SCIA ENGINEER – ÖZELLİKLER

SCIA Engineer - Özellikler 1

En Basit Şekilde, SCIA Engineer Geleneksel Yapısal Analiz Yazılımlarının Çok Ötesindedir

Sezgisel kullanımı, verimli ortamı ve geniş uygulama alanı ile, size çeşitli faydalar sunar:

 • Hızlı ve verimli modelleme
 • Gelişmiş analizler
 • Çoklu-malzeme tasarımı
 • Koordineli dokümantasyon ve raporlama
 • Birlikte çallışabilme ve işbirliği

SCIA Engineer’in aşağıda bulunan seçili bazı özelliklerini keşfedin.

BIM-tarzında Modelleme

SCIA Engineer yapısal objelerle çalışmada sezgisel bir yöntem sunmaktadır. Tekil nodlar ve sonlu elemanlarla çalışan geleneksel yazılım araçlarından farklı olarak, SCIA Engineer elemanları sadece tek tıklama ile oluşturmanızı veya karmaşık eğrisel kabukları günümüzün CAD ve BIM araçlarındaki gibi kolayca oluşturmanızı sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 2

Eğrisel Şekiller

Sabit veya değişken kalınlıklı eğrisel kiriş ve kabuklar, basit özelliklerin modifikasyonu ile, kolaylıkla tanımlanabilir.  Ek olarak, yüzeyler arasındaki kesişimler, otomatik olarak oluşturulur ve kesimler elde etmek için bir baz teşkil ederler. Bu, karmaşık geometrilerin oluşturulmasını, geleneksel sonlu eleman tasarım araçlarından çok daha kolay hale getirir.

SCIA Engineer - Özellikler 3

Izgaralar & Katlar

Bina ve çerçevelerin modellenmesini sağlamak için, SCIA Engineer geniş bir 2D ve 3D Izgara ile birlikte sunulur:

 • Kartezyen
 • Eğik
 • Silindirik
 • Küresel
 • Sıralı (Serbest) ızgara çizgileri

Projede herhangi bir sayıda ızgara tanımlanabilir, aktive veya deaktive edilebilir ve serbestçe çevrilebilir.

Çok katlı yapılarda, Katlar, modelde daha rahat gezinmenizi sağlarken, katlar arasında hızla geçmenizi ve her kat için sonuçları görselleştirmenizi sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 4

Kuvvetli Filtreleme & Seçim Araçları

Tüm yapısal objeler ve ek veriler, bir grup filtreleme ve seçim aracı ile, 3D ortamda gezinime bağımlı kalmayı gerektirmeksizin erişilebilir durumdadır:

 • Tek bir elemanı seçerek, modeldeki benzer bir özelliğe sahip tüm diğer elemanları kolayca filtreleyebilirsiniz.
 • Projenin sadece ekranda aktif olan bölümü ile çalışabilirsiniz. Bu filtreleme, modeldeki katmanlar, çalışma düzlemlerinin yakınsaklığı veya kesim kutuları ile sağlanabilir.
 • Seçili elemanlar kaydedilebilir, düzenlenebilir ve bir başka zaman yeniden kullanılabilirler.
SCIA Engineer - Özellikler 5

Tablo Girişi

Bir projenin 3D ortamda modellenmesi en etkin yöntem olmadığında, tabloda veri girişi geometrinin oluşturulması için kullanılabilir.  Tablodan veri girişinde mevcut bazı özellikler aşağıdadır:

 • SCIA Engineer’in yapısal elemanlarının, yüklerinin ve kütüphanelerinin büyük kısmı için giriş
 • Büyük veri setleri veya fonksiyonlarının Excel’den alınabilmesi
 • Verinin ayrıştırılması için filtreleme ve sıralama araçları
 • Tekil seçimlerin kolayca belirlenebilmesi için tablo girişi ve grafik pencere arasında bağlantı
 • Parametreler ve klavye kısayolları için destek
SCIA Engineer - Özellikler 6

Parametrik Modelleme

Parametrik modelleme, kullanıcıların kendini tekrar eden veya karmaşık yapılarının çeşitlerini hızlıca oluşturabilmeleri için yardımcı olur.  Parametrik modeller herhangi bir model elemanı veya niteliği (koordinatlar, ölçüler, kesitler, malzemeler, yükler, vb.) girilerek oluşturulurlar.

Son olarak, parametrik şablonlar, kullanıcıların projeleri oluşturmalarını veya değiştirmelerini, önceden tanımlı objeleri düzenleyerek kullanılabilir.

SCIA Engineer - Özellikler 7

3D rüzgar oluşturucu

SCIA Engineer Eurocode 1 ve ASCE 7-05/7-10 içindeki provizyonlara uygun olarak 3 boyutlu rüzgar yüklerini otomatik olarak oluşturur ve tüm yapınıza uygular.  ASCE için, hem Doğrultusal (Tüm Yükseklikler) hem de Zarf (Alçak İrtifa) metotları yük durumlarının (torsiyonel durumlar da dahil) kapalı ve kısmen kapalı yapılarda oluşturulması için destekler.

Ek olarak, SCIA Engineer’in grafik arayüzü kullanıcıların basınç katsayılarını ve yapının çeşitli yüzeylerine uygulanan yükleri gözden geçirmesi ve değerlendirmesini sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 8

Serbest yükler

Serbest yük oluşturma, kullanıcıların pek çok yük uygulamasında daha esnek çalışmalarına olanak verecek şekilde, yapının geometrisi veya yüzey örüntüsünden bağımsız olarak yükler oluşturmasına olanak tanır.

Serbest yüklerle: altındaki yüzey örüntüsü ile mükemmel eşleşen ekipman yükleri, karmaşık kabuklarda hidrostatik yükler ve kullanıcı tanımlı rüzgar basıncı tanımlayabilirsiniz.

Doğrudan Yükleme Uygulaması

SCIA Engineer tüm standart yük tiplerini modellemenizi sağlar: odaklanmış ve yayılmış yükler, momentler ve görsel termal yükler obje olarak. Bu yük objeleri ardından diğer elemanlara veya yük koşullarına kopyalanabilir veya taşınabilirler ve bu sırada SCIA Engineer içerisindeki diğer tüm veriler gibi filtrelenebilir ve özellik penceresi üzerinden değiştirilebilirler.

Pratik Yük Panelleri

SCİA Engineer içerisindeki Yük Panelleri, uygulanan yüklerin modelin yapısal elemanlarına dağıtılması görevi için kullanılırlar.  Pek çok uygulamada, yük panelleri cepheler veya diğer yük taşımayan strüktürel elemanları temsil eder. SCIA Engineer bu elemanları yükleri 1-doğrultu veya 2-doğrultu işlemlerini analizden önce yükleri dağıtmak için kullanarak, model boyutunda azaltma, hesaplama hızında artış ve uygulanan yük ve sonuçlarında şeffaflık sağlamak için kullanır.

Ek olarak, SCIA Engineer’ın grafik arayüzü, kullanıcıların yapının farklı konumlarında oluşturulan yüklerin uygulanmasını gözlemlemeleri ve müdahalede bulunmalarını sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 9

Rafine ağ örüntüsü oluşturma

SCIA Engineer’ın ağ örüntüsü oluşturma işlemi, karmaşık yüzeyler veya farklı yüzey örüntü boyutları arasında düzgün geçişler sağlayarak, sonlu eleman analizlerinden kaliteli sonuçlar elde edilmesini sağlar.

 • Sonlu eleman örüntüsünün, tutarlı ve hatadan arındırılmış kullanıcı tanımlı genel örüntü bazlı, otomatik olarak oluşturulması.
 • Özel konumlarda yerel ağ örüntüsü iyileştirmeleri; nodlar çevresinde, hatlar veya kenarlar üzerinde veya tüm yüzeyde
 • Otomatik Ağ Örüntü Rafinasyonu seçeneği ile, optimal ağı tahmin etme süreçlerini kaldırır ve önerilen ve geçerli ağ örüntüsü ile ilgili geri bildirim sağlanır.

Otomatik Ağ Örüntüsü ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen Engineering.com adresindeki makaleyi okuyun.

SCIA Engineer - Özellikler 10

Yüksek performanslı SEA (FEA) çözücüsü

64-bit işlemci ve çoklu çekirdek desteği ile, SCIA Engineer’ın sonlu eleman analizi son derece hızlıdır.

Doğrusal olmayan veya dinamik hesaplamalara sahip karmaşık strüktürler veya yüksek yapılardaki hesaplarda bile, hesaplama süreleri çok uzun olmayacak ve tasarım alternatiflerinizi denemeniz için size zaman kazandıracaktır.

SCIA Engineer - Özellikler 11

Dinamikler

Eigen frekanslarını ve mod şekillerini belirlemekte kullanılan, standart eigenmode analizine ek olarak, SCIA Engineer tüm standart dinamik analiz tiplerini ve sonrasında bazı diğerlerini çalıştırmanıza olanak sağlar: modal süperpozisyonla deprem analizleri, harmonik (sinus) yükleri, tüpler üzerinde Von Karman rüzgarı ve yükleme için zaman fonksiyonlarının tam zaman-geçmiş analizleri.

Ek olarak, Improved Reduced System (IRS) metodu, bir deprem analizi için gerekli olan eigenmodes sayısını düşürerek, yerel modları elimine eder ce hesaplamanın hızını ve doğruluğunu arttırır.

İnşa aşamaları

SCIA Engineer içerisindeki inşa aşamaları, kullanıcıların, yapının zaman içerisindeki davranışını gözlemlemelerini sağlar:

 • Kesitlerin prograsif inşası.
 • Yükler ve öngerilmenin kademeli uygulanması.
 • Sınır koşullarının değişimi.
 • Geçici yapısal elemanların çıkartılması.
 • Doğrusal olmayan fonksiyonelliğe kadar, deforme biçimin bir önceki aşamadan kullanımı.

Ek olarak, malzemelerin E-modulus’ü uzun vadedeki etkileri hesaplamak için kullanıcı tanımlı bir zaman fonksiyonunu takip edebilir.

SCIA Engineer - Özellikler 12

Büyük deplasmanlar

SCIA Engineer 2nci & 3ncü sıra analizlerin 1D & 2D eleman kombinasyonlu herhangi bir yapı tipinde gerçekleştirilmesine olanak tanır. Bu analizler strüktür deformasyonlarını (P-δ ve P-Δ etkileri), elemanlara bozulma atanması olarak veya olmaksızın işleme alır.  Ek özellikler şunlardır:

 • Farklı iterasyon yöntemleri (Timoshenko, Newton-Raphson, Picard) ve çerçeve koşulları (sadece gerilme, başlangıç gerilimi, güç ve boşluk sınırı)
 • Doğrudan Analiz Metodu veya dengi yerel yüklerin genel ve yerel kusurlulukların kullanılması ile değerlendirilmesi
 • Düz veya sarkma olarak gerçek kablo analizleri (kablo sarkmasında diğer ve kendi ağırlık yükü de dahil olacak şekilde)
SCIA Engineer - Özellikler 13

Malzeme, lineer olmayan

Analizlerde, malzemenin çeşitli doğrusal olmayan tipleri dahil edilebilir:

 • Doğrusal olmayan mafsal veya yayların, fonksiyonların hem doğrusal elemanlar hem de yüzeylerde (kenar mafsallar) tanımlanarak girilmesi
 • Doğrusal olmayan malzeme davranışı (plastisite) 1D elemanlarda plastik mafsallar kullanılarak veya 2D elemanlarda malzeme plastisitesi kullanılarak uygulanabilir.
SCIA Engineer - Özellikler 14

3D Deformasyonlar & Gerilimler

Bir yapının doğru modellendiğinin ve beklenildiği şekilde davranacağının belirlenmesinde deformasyonlar ve gerilimler önemli bir rol oynarlar.  Sonuç olarak, SCIA Engineer kullanıcının yapının performansına derinlemesine bir göz atmasını sağlayacak şekilde, başlangıç veya bitim şeklinin her bir fibre için 1D kesitte ve yüzeyin her iki yüzünde sonuçları göstererek, bu sonuçların gözlemlenmesi için hassas görseller ortaya koyar.

SCIA Engineer - Özellikler 15

Kat sonuçları

Bir yük analizi gerçekleştirdikten sonra (rüzgar, deprem, vb), sonuçlar kat başına özetlenebilir:

 • Kat sonuçları özeti: ağırlık merkezi, deplasmanlar, ivmelenmeler, kat kuvvetleri
 • Detaylı kat sonuçları: her yük taşıyan elemanda (kolonlar ve duvarlar) uygulanan kuvvetler
SCIA Engineer - Özellikler 16

Esnek, Grafiksel Sonuçlar

Tüm durumlar için sonuçları göstermenin standart bir yolu olmadığından, SCIA Engineer kullanıcılarına, sonuçların gösterimi için benzersiz esneklik sunar.  Özetle, kullanıcılar sonuçlarını görmek için: farklı renklendirme tipleri, esnek diyagramlar, filtre/seçim araçları ve uyarlanabilir yazı etiketleri gibi özelliklerden faydalanabilirler.

SCIA Engineer - Özellikler 17

Sonuç Tabloları

Sonuçların grafik olarak gösterimi son derece faydalı olmakla birlikte, mühendislerin verileri bir tablo formatında da görmeleri gerekir.  SCIA Engineer’da, tüm sonuç tipleri tablolara aşağıdaki özellikleri da kullanabilecek şekilde aktarılır:

 • Özelleştirilebilen kolonlar
 • Tablo değerlerinin sıralanması ve filtrelenmesi
 • Minimum ve maksimum değerlerin bulunduğu alanlarla ilgili görsel geri bildirim için hücre içi renkli barlar
 • Doğrudan seçim ve Excel’e kopyala yapıştır desteği
SCIA Engineer - Özellikler 18

Şeffaf donatılı beton tasarımı

SCIA Engineer içerisindeki betonarme eleman tasarımı, entegre bir FEA çözümü ve doğrudan elle yapılan hesaplamaları, veriyi bir başka yazılıma transfer etmekle uğraşmaya gerek kalmadan, yüksek üretkenlik seviyesine erişebilmeniz için bir araya getirir.

SCIA Design Forms teknolojisi sayesinde, kolonlar ve kirişlerin betonarme tasarımları:

 • Şeffaftır: tüm kod formülleri, matematiğini, ara sayısal değerleri ve sonuçları gösterecek şekilde raporda bulunur
 • Tamdır: tüm kesitler ve iç yük simülasyonları desteklenir; normal kuvvet, çift eksenli esneme, çift eksenli yırtılma ve burulma
 • Hızlıdır: paralel işlem için tüm çekirdekler kullanılır
SCIA Engineer - Özellikler 19

Yapısal çelik tasarımı

EN1993 ve AISC 360-10’un yanı sıra geniş yelpazedeki kodlara göre çelik elemanların kesit tasarımını gerçekleştirin. Eleman tasarımı geniş yelpazede profil kesiti kütüphanesi elemanlarının yanı sıra, oluşturulan veya özel profillerle otomatizasyonu içerir.

Ek olarak, Open Web Steel Joist tasarımı, Steel Joist Institutes’ün yeni virtual joist metodolojisinin kullanımıyla, eleman rijitliğini tüm yapı modelinde işleme katabilmelerini sağlayarak destekler.

Gerekli etkiler de değerlendirilir: normal güçlere, bükülmeye, yırtılmaya, yerel burulmaya vb. kesit dayanıklılığı gibi.  Ek olarak, burulma uzunlukları otomatik olarak elde edilip, grafiksel veya sayısal olarak işleme tabi tutulabilir.

SCIA Engineer - Özellikler 20

Kompozit Kiriş Tasarımı

Modelin modifikasyonuna gerek kalmaksızın inşa ve kompozit aşama analizleri ve tasarımına olanak sağlayan, gerçek bir çoklu model aşamalı yaklaşımı derleyen, tamamen entegre bir tekniktir.  Bazı özellikleri şunlardır:

 • Çelik somun ve platformlar için üretici kütüphaneleri
 • Çelik profil ve somunların Eurocode 4 ve AISC 360-10 (LRFD & ASD) için optimizasyonu
 • Betonarme döşeme, çelik platform ve somunlar için detaylandırma kontrolü
 • İnşa ve kompozit aşamaları için servis edebilirlik kontrolleri
 • İşlenen formüller ve tüm hesaplama adımları ile tamamen şeffaf çıktılar
SCIA Engineer - Özellikler 21

Çelik bağlantılar

SCIA Engineer kullanıcılarına çelik bağlantıları 3D model içerisinde oluşturma olanağını sağlar.  Bağlantılar rijit, pimli veya diyagonel olarak çeşitli plakalar, bulonlar, bağlayıcılar ve tanımlı kaynaklarla tanımlanabilirler.  Bağlantı modellendiğinde, rijitliği belirlenebilir ve daha büyük yapısal modelde mafsal tipi olarak kullanılabilir.  Ek olarak, SCIA Design Forms emplemantasyonu ile, kullanıcılar tüm limit aşama tasarımını dinamik grafikler ve tamamen şeffaf çıktı ile özel bağlantı tiplerini FEA nodlarına uygulayabilirler.

SCIA Engineer - Özellikler 22

Ahşap, alüminyum ve iskele

SCIA Engineer’s Eurocodes desteği aşağıdakileri içerir:

 • Ahşap (EN1995): arşap kirişlerin kesit ve stabilite kontrolleri.
 • Alüminyum (EN1999): standart ve özel alüminyum profilleri tanımlanabilir ve kontrol edilebilir.
 • EN 12810 ve EN 12811’e göre iskele kontrolleri: tüp & bağlama veya sistem iskeleleri tamamen desteklenmektedir.
SCIA Engineer - Özellikler 23

Öngelime & Artgerilme

Öngerilmeli ve art gerilmeli 1D ve 2D elemanların modellenmesi, analizi, tasarlanması ve raporlanması için tamamen entegre çözüm.  SCIA Engineer kullanıcıların yapının tüm yaşamı ile ilgili sonuçları kesin olarak elde edebilmeleri için hem doğrusal hem de zaman bağımlı analizler sunmaktadır.  Ek olarak, EN 1992-1-1 & EN 1992-2’ye göre tasarım kontrolleri mevcutken, ACI 318-14 için tasarım onayı şu anda geliştirilmektedir.

SCIA Engineer - Özellikler 24

Soğuk Çekme Çelik

SCIA Engineer soğuk çekme çelik elemanlar içeren yapıların analiz ve tasarımlarını gerçekleştirir; ince duvar elemanlara hem standart hem de kullanıcı tanımlı kesit şekilleri atanabilir.

Desteklenen tasarım fonksiyonları:

 • İç ve kenar güçlendiricilerin yerel burkulma ve deformasyonel burkulmalarını da dikkate alacak şekilde özel elemanların etkin şekillerinin çeşitlendirilmesi.
 • Tasarım doğal eksen için kaydırma, ortalama eğilim kuvveti ve çelik çekirdek kalınlığı için olanaklar sunar.
 • SCIA hem European standard EN 1993-1-3 hem de North American Specification AISI S100’yi destekler

John Hopkins Universitesi tarafından yapılan bir performans çalışmasını buradan okuyabilirsiniz…

SCIA Engineer - Özellikler 25

Mühendislik Raporu

Engineering Report, kullanıcıların içindekiler, model girişi, yükler, analizler ve tasarım sonuçlarının yanı sıra, model görünüm ve grafikleri de kullanarak detaylı hesap raporları oluşturabilecekleri, entegre bir dokümantasyon platformudur.  Rapora eklenen elemanlar, basit kullanıcı müdahalelerine olanak sağlayacak şekilde, gezginde bulunabilir.  Ek olarak, rapor ve model dinamik olarak bağlantılı olduğundan, bir değişiklik olduğunda, rapor içeriği otomatik olarak güncellenir.

SCIA Engineer - Özellikler 26

Rapor Şablonları

Şablonlar, sıklıkla kullanılan raporların oluşturulmasının hızlandırılması için özel rapor düzenlemelerini kaydetmenizi sağlar.

(3D) PDF Desteği

Engineering Report’dan Word, Excel veya PDF (3D PDF dahil) veri gönderimi, raporlamanın tamamlanma ve paylaşımında kolaylık sağlar.

SCIA Engineer - Özellikler 27

Genel Düzenleme Çizimleri

 • Yapının plan ve kesit görünümlerinin önceden tanımlı yapı katları ve ızgara düzlemlerine göre otomatik olarak oluşturulması.
 • Görünüm ve kesitler, etiketler, ölçülendirme, ek grafik modelleri görünümleri ve tabloların eklenebileceği şekilde özelleştirilebilir olması.
 • Tüm çizimler modelle bağlantılıdır ve yapılan revizyonlar çizimlere otomatik olarak yansır.
 • Çizimler PDF veya resim dosya tipinde gönderilmenin yanı sıra, diğer CAD/BIM araçlarında kullanılmak üzere DWG, DXF veya VRML dosyaları olarak kaydedilebilirler.
SCIA Engineer - Özellikler 28

Sertifikalı IFC 2×3 desteği

Open BIM Programının kurucu ortaklarından biri olarak, SCIA Engineer IFC 2×3 formatında veri alma ve gönderme desteğine sahip tek yapısal analiz programıydı.  Bu sayede, IFC (Industry Foundation Class) dosyaları kullanarak, OpenBIM iş akışını, pazarda en esnek ve etkili kılan, 150 farklı BIM aracı ile işbirliği yapabilirsiniz.

Buildingsmart

SCIA Engineer - Özellikler 29

BIM Araç Seti

SCIA Engineer, Open BIM’in referans modeli bazlı iş akışını desteklemek için bir grup pratik araç seti sunar:

 • TrueAnalysis: hem yapısal (referans) hem de analitik modeller kullanılır
 • Member recognizer: alınan bir katı modeli 1D veya 2D eşleyen analitik objeye transform eder
 • Alignment: elemanlar ve yüzeyleri birleşimlerde bağlamak ve hizalamak için kullanılır
 • Revision management: alınan IFC dosyasının yeni bir versiyonunu mevcut proje verisi ile karşılaştırmak için kullanılır

bu araçlar sayesinde, IFC bazlı çalışmak sadece bir olasılık değil, pratiktir de.

SCIA Engineer - Özellikler 30

Revit bağlantısı

SCIA Engineer Revit’in kullanıldığı sistemlere mükemmel entegre olur.  Revit ve SCIA Engineer arasındaki çift yönlü bağlantı bir projeyi yazılımlardan istediğinizde başlatabileceğiniz ve bir yazılımda yapılan revizyonun diğerinde kolayca güncelleneceği anlamına gelmektedir.  Bağlantı aşağıdakileri destekler:

 • Tüm geometri tipleri ve malzemeler: döşemeler, zeminler, duvarlar, kabuklar, kirişler, kolonlar ve bunlar farklı malzemelerden (çelik, beton, ahşap) olabilir ve bu elemanlar doğrusal veya eğrisel olabilirler.
 • Analitik elemanlar: destekler, mafsallar, yükler ve yük kombinasyonları
 • Revit’deki sonuçlar: Bel verme, gerilimler ve kiriş sonu tepkileri
 • Revizyon yönetimi.  Tüm revizyonlar, diğer yazılımdan gelen düzenlemeleri kolayca görebilmeniz için takip edilir ve işaretlenir
SCIA Engineer - Özellikler 31

Rhino3D ve Grasshopper ile birlikte çalışabilme

Karmaşık geometrilerin oluşturulmasında tasarım ofislerince başvurulan iş akışlarından biri de Rhino ve Grasshopper kullanımıdır. Bu verinin SCIA Engineer içerisinde kullanımının çeşitli yöntemleri vardır.

 • Karmaşık 3D geometriler, SCIA Enginner içerisine kolayca analiz edilip tasarlanabilecekleri şekilde analitik elemanlar, yükler olarak aktarılabilirler.
 • Otomatik model oluşturma işlemleri için Rhino’dan metin tabanlı çıkış, kolayca SCIA’nın tablolarına kopyalanıp yapıştırılabilirler. Bu, XML kullanımı ile daha kontrollü gerçekleştirilebilir.
 • Doğrudan SCIA Engineer bağlantısı sağlayan Grasshopper eklentilerinin yanı sıra, Grasshopper, SCIA Engineer ve Revit’i Dynamo üzerinden bağlayan iş akışları da mevcuttur.  Bu iş akışları hakkında bilgi almak için, bizimle temasa geçebilirsiniz .
SCIA Engineer - Özellikler 32

Tekla ile birlikte çalışma

SCIA ve Tekla, buildingSMART alliance’ın Open BIM insiyatifinin üyesidirler ve 3D yapısal modellerin veri takası alanında IFC formatını tercih edilen format olarak kullanırlar.  Ek olarak, SCIA Engineer çelik modellerin kolay takası için, çift yönlü bir bağlantı sağlar.

Çelik yapı ve bileşenler, SCIA Engineer içerisinde kolayca modellenir, analiz edili, optimize edilir ve son dokümantasyon ve detaylandırmanın yapılması için Tekla’ya gönderilir. Aynı zamanda, Tekla içerisinde oluşturulan modeller tasarımın optimize edilmesi için SCIA’ya aktarılabilir ve son dokümantasyonun üretilmesi için Tekla’ya geri gönderilebilir.

SCIA Engineer - Özellikler 33

Allplan Yapısal Model Bağlantısı

Open BIM iş akışı yaklaşımı bazı ve hem Allplan Engineering hem de SCIA Engineer’in yüksek-kalitede IFC desteği ile, modeller her iki yazılım arasında kolayca transfer edilebilir. Ek olarak, donatılar, SCIA Engineer içerisinde tasarlanıp, daha ileri detaylandırma için Allplan Engineering içerisine gönderilebilir veya Allplan Engineering içerisinde modellenip SCIA Engineer içerisinde kıymetlendirilebilir.

STORE