yırtılmaya, yerel burulmaya vb. kesit dayanıklılığı gibi.  Ek olarak, burulma uzunlukları otomatik olarak elde edilip, grafiksel veya sayısal olarak işleme tabi tutulabilir.

SCIA Engineer - Özellikler 20

Kompozit Kiriş Tasarımı

Modelin modifikasyonuna gerek kalmaksızın inşa ve kompozit aşama analizleri ve tasarımına olanak sağlayan, gerçek bir çoklu model aşamalı yaklaşımı derleyen, tamamen entegre bir tekniktir.  Bazı özellikleri şunlardır:

 • Çelik somun ve platformlar için üretici kütüphaneleri
 • Çelik profil ve somunların Eurocode 4 ve AISC 360-10 (LRFD & ASD) için optimizasyonu
 • Betonarme döşeme, çelik platform ve somunlar için detaylandırma kontrolü
 • İnşa ve kompozit aşamaları için servis edebilirlik kontrolleri
 • İşlenen formüller ve tüm hesaplama adımları ile tamamen şeffaf çıktılar
SCIA Engineer - Özellikler 21

Çelik bağlantılar

SCIA Engineer kullanıcılarına çelik bağlantıları 3D model içerisinde oluşturma olanağını sağlar.  Bağlantılar rijit, pimli veya diyagonel olarak çeşitli plakalar, bulonlar, bağlayıcılar ve tanımlı kaynaklarla tanımlanabilirler.  Bağlantı modellendiğinde, rijitliği belirlenebilir ve daha büyük yapısal modelde mafsal tipi olarak kullanılabilir.  Ek olarak, SCIA Design Forms emplemantasyonu ile, kullanıcılar tüm limit aşama tasarımını dinamik grafikler ve tamamen şeffaf çıktı ile özel bağlantı tiplerini FEA nodlarına uygulayabilirler.

SCIA Engineer - Özellikler 22

Ahşap, alüminyum ve iskele

SCIA Engineer’s Eurocodes desteği aşağıdakileri içerir:

 • Ahşap (EN1995): arşap kirişlerin kesit ve stabilite kontrolleri.
 • Alüminyum (EN1999): standart ve özel alüminyum profilleri tanımlanabilir ve kontrol edilebilir.
 • EN 12810 ve EN 12811’e göre iskele kontrolleri: tüp & bağlama veya sistem iskeleleri tamamen desteklenmektedir.
SCIA Engineer - Özellikler 23

Öngelime & Artgerilme

Öngerilmeli ve art gerilmeli 1D ve 2D elemanların modellenmesi, analizi, tasarlanması ve raporlanması için tamamen entegre çözüm.  SCIA Engineer kullanıcıların yapının tüm yaşamı ile ilgili sonuçları kesin olarak elde edebilmeleri için hem doğrusal hem de zaman bağımlı analizler sunmaktadır.  Ek olarak, EN 1992-1-1 & EN 1992-2’ye göre tasarım kontrolleri mevcutken, ACI 318-14 için tasarım onayı şu anda geliştirilmektedir.

SCIA Engineer - Özellikler 24

Soğuk Çekme Çelik

SCIA Engineer soğuk çekme çelik elemanlar içeren yapıların analiz ve tasarımlarını gerçekleştirir; ince duvar elemanlara hem standart hem de kullanıcı tanımlı kesit şekilleri atanabilir.

Desteklenen tasarım fonksiyonları:

 • İç ve kenar güçlendiricilerin yerel burkulma ve deformasyonel burkulmalarını da dikkate alacak şekilde özel elemanların etkin şekillerinin çeşitlendirilmesi.
 • Tasarım doğal eksen için kaydırma, ortalama eğilim kuvveti ve çelik çekirdek kalınlığı için olanaklar sunar.
 • SCIA hem European standard EN 1993-1-3 hem de North American Specification AISI S100’yi destekler

John Hopkins Universitesi tarafından yapılan bir performans çalışmasını buradan okuyabilirsiniz…

SCIA Engineer - Özellikler 25

Mühendislik Raporu

Engineering Report, kullanıcıların içindekiler, model girişi, yükler, analizler ve tasarım sonuçlarının yanı sıra, model görünüm ve grafikleri de kullanarak detaylı hesap raporları oluşturabilecekleri, entegre bir dokümantasyon platformudur.  Rapora eklenen elemanlar, basit kullanıcı müdahalelerine olanak sağlayacak şekilde, gezginde bulunabilir.  Ek olarak, rapor ve model dinamik olarak bağlantılı olduğundan, bir değişiklik olduğunda, rapor içeriği otomatik olarak güncellenir.

SCIA Engineer - Özellikler 26

Rapor Şablonları

Şablonlar, sıklıkla kullanılan raporların oluşturulmasının hızlandırılması için özel rapor düzenlemelerini kaydetmenizi sağlar.

(3D) PDF Desteği

Engineering Report’dan Word, Excel veya PDF (3D PDF dahil) veri gönderimi, raporlamanın tamamlanma ve paylaşımında kolaylık sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 27

Genel Düzenleme Çizimleri

 • Yapının plan ve kesit görünümlerinin önceden tanımlı yapı katları ve ızgara düzlemlerine göre otomatik olarak oluşturulması.
 • Görünüm ve kesitler, etiketler, ölçülendirme, ek grafik modelleri görünümleri ve tabloların eklenebileceği şekilde özelleştirilebilir olması.
 • Tüm çizimler modelle bağlantılıdır ve yapılan revizyonlar çizimlere otomatik olarak yansır.
 • Çizimler PDF veya resim dosya tipinde gönderilmenin yanı sıra, diğer CAD/BIM araçlarında kullanılmak üzere DWG, DXF veya VRML dosyaları olarak kaydedilebilirler.
SCIA Engineer - Özellikler 28

Sertifikalı IFC 2×3 desteği

Open BIM Programının kurucu ortaklarından biri olarak, SCIA Engineer IFC 2×3 formatında veri alma ve gönderme desteğine sahip tek yapısal analiz programıydı.  Bu sayede, IFC (Industry Foundation Class) dosyaları kullanarak, OpenBIM iş akışını, pazarda en esnek ve etkili kılan, 150 farklı BIM aracı ile işbirliği yapabilirsiniz.

Buildingsmart

SCIA Engineer - Özellikler 29

BIM Araç Seti

SCIA Engineer, Open BIM’in referans modeli bazlı iş akışını desteklemek için bir grup pratik araç seti sunar:

 • TrueAnalysis: hem yapısal (referans) hem de analitik modeller kullanılır
 • Member recognizer: alınan bir katı modeli 1D veya 2D eşleyen analitik objeye transform eder
 • Alignment: elemanlar ve yüzeyleri birleşimlerde bağlamak ve hizalamak için kullanılır
 • Revision management: alınan IFC dosyasının yeni bir versiyonunu mevcut proje verisi ile karşılaştırmak için kullanılır

bu araçlar sayesinde, IFC bazlı çalışmak sadece bir olasılık değil, pratiktir de.

SCIA Engineer - Özellikler 30

Revit bağlantısı

SCIA Engineer Revit’in kullanıldığı sistemlere mükemmel entegre olur.  Revit ve SCIA Engineer arasındaki çift yönlü bağlantı bir projeyi yazılımlardan istediğinizde başlatabileceğiniz ve bir yazılımda yapılan revizyonun diğerinde kolayca güncelleneceği anlamına gelmektedir.  Bağlantı aşağıdakileri destekler:

 • Tüm geometri tipleri ve malzemeler: döşemeler, zeminler, duvarlar, kabuklar, kirişler, kolonlar ve bunlar farklı malzemelerden (çelik, beton, ahşap) olabilir ve bu elemanlar doğrusal veya eğrisel olabilirler.
 • Analitik elemanlar: destekler, mafsallar, yükler ve yük kombinasyonları
 • Revit’deki sonuçlar: Bel verme, gerilimler ve kiriş sonu tepkileri
 • Revizyon yönetimi.  Tüm revizyonlar, diğer yazılımdan gelen düzenlemeleri kolayca görebilmeniz için takip edilir ve işaretlenir
SCIA Engineer - Özellikler 31

Rhino3D ve Grasshopper ile birlikte çalışabilme

Karmaşık geometrilerin oluşturulmasında tasarım ofislerince başvurulan iş akışlarından biri de Rhino ve Grasshopper kullanımıdır. Bu verinin SCIA Engineer içerisinde kullanımının çeşitli yöntemleri vardır.

 • Karmaşık 3D geometriler, SCIA Enginner içerisine kolayca analiz edilip tasarlanabilecekleri şekilde analitik elemanlar, yükler olarak aktarılabilirler.
 • Otomatik model oluşturma işlemleri için Rhino’dan metin tabanlı çıkış, kolayca SCIA’nın tablolarına kopyalanıp yapıştırılabilirler. Bu, XML kullanımı ile daha kontrollü gerçekleştirilebilir.
 • Doğrudan SCIA Engineer bağlantısı sağlayan Grasshopper eklentilerinin yanı sıra, Grasshopper, SCIA Engineer ve Revit’i Dynamo üzerinden bağlayan iş akışları da mevcuttur.  Bu iş akışları hakkında bilgi almak için, bizimle temasa geçebilirsiniz .
SCIA Engineer - Özellikler 32

Tekla ile birlikte çalışma

SCIA ve Tekla, buildingSMART alliance’ın Open BIM insiyatifinin üyesidirler ve 3D yapısal modellerin veri takası alanında IFC formatını tercih edilen format olarak kullanırlar.  Ek olarak, SCIA Engineer çelik modellerin kolay takası için, çift yönlü bir bağlantı sağlar.

Çelik yapı ve bileşenler, SCIA Engineer içerisinde kolayca modellenir, analiz edili, optimize edilir ve son dokümantasyon ve detaylandırmanın yapılması için Tekla’ya gönderilir. Aynı zamanda, Tekla içerisinde oluşturulan modeller tasarımın optimize edilmesi için SCIA’ya aktarılabilir ve son dokümantasyonun üretilmesi için Tekla’ya geri gönderilebilir.

SCIA Engineer - Özellikler 33

Allplan Yapısal Model Bağlantısı

Open BIM iş akışı yaklaşımı bazı ve hem Allplan Engineering hem de SCIA Engineer’in yüksek-kalitede IFC desteği ile, modeller her iki yazılım arasında kolayca transfer edilebilir. Ek olarak, donatılar, SCIA Engineer içerisinde tasarlanıp, daha ileri detaylandırma için Allplan Engineering içerisine gönderilebilir veya Allplan Engineering içerisinde modellenip SCIA Engineer içerisinde kıymetlendirilebilir.

STORE

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1. Taraflar 

a. www.fga.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Süleyman Seba Cad. Maçka Talimyeri Sk. No:4/2 34357 Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi (Bundan böyle “FGA Mimarlık” olarak anılacaktır). 

b. www.fga.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) 

2. Sözleşmenin Konusu 

İşbu Sözleşme’nin konusu FGA Mimarlık’ın sahip olduğu internet sitesi www.fga.com.tr‘den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

 1. Üye, www.fga.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, FGA Mimarlık’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
 2. Üye, FGA Mimarlık tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FGA Mimarlık’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FGA Mimarlık’ın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
 3. Üye www.fga.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. 
 4. Üye, www.fga.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
 5. www.fga.com.tr internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin FGA Mimarlık’la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. FGA Mimarlık’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 6. FGA Mimarlık, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.fga.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FGA Mimarlık’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 
 8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FGA Mimarlık’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FGA Mimarlık’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesinee uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 9. FGA Mimarlık’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FGA Mimarlık’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. 
 10. www.fga.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı FGA Mimarlık mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 11. FGA Mimarlık tarafından www.fga.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 
 12. FGA Mimarlık kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. FGA Mimarlık, üyenin www.fga.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. 
 13. FGA Mimarlık’ya üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında FGA Mimarlık tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, FGA Mimarlık’ya üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, FGA Mimarlık tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, FGA Mimarlık tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece FGA Mimarlık’ın kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve FGA Mimarlık’ı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://www.fga.com.tr/kvk  adresinden ulaşabilir. 
 14. FGA Mimarlık, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya FGA Mimarlık’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) FGA Mimarlık ve FGA Mimarlık web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğun  iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. 
 15. FGA Mimarlık web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye FGA Mimarlık web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 
 16. FGA Mimarlık, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya FGA Mimarlık web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. 
 17. FGA Mimarlık, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. 
 18. Taraflar, FGA Mimarlık’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. 
 19. FGA Mimarlık, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 

4. Sözleşmenin Feshi 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya FGA Mimarlık tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. FGA Mimarlık üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

5. İhtilaflerin Halli 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

6. Yürürlük 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin FGA Mimarlık tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, FGA Mimarlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın ve FGA Mimarlık ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, FGA Mimarlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın ve FGA Mimarlık ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi, Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından iletilebilecektir. FGA Mimarlık, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. FGA Mimarlık’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Şirketimiz FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin FGA Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda belirtilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için FGA Mimarlık tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilerin kişisel verileri FGA Mimarlık Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da Bölüm 3 – Madde IV altında belirtilen amaçlarla ve buradaki usule uygun olarak işlenmektedir. Buna göre kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, FGA Mimarlık iş ortakları tarafından FGA Mimarlık müşterilerine FGA Mimarlık’da kullanabilecekleri özel fırsatların sunulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, FGA Mimarlık’a ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda FGA Mimarlık’ın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık’ın sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlara yönelik olarak Aydınlatma Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Gizlilik Politikası

FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu FGA Mimarlık Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. FGA Mimarlık.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. 

İşbu Politika’nın amacı, FGA Mimarlık tarafından işletilmekte olan www.fga.com.tr internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) tarafından FGA Mimarlık ile paylaşılan veya FGA Mimarlık’ın, Veri Sahibi’nin Platform’u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. 

Hangi Veriler İşlenmektedir? 

Aşağıda FGA Mimarlık tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. 

Kişisel Veri İşleme Amaçları 

FGA Mimarlık, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Platform üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Platform’un işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere FGA Mimarlık tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, FGA Mimarlık tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, FGA Mimarlık ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile FGA Mimarlık’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. 

Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları 

Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, FGA Mimarlık, Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarımı

FGA Mimarlık, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için FGA Mimarlık’ın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. FGA Mimarlık, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. 

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi ve Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, Platform üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.fga.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında FGA Mimarlık tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. FGA Mimarlık, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. FGA Mimarlık’ın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. 

Çerez Politikası

FGA Mimarlık Bilgisayar Elekt. İnş. Turz. San. ve Tic. LTD Şirketi olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. 

Çoğu web sitesinde olduğu gibi, FGA Mimarlık.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. 

İşbu Çerez Politakası FGA Mimarlık.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. 

FGA Mimarlık, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. FGA Mimarlık tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için www.fga.com.tr Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz. 

Çerez (“Cookie”) Nedir? 

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. 

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz. 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? 

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir: 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır? 

Platform’da, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır: 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz? 

FGA Mimarlık, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz. 

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Hangi Haklara Sahipsiniz? 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, FGA Mimarlık’ya başvurarak, kendileriyle ilgili, 

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında FGA Mimarlık tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, FGA Mimarlık, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar. 

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler 

FGA Mimarlık, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. 

FGA Mimarlık, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.