SCIA Engineer ile İskele Tasarımı

SCIA Engineer Iskele Tasarimi 1200x630 1

SCIA Engineer’daki bir dizi genel ve özel teknoloji, mühendislerin iskele tasarımı alanında gerçek “Bilgisayar Destekli Mühendislik” gerçekleştirmesine olanak tanır: daha hızlı modelleme için parametrik bloklar, yükler ve önceden tanımlanmış raporlar içeren proje şablonları ve çeşitli non-lineer varyasyonları kapsayan gelişmiş analiz seçenekleri. SCIA Engineer, bu özellikleri EN 12811-1’e ve üreticinin yönetmeliğine göre iskele yapıları için eleman ve bağlantı (coupler) kontrolleriyle birleştirir.

Öne Çıkanlar:

 • Tüm iskele parçalarının detaylı modellenmesiyle büyük iskele projelerinin olağanüstü yönetimi. 
 • Büyük deformasyonların, non-lineer stabilitesinin ve çeşitli diğer non-lineer varyasyonların analiz düzeyinde açıkça ele alınması. 
 • Elemanların ve bağlantıların non-lineer davranışları dahil olmak üzere stabilite analizi sonuçlarına dayalı ilk deformasyon girdisi. 
 • FEM analizinden elde edilen deformasyon sonucuna göre burkulma uzunluklarının yarı otomatik belirlenmesi. 
 • EC3 ve EC9 ile birlikte EN 12810 ve EN 12811’e göre elemanlar ve bağlantı elemanları için özel kontroller. 
İskele kontrolleri
İskele kontrolleri

 

İSKELE TÜRLERİ 

SCIA Engineer, aşağıdaki iskele türlerinin analizi ve tasarımı için vazgeçilmez bir araç olarak yıllardır başarıyla kullanılmaktadır: 

Boru ve Coupler İskele 

Çok yönlülüğü nedeniyle yaygın olarak kullanılan uyarlanabilir bileşenleri, karmaşık geometrileri kolayca oluşturmaya izin verir. 

SCIA Engineer, bunları EN 12811-1 Ek C’de tanımlanan bağlayıcı tipleri ile Cuplock ve Layher’den özel üretici elemanlarını kullanarak modeller. 

Bağlantı elemanları (Coupler), genel ve üreticilerin ürünlerinin hem öteleme hem de dönme tepkilerinin doğrusal olmayan özel üç boyutlu mafsallar olarak temsil edildiği kapsamlı bir kütüphane olarak mevcuttur. 

Modüler Sistemler 

Düşey elemanların önceden tanımlanmış (modüler) aralıklarla diğer iskele bileşenlerine (çapraz ve yatay elemanlar) bağlantı için bileşenler sağladığı sistemler olarak tanımlanır, ana avantajları kısa montaj süresidir. 

SCIA Engineer, yeni projelere eklenecek Kullanıcı Tanımlı Blok kütüphaneleri oluşturma imkanı ile bu tür iskelelerin modellemesini kolaylaştırır. 

Çerçeve Sistemler 

Düşey elemanların ve çaprazların zaten sabit çerçeveler olarak birbirine kaynaklandığı özel bir modüler sistem türü. 

Yine, Kullanıcı Bloklarının ve parametrik şablonların uygulanması, hızlı ve hatasız model oluşturmaya izin verir. 

MODELLEME 

İskele elemanlarının modellenmesi ve analizi için çelik ve alüminyum malzemeler mevcuttur. 

Doğrudan İskele Modellemesi 

İskele kontrolleri

Genel SCIA Engineer ortamının tüm standart modelleme ve kopyalama, taşıma, aynalama vb. işlevleri ve mevcut tüm araçları (UCS, etkinlik, katmanlar, vb.), iskelenin analizi ve yapısal (veya CAD) modelini oluşturmak için kullanılır 

İskelenin bir 2B veya 3B CAD modeli mevcutsa, bu bir analiz modeli olarak kullanılmak üzere doğrudan içe aktarılabilir. Mevcut binanın yanındaki iskeleyi modellemenizi sağlayan mimari modeller bile içeri aktarılabilir. 

Ek olarak, önceden hazırlanmış Kullanıcı Blokları, yani önceden sizin tarafınızdan tanımlanan standartlaştırılmış veya parametrik geometri blokları (örn. Yaygın olarak kullanılan çerçeve sistemleri için şablonlar) analiz edilen iskelenin modeline eklenebilir. 

İskele Şablonları 

İskele kontrolleri

Düzenli olarak iskelelerin tasarımıyla ilgilenen mühendisler, kullanmaları gereken her tür iskele için özel hazırlanmış şablonlar kullanma imkanından yararlanabilirler. Şablon kullanmanın avantajı, tüm ortak verilerin (örn. Malzemeler, kesitler, rijitlikler, kombinasyonlar, temel geometri, vb.) yalnızca bir kez tanımlanmasıdır – (Şablon oluşturulurken.) 

Şablonlar, gerekli tüm yükleme durumlarını ve kombinasyonlarını içerebildikleri için çok fazla zaman tasarrufu sağlar. 

ANALİZ 

İskelenin analizi, iskele ile ilgili kodlara uygun olarak yüklerin ve kombinasyonların doğru tanımlanmasını, hesaplanmasını ve tasarımını içerir. 

Hesaplama 

Hem genel (P-Δ) hem de bölgesel (P-δ) etkileri içeren gelişmiş ikinci derece analiz genellikle iskele yapıları için gereklidir (sens.00 modülünde bulunur). Bu modüldeki diğer hesaplama özellikleri, iskele yapılarının çeşitli özelliklerinin işlenmesi için kullanılır: bağlantı elemanının (coupler) rijitliği için doğrusal olmayan fonksiyonlar, taban krikoları için sürtünme destekleri, kenar ayaklar için yalnızca basınç destekleri, kenar boşlukları için boşluk elemanları, vb. 

SCIA Engineer, iskelenin burkulma şekillerini belirlemek için kullanılan stabilite analizini de destekler (modül sens.01). Burkulma şekilleri daha sonra ikinci derece analiz için kusur olarak kullanılır. Non-lineer stabilite analizi (sens.03 modülünde bulunur), örneğin yalnızca çekme elemanını çıkarmanıza veya diğer elemanları hesaba katmanıza olanak tanır ve iskelenin burkulma tepkisinin belirlenmesi için non-lineer durumları destekler. 

Tasarım: Sınır Durumları 

İskele kontrolleri

Nihai limit durumunda, iskele elemanları EN 12811-1’de tanımlanan kapasite ve etkileşim kontrolleri kullanılarak kontrol edilir. Özel iskele kontrollerine ek olarak, EN 12811 ön koşullarını karşılamayan iskeleler için EN 1993-1-1’e göre yapının tam tasarımı ve kontrolü de mevcuttur.

SCIA Engineer, EN 12811-1’de veya üretici şartnamesinde (özel coupler ürünleri için) tanımlandığı gibi bir bağlantı elemanı (coupler) kontrolü de gerçekleştirir. 

Ayrıca iskelenin deformasyonlarını değerlendirebilir ve sehimleri kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu özellikle döşeme tahtalarını destekleyen yatay elemanlar için önemlidir. 

KOD KONTROLLERİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ 

Tipik iskele projelerinde, uzunlukları boyunca elastik mafsallar içermelerine rağmen kolonlar sürekli kabul edilir. Bu iskele elemanlarının doğru tasarımı için sistem uzunlukları ve burkulma uzunluklarının doğru bir şekilde hesaba katılması gerekir. İskele işlevselliği kullanılırsa, bu doğru bir şekilde ele alınır: elemanlar arasındaki elastik bağlantılar, sistem uzunluklarına müdahale etmez ve bunlar, FEM tabanlı burkulma uzunluklarının belirlenmesinde de dikkate alınır. 

İskele elemanları için Eurocode Çelik ve Alüminyum kod kontrolü, İskele kodu EN 12811-1’e göre kontrollerle genişletilir. Tüp elemanları için eklemeler yapılmıştır: etkileşim denklemleri (10.3.3.2 ve yüksek kesme durumunda DIN 4420 bölüm 1’e göre). 

Bağlantılar için: 

 • Düşey elemanları yatay elemanlarla, köşegenlerle ve kirişlerle birleştiren, düğümlere doğrusal olmayan coupler mafsallar atarsınız. Non-lineer mafsallar, önceden tanımlanmış bir kütüphane listesinden seçilir. 
 • Genel coupler için, dayanım değerleri tasarım kuvvetleriyle karşılaştırılır (EN12811-1 Ek C) ve aksiyonların kombinasyonu kontrol edilir (madde 10.3.3.5, denklem 10 ve 11). Kütüphane, aşağıdaki genel tipte bağlantı elemanlarını (coupler)  sağlar: 
 • dik açılı coupler 
 • manşon coupler 
 • döner coupler 
 • paralel coupler 
 • Layher ve Cuplock’un ürünleri, şartname belgelerindeki kurallara göre kontrol edilir; 
 • Temel krikoları Eurocode’a göre kontrol edilir (nihai moment Mu, seçilen standarttaki eksenel kuvvete bağlıdır); 
İskele kontrolleri
İskele kontrolleri

Çizimler 

Ayrı bir modül [sendt.01 – Otomatikleştirilmiş Genel Düzenleme Çizimleri], yapının 2B ve 3B genel görünüm çizimlerinin otomatik olarak oluşturulması için çok etkili bir araçtır. Oluşturulan görüntüler düzenlenebilir, diğer çizimlerle birleştirilebilir ve profesyonel çizimler yapmak için PaperSpace galerisine eklenebilir. Tüm çizimler hala orijinal modele bağlıdır, yani modelde yapılan değişikliklerden sonra otomatik olarak revize olurlar. 

ÖZEL İŞ AKIŞLARI 

İskele Bileşenleri 

SCIA Engineer, kendine özgü özellikleri dahil olmak üzere farklı iskele bileşenlerinin doğru bir şekilde modellenmesine izin verir. 

Diyagoneller 

Diyagoneller tipik olarak, dikmeler ve diyagoneller arasındaki bağlantının geometrisi nedeniyle bir eksantriklikle birleştirilir. Modüler sistemlerin diyagonelleri için özel test sonuçları mevcutsa, testlerden elde edilen rijitlik bir öteleme yayı kullanılarak hesaba katılabilir. 

Özel Bağlayıcılar 

SCIA Engineer içinde, rijitlikleri de dahil olmak üzere Ek C’de EN 12811-1’e göre verilen farklı tipleri içeren kapsamlı bir bağlayıcı kütüphanesi entegredir. Bu açık kütüphaneye kendi bağlayıcılarınızı da ekleyebilirsiniz. 

Zemin Elemanları 

İskele yapıları tipik olarak iki tür zemin sistemine sahiptir: metal levhalar veya ahşap plakalar. 

Metal levhalar, analiz modelinin rijitliğinde hesaba katılır. Ancak ahşap plakalar kullanılıyorsa, tahtalar çaprazlar üzerine gevşetildiği için plakaların rijitliği dikkate alınmamalıdır. Bu durumda, tahtalar ideal olarak ekstra yük olarak modellenir. 

Krikolar 

İskelenin altındaki taban krikoları belirli davranışa sahiptir. Çoğu durumda, taban krikoları zemine sabitlenmez: yatay dirençleri tamamen sürtünmeye bağlıdır. Bu, sürtünme mesnetleri kullanılarak modellenmiştir. 

Cephe Ankrajları 

Ayrıca EN 12810-2’de belirtildiği gibi bağlar ile cephe arasındaki bağlantı etkin bir şekilde modellenmiştir. 

SCIA Engineer Türkçe İskele Tasarımı Videolarını İzleyin

Sosyal Medyada Paylaşın

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Shopping Cart
Scroll to Top